İçinde EBER geçen kelimeler

İçinde EBER geçen kelimeler 133 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

Eber aynı zamanda TDK sözlüğünde geçmektedir. Eber anlamı için ilgili sayfayı ziyaret edebilirsiniz.

Harf sayısına göre İçinde EBER geçen kelimeler

24 harfli

kaime-i mutebere-i nakdi, “sturge-weber” sayrılığı

20 harfli

Lieberkühn çukurları, Lieberkühn kriptleri

19 harfli

altı karış beberuhi, Lindeberg-Lévy savı, mu`teberiyyetsizlik

18 harfli

bir karış beberuhi

17 harfli

burgucuk geberten, teberrüz ettirmek

16 harfli

kebere otugiller, Lindeberg koşulu, Weber fonksiyonu

15 harfli

Eberhard etkisi, gayr-i mu`teber, savaş debertmek, Weber kemikleri, yuvarlakteberri

14 harfli

cebernuş olmak, geberciklenmek, geberip gitmek, teberleş olmak

13 harfli

gebertebilmek, mu`teberiyyet, muteber olmak, teberru etmek

12 harfli

eberdivermek, gebert olmak, gebertebilme, teberzilemek, Weber organı, Weber yasası

11 harfli

deberlenmek, debertlemek, Eber deneyi, eberivermek, gebertilmek, hebersizden, sümbülteber, yassıteberi

10 harfli

deberlemek, debersahar, Dereberçin, ebertlemek, gebertilme, gebertleme, Teberikler, teberrüken, yatgeberik

9 harfli

Aldeberan, ceberhane, deber otu, debertmek, Eldeberan, geberesig, gebertlek, gebertmek, ilmiheber, kebertmek, Teberoğlu

8 harfli

beberuhi, debermeg, debermek, eber gel, ebertmek, gebercik, gebermek, gebertme, göçeberi, ğebermek, heberdar, hebermek, mehebere, möhdeber, mu`teber, muhteber, müddeber, niceberi, Teberdar, Teberhun, teberotu, ...

7 harfli

beheber, bereber, ceberut, deberek, ebermek, egeberi, eğeberi, geberik, geberme, gebertü, geleber, göçeber, Keberli, muteber, ôteberû, öteberi, süneber, teberik, teberli, teberru, teberük, ...

6 harfli

cebere, gebere, geberi, kebere, zebert

5 harfli

beber, ceber, çeber, deber, ebere, eberu, geber, heber, keber, şeber, teber, weber, zeber

4 harfli

Eber

Kelime Ara