İçinde DU geçen kelimeler

İçinde DU geçen kelimeler 5399 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

Harf sayısına göre İçinde DU geçen kelimeler

25 harfli

(bir durumu) açığa vurmak, açtı ağzını, yumdu gözünü, akacak kan damarda durmaz, ampulla duktus deferentis, armudun önü, kirazın sonu, arterya duktus deferentis, aşırı duyarlılık anjitisi, borçları ödeyememe durumu, bulaşıcı bodurluk sendomu, büyük küçük harfe duyarlı, coldur coldur coldurdamak, desidual olmayan plasenta, doldurma-boşaltma musluğu, duktuli efferentes testis, duktus limfatikus dekster, duktus sublingualis mayor, durağan denge çözümlemesi, durağan olasılıksal süreç, durağan süreli yatırımlar, Durbin-Watson istatistiği, durduraç ayaklığı direnci, ...

24 harfli

(bir durum) açığa çıkmak, (bir şeyi) içinde duymak, acı çekmek (veya duymak), ağacın kurdu içinde olur, arkus palmaris profundus, arterya gastroduodenalis, ateşe vursa duman vermez, ayakta (duruş) (durarak), bağırsak ipliciksi kurdu, basınç yardımlı durduraç, boyunduruk altına girmek, çav dutmak, (cav dutmak), dedikodu sermayesi olmak, Didunculus strigirostris, dua (veya duasını) almak, dudaklı kaplumbağagiller, dumanı tepesinden çıkmak, durdurulmuş akış yöntemi, durukyük birimleri (dyb), durum yeri, (turum yeri), durumdan vazife çıkarmak, ...

23 harfli

akciğer kurdu hastalığı, artı geri dönülen durum, ayakları üstünde durmak, az ateş çok odunu yakar, Borda çift tartı metodu, cızlandurdı cızlandurdı, Clark oksijen elektrodu, damlayan cıva elektrodu, deveyi havuduyla yutmak, dizcil-göğüsçül (duruş), domuz akciğer kıl kurdu, dondurma kurutma metodu, dudaklıkaplumbağagiller, Durbin-Hausman sınaması, Durbin-Watson katsayısı, durum saptama gecikmesi, durum tespiti gecikmesi, dünya durdukça durasın!, en küçük kareler metodu, eski çamlar bardak oldu, fiyatların dondurulması, ...

22 harfli

... duygusu uyandırmak, (birine) beddua sinmek, ağlama duvarına dönmek, akuaduktus mezensefali, Alman Afrika Kolordusu, altıgenli sık doldurma, Amerikan kancalı kurdu, araç durumuyla ikileme, avurdu avurduna geçmek, ay aydını, (ay ayduñı), başlama duruşu (çıkış), böbrek medulla nekrozu, Carduelis flavirostris, derinsel duyu eksilimi, doğduğuna pişman etmek, doğduğuna pişman olmak, dondurup kesme yöntemi, doydurmak, (toydurmak), Dubin-Johnson pigmenti, Dubin-Johnson sendromu, dudağının ucuna gelmek, ...

21 harfli

(birine) karşı durmak, (birine) ot yoldurmak, acil durdurma sistemi, acil durum kurtarması, ağrılı duyu sapıklığı, akıntı duygusu organı, almaç duyarsızlaşması, alt epidural anestezi, Ancylostoma duodenale, androjen duyarsızlığı, aşırı sinir duyarlığı, atım modu modülasyonu, ayak dışıyla durdurma, bankalararası mevduat, belirgin ipucu durumu, belirteç duyarlı kart, benlik duygu yatırımı, bileşik analiz metodu, birim kök duyarlılığı, birincil duygu gözesi, birincil duyu hücresi, ...

20 harfli

acil durdurma çubuğu, Afrika panzer ordusu, alkol duvarını aşmak, añdırıcı, (añdurucı), at akciğer kıl kurdu, Avrupa kancalı kurdu, ayak içiyle durdurma, bebenek durumsuzluğu, birinci tür durdurma, Blue Du Maine koyunu, boğaz dokuz boğumdur, bozundurma süreçleri, Brachirus rubicundus, budunbilim atlasları, cıva filim elektrodu, Çapa kurdu hastalığı, çekik durum, çekilme, çene-dudak -burunsal, çift dudaksıl dişsel, çift duruşlu denetim, çöpalcan duraklatımı, ...

19 harfli

... durumuna düşmek, acil durum planları, açılış kodu dosyası, ad referandum kabul, arındırma duralgası, at cüce iplik kurdu, Avrupa Birliği Kodu, avurdu keseligiller, avurdu-keseligiller, basınç duyu azalımı, Berlin duvarı krizi, beşinci ayak duruşu, betimsel budunbilim, birinci ayak duruşu, boş başak dik durur, bozdur bozdur harca, bölgesel budunbilim, bölgesel hudunbiiım, Carduelis cannabina, Carduelis carduelis, çene-dudaksal (kas), ...

18 harfli

adesidual plasenta, ağırşaklı durduraç, akciğer iplikkurdu, alerjik klendusiti, arda durum (yatın), arka durak gelişme, artık su durultumu, avurdu keseli fare, avurdu-keseli fare, Avustralya dugongu, azalan besi durumu, Bandung konferansı, basınc duyusuzluğu, başını duman almak, bazar (a) dutulmak, benzerduyusal büyü, bir dalda durmamak, bir kenarda durmak, birlikduygu büyüsü, birseslilik metodu, boyunduruğa vurmak, ...

17 harfli

AB referandumları, âdet olduğu üzere, ağrı duyu azalımı, akan sular durmak, akciğer kıl kurdu, aktifleşmiş durum, alt durumlu çiçek, Altınordu devleti, arşınlayıp durmak, ay gün dik durmak, bağak dumanlanımı, bankalar mevduatı, basınç duysaklığı, bi godul beklemek, biçki dikiş yurdu, boygur durgunluğu, boyunduruk çukuru, boyunduruk parası, budunsal ruhbilim, bulundurulabilmek, buzul taşı duvarı, ...

16 harfli

ağ (örtülüyôdun), ağır suç uydurma, Alburnus albidus, almaşık tamdurum, anahtar uydurmak, Anas querquedula, anında durdurmak, ara duvar kemiği, araziye uydurmak, aşağılık duygusu, aşırı duyarlılık, baba boyunduruğu, badak dudaklaşım, başatlık duygusu, başlangıç durumu, bataklık kunduzu, “bazy” durakları, beliñleyü durmak, beyin durgunluğu, boğumlama durağı, boğumlama duruşu, ...

15 harfli

Abdurrahmandede, Abdurrahmanpaşa, adrenal medulla, aduzayı nesnesi, ağrı duymazlığı, antipati duymak, arakalımlı duru, aşırıdoldurtıcu, Atlantik duvarı, aybaşısı dutmak, aykıdır uykudur, ayrulduğunlayın, bacak bodurluğu, bağlam duyarsız, bağlama duyarlı, balık kan kurdu, bazara dutulmak, bedduası tutmak, belirtme durumu, bifidus yoğurdu, Bilharzia kurdu, ...

14 harfli

Abdurrahmanköy, Abdurrahmanlar, ağduk, (ağdık), ahududu şurubu, akıl durdurmak, aladu, (alıdu), Amerika armudu, anlamlık durgu, araduru kuramı, armut gözkurdu, aşırı duyarlık, ayak tavuşdusu, aydun dutulmah, aykırt duykurt, ayrılma durumu, badem gözkurdu, bağırsak kurdu, Bağlama duvarı, Bancroft kurdu, banka mevduatı, Bankroft kurdu, ...

13 harfli

Abdurrahmanlı, acı duyarlığı, acil durdurma, ad durumu eki, ağlama duvarı, ağzını dutmak, ahlak duygusu, ahşamdır oldu, akının durumu, akluna duşmek, alardu bakmak, alarga durmak, alesta durmak, alveol duvarı, analık durumu, añurdu gelmek, Apus pallidus, arda dursunum, arturu durmak, aruklandurmak, ASA duyarlığı, ...

12 harfli

Abdullahhoca, Abdullahoğlu, açık duruşma, açık ordugâh, adı duyulmak, ahenk durağı, Ahıska yurdu, ahlak duyusu, akçalı durum, akordu bozuk, alaka duymak, Alaska kurdu, altıncı duyu, ana durumlar, arcah durcah, arcak durcak, arıca duruca, aş doldurmak, Aşağıdumanlı, Aşağıduruçay, avara durmak, ...

11 harfli

Abdurrahman, acı duygusu, açılı duruş, açılış kodu, adım duruşu, ağduma taşı, ağıl dutmak, ağılı duman, ağır durmak, ağnaşdurmak, akça armudu, aklı durmak, alaz armudu, amudufıkari, anduz ağacı, angıt kurdu, antidumping, antidumping, araç durumu, arap dudağı, arka dutmak, ...

10 harfli

abduksiyon, Abdulkadir, Abdurrahim, abıl dubul, açık durum, açık duruş, adduksiyon, adum atmak, ağ duğaklı, ağaç kurdu, ağdurulmak, ağu kunduz, akka dukka, akuaduktus, alışdurmak, alukdurmak, apoinduser, araşdurmak, arka duvar, arka duyum, arka kurdu, ...

9 harfli

Abdukadır, abduksiyo, abduraman, acı duman, açadurmak, ad durumu, adduracak, agunduruk, ağaçkurdu, Ağaçyurdu, ağdumlmak, ağı kurdu, ağşağadun, ağu kurdu, ağunduruk, ağuz sudu, ahınduruk, akunduruk, alakuduru, alt dudak, alt-dudak, ...

8 harfli

abduktor, Abdullah, abdusens, açadurma, adduktor, addusere, ağ kurdu, ağdukluk, ağdurmak, akdurmak, Akdurmuş, akkunduz, aldurmak, altdudak, añdurmak, añdurucu, aradurum, araşduma, arı duru, Arıdurak, armadura, ...

7 harfli

aduktor, aduzayı, ağdurma, ağkurdu, ahududu, Akbudun, Akdoğdu, Akduman, Akdurak, Akduran, akkondu, akunduk, akunduz, alduruk, alundum, anguduk, annadut, apdulla, arduvaz, asdumak, Avdullu, ...

6 harfli

adular, ağduma, ak dut, akdudu, alduğu, anadur, anadut, anaduz, ardunç, Ayduru, baadur, baduka, baldun, baldur, balduz, basduğ, basduh, basdun, Baydur, beddua, beduva, ...

5 harfli

Akdur, akdut, alıdu, anduh, anduk, andut, anduz, arduc, arduç, aşduk, auduk, avduk, Avdul, aydun, baduç, baduk, badul, badut, baldu, bardu, Baydu, ...

4 harfli

adum, bodu, budu, codu, çadu, dodu, duba, duda, dudi, dudu, duen, dufa, duge, duğa, duha, duka, duma, dûme, dumo, dump, dumu, ...

3 harfli

adu, DDU, dua, dub, due, duh, duj, duk, dul, dum, dun, duo, duş, dut, duy, duz, odu

Kelime Ara