İçinde DÖ geçen kelimeler

İçinde geçen kelimeler 2799 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

Harf sayısına göre İçinde DÖ geçen kelimeler

25 harfli

altın ve döviz rezervleri, anormal kızgınlık döngüsü, ard sıra kirpik dönüklüğü, bakla dökmek (veya atmak), Birinci Meşrutiyet dönemi, (birinin) aleyhine dönmek, boynu armut sapına dönmek, büyük küçük harf dönüşümü, cebir benzeryapı dönüşümü, çinko temelli kalıp döküm, çok kısa dönem arz eğrisi, devingen adres dönüştürme, doğal benzeryapi dönüşümü, doğrusal dönüşümler uzayı, dölcellik (dirilbilimde),, döllenmiş balık yumurtası, dönemsel bütçeleme kuramı, dönencealtı yüksek basınç, döner kemik, önkol kemiği, döner makaralı amperölçer, dört bir taraf (veya yan), ...

24 harfli

Ahıska geri dönüş kanunu, Berlin Dörtlü Antlaşması, (bir yer) mahşere dönmek, cebirsel eşyapı dönüşümü, Cumhuriyet dönemi yazını, dil (veya diller) dökmek, doğrusal eşyapı dönüşümü, Döhleinklüzyon cisimciği, döl yatağı adenomiyozisi, dönemsel büyük onarımlar, dönüştürülmemiş bozukluk, dönüşül ödeneklik kuramı, dönüşümlerin pseudogrubu, dönüşümlü geometrik dizi, dört benekli kaya balığı, dört yanı deniz kesilmek, döşten fısıltılı konuşum, döviz kuru yazılı değeri, dut yemiş bülbüle dönmek, elektron dönü yankılaşım, Elizabeth dönemi sahnesi, ...

23 harfli

artı geri dönülen durum, aşırı dışa dönük büyüme, bağırsak askısı dönmesi, (bir şey) aleyhe dönmek, cebirsel devrik dönüşüm, çarpık dörtken-tarakçıl, çerinin yüzün döndürmek, dışsatıma dönük serflik, dikdörtgenel koşutyüzlü, doğrusal dönüşüm dizeyi, dökme malzeme yoğunluğu, döl yatağı dışı gebelik, döl yatağı toplardamarı, dölekçil pekleşik gönce, dönel yanma odalı motor, döneme özgü çoktürellik, dönemler arası tahminci, döner sarmalı sestoplar, döner sermayeli işletme, döner sermayeli kuruluş, dönerbaşlı yağ yakıcısı, ...

22 harfli

ağlama duvarına dönmek, Almaşlı döl, Dölalmaşı, alttan dağıtmalı döşem, aşırı içe dönük büyüme, bir dönem ileri öngörü, birincil kıl dökülmesi, dengenin dördüllenmesi, dışa dönük sanayileşme, dikdörtgenler prizması, diskinetoplastik dönem, doğrusal dönüşümün izi, döl yatağı uyarıcıları, döl yatağına tohumlama, döllenmesiz cücüklenme, dönenceler arası kuşak, dönermıknatıslık oranı, dönümlü değişen yıldız, dönüştürülmüş bozukluk, dönüştürülmüş yaklaşım, dört ayaklı kelebekler, döviz deklare tutanağı, ...

21 harfli

Abel-Poisson dönüşümü, afin dönüşümler grubu, alt dönüşüm sıcaklığı, altın döviz standardı, atılan ok geri dönmez, başsız-göğüssüz (döl), başsız-karınsız (döl), başsız-yüreksiz (döl), birebir yapı dönüşümü, birinci fark dönüşümü, bocuk domuzuna dönmek, demir tavında dövülür, dikdörtgenel konaçlar, dikdörtgenler formülü, dikdörtgensel dağılım, dirüp döşürülü görmek, doğal eşyapı dönüşümü, döl yatağı atardamarı, döl yatağı çarpıklığı, döl yatağı prolapsusu, döl yatağı tembelliği, ...

20 harfli

alan koruyan dönüşüm, alaşımlı dökme demir, başsız ağızsız (döl), başsız-ayaksız (döl), Bessemer dönüştürücü, buzullar arası dönem, çocuğa dönük program, dışkıcıl dönek salgı, dolar kıtlığı dönemi, döl döş sahibi olmak, döl yatağı biyopsisi, döl yatağı burulması, döl yatağı delinmesi, döl yatağı içi gereç, dölgü sıvıksal akımı, dölgü sümüksel akımı, döneğensel sarsıklık, dönel değişen yıldız, dönemeç gözlemcileri, döner iş öndelikleri, döner kurutma fırını, ...

19 harfli

açı koruyan dönüşüm, açık döngesel bölge, Alaşımlı dökmedemir, alt dönüşül tavlama, ana hava dönüş yolu, arkadan döker araba, avro döviz piyasası, bakım-onarım döneyi, baş dönmesi karşıtı, başsız-kolsuz (döl), Belle Epoque dönemi, benzeryapı dönüşümü, birden geriye dönme, cin çarpmışa dönmek, çekirdeksel dönüşüm, çocuğa dönük eğitim, Çubuk kafesli döneç, danışıklı dönüşüklü, dengeli örgü dördül, dırgılahoçik dönmek, dışa dönük ünlemler, ...

18 harfli

açık kalıplı dövme, akdar dönder etmek, aktar dönder etmek, alttan döker araba, ayın on dördü gibi, ayrıksızlık dönemi, başını taşa döğmek, başsız-elsiz (döl), benzerlik dönüşümü, dalgalı döviz kuru, damarcacıl dönenti, debel debel dönmek, delgidöküm çaprazı, dığıl dığıl dönmek, dikdörtgenel dizge, dikdörtgenin alanı, doğum öncesi dönem, döl yatağı boynuzu, döl yatağı çıkması, döl yatağı gövdesi, döl yatağı yırtığı, ...

17 harfli

âdembabaya dönmek, ağzından dökülmek, arapsaçına dönmek, ardlaşık döllenim, benzeşim dönüşümü, Cholesky dönüşümü, çapraz dönemçizit, çapraz döviz kuru, çıkmazçıl dönenti, çıktı dönüştüreci, çift borulu döşem, Çiftkafesli döneç, çocuğa dönük okul, dayamsız döşemsiz, dışa dönük büyüme, döğüşüp battıkmak, döküntü yelpazesi, döl yatağı ağrısı, döl yatağı apsesi, döl yatağı borusu, döl yatağı sıvabı, ...

16 harfli

adres dönüştürme, Alaca dökmedemir, alın teri dökmek, alt dörttebirlik, altın dikdörtgen, ayar dönüştüreci, bağırsak dönmesi, Bardsen dönüşümü, baş döndürücülük, başını döndürmek, başlangıç dönemi, bazarı döndürmek, Beylikler dönemi, birim açık dönge, birimsel dönüşüm, Box-Cox dönüşümü, buzul ara dönemi, Çavuşesku dönemi, çemberden dönmek, çiftucay döngüsü, davanın dönerimi, ...

15 harfli

açık dikdörtgen, alt dölgüsel el, analjezi dönemi, bağak dömeltisi, bağırsak dönümü, bal dök de yala, başını dönlemek, benzeşiksiz döl, cevap döndürmek, çapraz döllenme, çarkı döndürmek, çeteleye dönmek, çift döl yatağı, danışıklı dövüş, dayayıp döşemek, deliryum dönemi, depesini döğmek, diploten dönemi, divaneye dönmek, dizgesel dördül, dombalak dönmek, ...

14 harfli

ak dökme demir, Aşağıdöşemeler, aşınma dönmesi, aşırı döllenme, bağak dömeleği, başına dönmeyh, başında dönmek, başvuru dönemi, Borel dönüşümü, bölüm dönüşümü, cennete dönmek, çalışma dökümü, çarpık dörtken, çılgına dönmek, çizi döndürücü, çok kısa dönem, Çökgözlü döneç, denetim dönemi, derdini dökmek, devleti dönmek, devrik dönüşüm, ...

13 harfli

abeceli döker, afin dönüşümü, Ak dökmedemir, aleyhe dönmek, altmışdörtlük, arı dölmükçül, aşınım dönemi, aşınma dönemi, ayın on dördü, ayrık dönüşüm, baş döndürmek, baş döndürücü, bellek dökümü, besin döngüsü, birim dönüşüm, boyundöndüren, buharlı döşem, büyülü dördül, büyüme dönemi, çırçır dönmek, daban döşemek, ...

12 harfli

afin dönüşüm, agmaz dönmez, ağmaz dönmez, akdar dönder, akdört etmek, alıcı dökümü, allak döllek, alttan dökme, arama dönüşü, arkayı dönme, asbab dökmek, atma döngüsü, azot döngüsü, bahar dönemi, baş döşürmek, bedal dökmek, bir dönüm su, bulber dönem, Buzul Dönemi, bükücü döngü, bütçe dönemi, ...

11 harfli

açık dördül, ağız dönemi, alfa dönemi, alt dönüşül, aralık dölü, arka dönmek, aşımşız döl, ayah dönümü, ayak dönümü, ayak döşeği, baş dönmesi, başı dönmek, beri dönmek, beşlikdöküm, beta dönemi, birim dönge, biyodönüşüm, büyü dönemi, Büyükdöllük, Coridöngüsü, çelik döküm, ...

10 harfli

al döküntü, almaşlıdöl, arı dölcül, ayak dönme, başan döne, başsız döl, biçerdöver, bir dözeye, boş dönmek, Boşa dönme, çay dökmek, çiğ dökmek, dat dökmek, delidömbek, dem dökmek, Demirdöven, Demirdöver, deve döşlü, dışa dönük, dışa dönüş, dikdörtgen, ...

9 harfli

ardönümlü, asidölçer, aş dökmek, av dönemi, ay dönümü, baz dönem, Bir döşek, danadöğen, daş döğen, daş döven, daya döşe, dışadönük, döbeltmek, döğme aşı, döğnenmek, döğneşmek, döğşürmek, döğün otu, döğüşmeyh, Döğüşören, döke saça, ...

8 harfli

Ak dökme, beş dört, bu dönüş, dağ döşü, Demirdöş, döbelmek, döbüldek, döbürdek, dögmelig, dögünmek, dögüşmek, döğlenpe, döğmelik, döğmeyağ, döğnemek, döğnümek, döğülcek, döğülcük, döğülmek, döğümcük, döğümlük, ...

7 harfli

arı döl, bidönüm, bu döne, cardönü, çardönü, dedöğle, deledöz, döbejir, dödüllü, dödürek, dögenek, döğecek, döğelli, döğenek, Döğmeci, döğmeli, döğücük, döğülce, döğülük, döğümlü, döğündü, ...

6 harfli

akdört, arıdöl, avdört, dedökü, dögmec, dögmeç, dögmek, döğgeç, döğgel, döğgün, döğğeç, döğmeç, döğmek, döğmel, döğnek, döğnel, döğnük, dökgün, dökkel, dökkün, döklük, ...

5 harfli

Akdöl, aydös, bödöy, döden, dödül, dögec, dögeç, döger, dögme, dögün, dögüş, döğdü, döğeç, döğen, döğer, döğgü, döğme, döğüç, döğül, döğün, döğüş, ...

4 harfli

adöv, döen, döğü, döış, dökü, döle, döli, döme, döne, dönü, dörd, dört, dörü, döşe, döüş, döve, döyü

3 harfli

dök, döl, dör, döş, döt, döw, döy

Kelime Ara