İçinde DE geçen kelimeler

İçinde DE geçen kelimeler 19988 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

Harf sayısına göre İçinde DE geçen kelimeler

25 harfli

aç ne yemez, tok ne demez, adam (âdem) tonuna girmek, Adenovirüs enfeksiyonları, ağır taş yerinden oynamaz, ah vah etmek (veya demek), akalınlı deniz kırlangıcı, akciğersiz semendergiller, akıl yaşta değil baştadır, akımölçümsel eşdeğerleyim, alerjik temas dermatitisi, Allah yürü ya kulum demiş, ampulla duktus deferentis, Anderson-Darling sınaması, Anderson-Hsiao tahmincisi, arpa değirmen kalıntıları, art eteğinde namaz kılmak, arterya duktus deferentis, arterya koronarya dekstra, Artık Gıda Maddeleri Fonu, astsubay kıdemli başçavuş, astsubay kıdemli üstçavuş, ...

24 harfli

Acipenser gueldenstaedti, adî diferansiyel denklem, ağa borç eder, uşak harç, ağacın kurdu içinde olur, akral yalama dermatitisi, aksiliği üstünde (olmak), aktarım fonksiyon modeli, alacak verecekle ödenmez, alev fotometrik dedektör, alfa tokoferol eş değeri, algısal-devimsel öğrenme, Almaşık devimli kütleler, alternatif yem maddeleri, Amerika deve kuşu giller, Anadolu Selçuklu Devleti, anlamsız doğruluk değeri, Aphyosemion occidentalis, ara değmeli basım aygıtı, araç değişken tahmincisi, aralık içinde dalgalanma, arkadaş değil, arka taşı, ...

23 harfli

AB ilk derece mahkemesi, abdestsiz yere basmamak, acı çiğdem zehirlenmesi, adenohipofiz hormonları, adenoid kistik karsinom, âdet yerini bulsun diye, Aedes pseudoscutellaris, Akdeniz bitki topluluğu, akım derken bokum demek, aksaklık giderici bakım, Alburnoides bipunctatus, alış giderleri sayışımı, alkol dehidrojenaz, ADH, Allah bana, ben de sana, Allah övmüş de yaratmış, Allah senden razı olsun, alt değirmen güçlü akar, amino asit dengesizliği, anahtar ve kilit modeli, angutsal (koçan beldek), ar yılı değil, kâr yılı, ...

22 harfli

Abel integral denklemi, açık deniz balıkçılığı, açık denklik bağıntısı, adî deniz kaplumbağası, ağır tortu madenciliği, aklı başka yerde olmak, altıncı dereceden eğri, aman zaman dedirtmemek, Amerika devekuşugiller, amfizemli mide yangısı, angulus stilohiyoideus, ara yüzey deri yangısı, araç değişken sınaması, aralı devinim düzeneği, arterya kolika dekstra, artikulasyo elipsoidea, astsubay kıdemli çavuş, aşırı değerlenmiş para, aşırı özdeşleştirilmiş, aşırı şiddetli fırtına, aşmaçlı değişmeli öbek, ...

21 harfli

AB akdeniz politikası, Abel-Blanchard modeli, açık deniz sözleşmesi, ademi merkeziyetcilik, aditus nazosfenoideus, ağaç kökünden yıkılır, Akdeniz sahil humması, akım denkleşim bilimi, akut mide dilatasyonu, akut mide genişlemesi, alacağı temellük eden, albümin dejenerasyonu, Allah gecinden versin, Allah yarattı dememek, alt perdeden konuşmak, alttoplamsal gönderim, Amemiya öndeyi ölçütü, ana denetim görevlisi, anahtar deliği çiklit, anamala eklenen değer, Ancylostoma duodenale, ...

20 harfli

Aberden Angus sığırı, acı badem kurabiyesi, aç köpek fırın deler, açık arttırma modeli, açık değişme bölgesi, açıklanmamış değişim, açının derece ölçüsü, adamlık sende kalsın, ademimerkeziyetçilik, adenokistik karsinom, adezyo intertalamika, Aedes taeniorhynchus, Aequidens tetramerus, ahını yerde koymamak, akademik kitaplıklar, Akdeniz kıyı humması, Akdeniz kum engereği, Akdeniz meyve sineği, aklı bir yerde olmak, aktiflik giderilmesi, al benden de o kadar, ...

19 harfli

7-dehidrokolesterol, abomazum deplasmanı, açıklayıcı değişken, adımsal model kurma, Aedes leucocelaenus, Aedes polynesiensis, Aequidens eurviceps, ağırlaştırıcı neden, akciğer-mide siniri, akciğersiz semender, Akdeniz için birlik, alacağı temlîk eden, Alaşımlı dökmedemir, alfa dengeleştirici, alım öndeliği veren, Allah kısmet ederse, altın şehadetnamesi, alveoler dental zar, Amerika-devekuşları, Apodemus mystacinus, araknoidea ensefali, ...

18 harfli

abannaya debennéye, açık güvence ödeği, açıklanan değişken, Âdem (Adam) oğlanı, âdem tonuna girmek, adenililtransferaz, adesidual plasenta, ağzı burnu yerinde, ağzına deve tepmek, akdar dönder etmek, Akdeniz politikası, aksidental parazit, aktar dönder etmek, alerjik dermatozis, aletlik - den hali, Alexanderhastalığı, alıcı denet masası, alkol dehidrogenaz, Allah ziyade etsin, alt denetim sınırı, alt sınır denetimi, ...

17 harfli

6-deoksi galaktoz, aciz içinde olmak, açıklanan değişim, açıkorur gönderim, açısal devinirlik, âdembabaya dönmek, ademimerkeziyetçi, adenozin deaminaz, âdet olduğu üzere, adı deliye çıkmak, Aedes sollicitans, Aedes triseriatus, Aequidens pulcher, Aigner-Chu modeli, Akademi ölçünleri, akademik hazırlık, akantokeratodermi, akıcılık derecesi, aktif para deposu, akyuvarcıl derice, alelade pazarlama, ...

16 harfli

abanık değşilimi, abdesti bozulmak, abideleştirilmek, Acanthobdellidea, acı delikanlılık, ActiveX denetimi, açıklık derecesi, açılış dengelemi, açınırlar devimi, adi maden kömürü, Aedes albopictus, Aedes atlanticus, Aedes canadensis, Aedes flavescens, Aedes scapularis, Aedes varipalpus, Aequidens itanyi, Aequidens maroni, AfricanderSığırı, Afrika deve kuşu, ağınım değişmezi, ...

15 harfli

abdestbozan otu, Abdurrahmandede, Âbidei Hürriyet, abideleştirilme, abisal derinlik, acıçiğdemgiller, adam değiştirme, adam sendecilik, ademimerkeziyet, adenilat siklaz, adenomiyofibrom, adezyon kuvveti, Aedes africanus, Aedes melanimon, Aedes spencerii, Afrika devekuşu, ağızlık değneği, ah yerde kalmaz, ahde vefa etmek, ahlaki erdemler, akarodermatitis, ...

14 harfli

abassöğodeneme, ABC devletleri, abdesti gelmek, abdesti kaçmak, abecesel deyim, abideleştirmek, acı badem yağı, ad değişikliği, addedilebilmek, adenosklerozis, Aedes cinereus, Aedes serratus, Aedes simpsoni, Agama ruderata, ağustos ördeği, ak dökme demir, Akademi örtüsü, akçamik derice, Akdeniz filosu, Akdeniz iklimi, Akdeniz mavisi, ...

13 harfli

abdest bozmak, abideleştirme, Acarus hordei, açık gönderim, açık tamdeyim, adalar denizi, addedilebilme, adedimürettep, adem kasidesi, âdembaba gibi, adenilik asit, adenokarsinom, adenovirüsler, âdetgörmezlik, adezyon plağı, adres defteri, Aedes aegypti, Aedes ingrami, afin denklemi, ahenk kaidesi, ahır denemesi, ...

12 harfli

abassöğodene, abdest almak, abdestsizlik, açık öndelik, ad değişmezi, adam değilim, adam sen de!, adam sendeci, adenohipofiz, adenokondrom, adenomatozis, adenomiyozis, Adenoviridae, âdet edinmek, adresli ödek, affedebilmek, ağ derinliği, ağaç delgisi, ağız değneği, ağşamadekili, aile saadeti, ...

11 harfli

abdes almak, abdestbozan, abdestlilik, abideleşmek, açık keşide, ad değişimi, Âdem elması, âdem evladı, Aden ülseri, adenokanser, adenolenfom, adenomatoid, âdet görmek, âdet kesimi, adı üstünde, Aedes togoi, affedebilme, afin modeli, ağaç değeri, ağaç destek, ahir ömürde, ...

10 harfli

A-B modeli, abdesthane, abideleşme, accidental, acı çiğdem, açık değer, açık deniz, açık devre, açık deyim, ad defteri, ad gövdesi, addedilmek, adelomorfa, âdemelması, adenoblast, adenolipom, adenomatöz, âdet olmak, adım yerde, adi defter, ADL modeli, ...

9 harfli

abdeslağa, abdesleğe, abdestlik, abdestsiz, abemdedem, acı badem, acıçiğdem, addedilme, adel adel, Adeleidea, Âdem baba, ademcilik, adeniform, adenin, A, adenokrom, adezinler, Ağzıdelik, ahde vefa, ak devrim, akademici, akdedilme, ...

8 harfli

abdeslik, abdessuz, abdestli, abidemsi, Açıkdere, addeğişi, addetmek, adem i.., âdembaba, ademiyet, âdemoğlu, adenilat, adenitis, adenomer, adenosel, adenosit, adenozin, aedeagus, afetzede, Ağıldere, ahdetmek, ...

7 harfli

abidevi, Acıdere, adagöde, addetme, addeysa, âdemotu, adenoid, adenoit, adenoma, adermin, adeşaşı, Adeviye, adezyon, Ağadeve, Ağıdere, ahderiç, ahdetme, akademi, Akdemir, Akdeniz, akdetme, ...

6 harfli

abdest, abodde, adelet, Âdemci, adenit, adenom, adetçe, Adetli, Akdede, akdene, Akdere, akedeş, akıdeş, akideş, aksade, alemde, ameden, andeki, aniden, apodem, Apodes, ...

5 harfli

abdes, abide, adece, adedî, adeps, adese, âdeta, Aedes, ağdeş, ahdes, ahide, Akdes, akdeş, akide, alder, amade, andeç, ander, anide, Ardea, ardeç, ...

4 harfli

adem, aden, adeş, adet, ahde, ayde, bade, bide, bodê, bude, cade, Cide, cöde, dade, deal, debe, debi, debo, decü, dede, déek, ...

3 harfli

ade, deâ, ded, dee, def, deg, deh, dei, dek, del, dem, den, DEQ, der, des, deş, det, dev, dey, ede, ide, ...

2 harfli

Kelime Ara