İçinde DAİ geçen kelimeler

İçinde DAİ geçen kelimeler 104 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

Harf sayısına göre İçinde DAİ geçen kelimeler

25 harfli

daim etmek (veya eylemek), Hadamard üç daire teoremi, yoksulluğun fasit dairesi

24 harfli

fakirliğin fasit dairesi, iç-teğet daire, iç-daire

22 harfli

aşık daima bey oturmaz, daire testere makinesi, gümrük dairesi başkanı

21 harfli

dairesel fonksiyonlar, yarım daire kanalları

20 harfli

Gıda ve İlaç Dairesi, Rhinoceros sondaicus

19 harfli

daimi enfeksiyonlar, dairesel bağımlılık, düşey daire çevresi, güney kutup dairesi, kuzey kutup dairesi

18 harfli

aydınlanma dairesi, eğik dairesel koni, istihbarat dairesi

17 harfli

AB Daimi Komitesi, dairesel silindir, devridaim pompası, dik dairesel koni, kalorifer dairesi

16 harfli

askerlik dairesi, aydınlık dairesi, dairesel denetim, dairesel hareket, kutuplar dairesi, lojistik dairesi, sıcaklık dairesi, sürtülme dairesi, Tanzimat Dairesi

15 harfli

Bazadais sığırı, dairesel sineşi, hareket dairesi, tutulma dairesi

14 harfli

daimi hücreler, dairenin alanı, delinmiş daire, efendi dairesi, gümrük dairesi, iptidai mektep, Landais koyunu, tomruk dairesi, valide dairesi

13 harfli

daimi parazit, daire kesmesi, daire parçası, daire testere, dairesel akım, dubleks daire, enlem dairesi, kazan dairesi, kutup dairesi, maden dairesi, öğlen dairesi, paralel daire, Sendai virüsü, vergi dairesi

12 harfli

harp dairesi, kaza dairesi, saat dairesi, tapu dâiresi

11 harfli

arz dairesi, birim daire, düşey daire, eudaimonizm, fasit daire, sanal daire, yarım daire

10 harfli

açık daire, daim olmak, eudaimonia, iptidailik, uçan daire

9 harfli

daimonion, devridaim

8 harfli

dairesel, dairesiz, fedailik, her daim, mütedair

7 harfli

Dadaist, dadaizm, daireli, dairevi, fedaice, iptidai

6 harfli

daimon

5 harfli

daima, Daime, daimî, daino, daire, fedai, ibdai, Nidai, tedai

4 harfli

dâil, daim, dair

3 harfli

dai

Kelime Ara