İçinde FI geçen kelimeler

İçinde FI geçen kelimeler 1479 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

FI aynı zamanda TDK sözlüğünde geçmektedir. FI anlamı için ilgili sayfayı ziyaret edebilirsiniz.

Harf sayısına göre İçinde FI geçen kelimeler

25 harfli

daldırık elektrotlu fırın, elektrikle ısıtmalı fırın, fındık kabuğunu doldurmaz, fırça çekmek (veya atmak), fırsat pencereleri önsavı, lafı döndürüp dolaştırmak, melez tırfıl zehirlenmesi, sıfır serisinin çekirdeği, sıfırlı geçerlilik eklemi, sonsuzda sıfırlanan işlev

24 harfli

beylik fırın has çıkarır, birinci fırsat penceresi, döşten fısıltılı konuşum, fırın atmosferi ayarlama, fırsattan istifade etmek, sıfır sıklıklı birim kök, sıfırlı kaplamsal izerge, sıfırlı tasımsal çıkarım, tendo kılıfı genişlemesi, tüp fırçası kromozomları, yabancı sıfırdan yatırım

23 harfli

babalık fırın has işler, Cr sınıfından fonksiyon, eksicik fırıl çınlanımı, elektrik dirençli fırın, hava fotoğrafı haritası, ikinci fırsat penceresi, İktisadi Kalkınma Vakfı, mercimeği fırına vermek, modülo m denklik sınıfı, muflalı elektrik fırını, sıfır tabanlı bütçeleme, sıfırların kaldırılması, sıfırlı içlemsel izerge, sistem üst düzey sınıfı, ters tarafından kalkmak

22 harfli

aşırı şiddetli fırtına, Bo fonksiyonlar sınıfı, cafcafından geçilmemek, Cumhuriyet Muhafızları, Çöl Fırtınası harekatı, Ea fonksiyonlar sınıfı, fırsatı ganimet bilmek, fırtınaya yakın rüzgâr, kapaklı tavlama fırını, lafı ağzında gevelemek, lafı kıçından dinlemek, operatörün sıfır-uzayı, ölçümü sıfır olan küme, saltık sıfır dağıntısı, sıfır genişlik ayırıcı, sıfırlayıcısız adlanım, sistem yardımcı sınıfı, sol tarafından kalkmak

21 harfli

bağırsak askısı fıtkı, dıştan ısıtmalı fırın, eşitleme çukur fırını, isimle fıfat bileşiği, kangal tavlama fırını, kâtib-i hafız-ı kütüp, kuyu fırın eşitlemesi, lafı ağzında bırakmak, lafı kıçından anlamak, lafını yabana atmamak, sürekli ısıtma fırını, yeniden ısıtma fırını

20 harfli

aç köpek fırın deler, azıştırma fışkırtımı, çift sıfır anlaşması, çok şiddetli fırtına, Değirmendere fındığı, döner kurutma fırını, fıkır fıkır kaynamak, fırçabacaklı güveler, hava sızdırmaz fırın, içten ısıtmalı fırın, iterli sürekli fırın, kadir sınıfı,kadir.m, katıyuvarlı fıçılama, koç katımı fırtınası, kutu fırında tavlama, okyanus fırtına kuşu, sallar tabanlı fırın, saltık sıfır noktası, sıfır kuponlu tahvil, sonsuz kayışlı fırın, sterilizasyon fırını, ...

19 harfli

A Nevanlinna sınıfı, Antep fıstığıgiller, araba tabanlı fırın, ARFIMA-GARCH modeli, bataklık tırfılları, çubuk ısıtma fırını, deri altı fışkırtım, döner imbikli fırın, döner tabanlı fırın, elektron mikrografı, eline fırsat geçmek, fındık filiz güvesi, fırdolanım yarıçapı, fırıncılık ürünleri, fırlak gözcül bukuk, fırtınalar okyanusu, fısıldayıcı defteri, fısıldayıcı odacığı, fonksiyonlar sınıfı, giriş çıkışlı fırın, göz fırlamcıl bukuk, ...

18 harfli

affınıza sığınarak, ARFIMA-ARCH modeli, Fırat kaplumbağası, Fırat yılan balığı, fırsat pencereleri, fırsatını düşürmek, fırtına kırlangıcı, fırtına kuşugiller, fısıltı üstlükleri, fıskacık dökümcesi, fıskacıl (hırıltı), fonksiyonun sıfırı, Hp (Öz > 0) sınıfı, inkarserayon fıtkı, katotsal fışkırtma, kutup fırtına kuşu, menevişleme fırını, özel eğitim sınıfı, sıfır boyutlu uzay, sıfıra eşit kılmak, solda sıfır kalmak, ...

17 harfli

barut fıçısı gibi, çalışma fotoğrafı, çekirdeksel fırıl, çekirdeksel fırın, dizin sınıfı kabı, etrafı boş bulmak, fıçırını çıkarmak, fındık kurdu gibi, fındık yumruakarı, fırça dilligiller, fırça-dilligiller, fırçalı temizleme, fırıldakböcekleri, fırtına ve atılış, fırtınakuşugiller, fotoğrafını almak, gıfır gıfır etmek, hafızayı yoklamak, ısıl işlem fırını, içi çıfıt çarşısı, iki tarafı ağızlı, ...

16 harfli

aksonal distrofı, çaylak fırtınası, çevreleçli fırın, çömlek fıkırdısı, döl yatağı fıtkı, elektrikli fırın, fıçıda temizleme, fıhdan fıa gomah, fındık midyeleri, fırçadilligiller, fırçığını bozmak, fırından çıkarma, fırsat bu fırsat, fırsatı kaçırmak, fırtına atlatmak, fırtına ve baskı, fısıltı gazetesi, fıskacıl bağakça, fıstuk, (fustuk), fıtırtıya varmak, gazyakıtlı fırın, ...

15 harfli

afı kafı yutmak, beta ışın tayfı, beyin fırtınası, çekirdek kılıfı, dil-fırlatanlar, elektrik fırını, eşit erke tayfı, FIAPARCH modeli, fıçıda döndürme, fıçıda parlatma, FIEGARCH modeli, fındık rubiyesi, fırçalayabilmek, fırıl bağlaşımı, fırıldak çiçeği, fırın atmosferi, fırın büyüklüğü, fırın çalışması, fırın sıcaklığı, fırında makarna, fırkıslak olmak, ...

14 harfli

afı küfü yemek, aile fotoğrafı, asiller sınıfı, Aşağıfırındere, Aşağıkuzfındık, ayağa fırlamak, baca fırıldağı, balıkçı esnafı, başı fırlanmak, boğulmuş fıtık, burun fışkırık, Carnegie Vakfı, cıfıt ısıtması, çıfıtlık etmek, deniz kadayıfı, denklik sınıfı, dış kök kılıfı, dilfırlatanlar, diyafram fıtkı, ekmek kadayıfı, eritken fışnak, ...

13 harfli

Ahrar Fırkası, alt tarafı ne, antep fıstığı, arap kadayıfı, ARFIMA modeli, asetat elyafı, Aşağıfındıklı, çalak fırçalı, çıfıt çarşısı, çift k sınıfı, dalak fışnağı, dangalafısdit, dangalafıstık, dangalafıstik, deneme sınıfı, denizkadayıfı, dip fotoğrafı, direnç fırını, emekçi sınıfı, femoral fıtık, fıçıcı keseri, ...

12 harfli

adam sarrafı, adres sınıfı, afıkan olmak, afıroz etmek, ağaç fırçası, armut hoşafı, barut fıçısı, boya fırçası, cadı fındığı, çayır yulafı, çayırtırfılı, dangalafıştı, derece zarfı, emaye fırını, falan fıstık, fıçı sapması, fıçımsı uzay, fıdıraklamak, fığla kopmak, fındık ateşi, fındık biber, ...

11 harfli

afıyonlular, ağız kavafı, amudufıkari, ayı fındığı, ayı fıstığı, ayva hoşafı, baba tarafı, bacak fıtkı, beyin fıtkı, Büyükfındık, çam fıstığı, çayıryulafı, çene kavafı, dınklıfışra, diş fırçası, döner fırın, durum zarfı, elma hoşafı, erik hoşafı, fıcıktırmak, fıçı balığı, ...

10 harfli

alafıranga, alef sıfır, alt tarafı, ana sınıfı, ark fırını, bel fıtığı, cam elyafı, çil fışlak, çocuk lafı, dip fırlam, döner fıçı, dut hoşafı, evi tarafı, fıçıbıçağı, fıddır fiş, fıggılamak, fıkgılamak, fıkıldamak, fıkırdamak, fıkırdaşma, fıkırdatma, ...

9 harfli

afıl afıl, afıl uful, afızombak, ağ kılıfı, anasınıfı, ay kılıfı, cılfıstik, çafılamak, çan fırın, fıçı gibi, fıçıcılık, fıçılamak, fıdılamak, fıkıradak, fıkıramak, fıkırdama, fıldırmag, fıldırmak, fıllanmak, fıncıtmak, fındıkçit, ...

8 harfli

afıgannı, afırtmak, afıyancı, ağ tayfı, cıf cıfı, cıfıtmak, cırfıtta, çıfınlık, çıfıtlık, fıcıtmak, fıcramah, fıçılama, fıçıtmak, fıddırık, fıdlamak, fıggılti, fığlamak, fıhramah, fıhramak, fıkırdak, fıkkadak, ...

7 harfli

afırmak, Akfırat, aznafır, baklafı, cıfcıfı, fıcımak, fıçımak, fıdıcık, fıdırak, fığancı, fığlata, fık fık, fıkfıkı, fıkgıla, fıkırtı, fıkracı, fıkrama, fılançe, fıllama, fındıki, fındıki, ...

6 harfli

afıcan, afıgan, afıkan, afıyan, afıyon, alafır, camfır, cıfıdı, cılfın, cılfır, cırfıl, çanfır, fıçcık, fıçıcı, fıçıko, fıçıta, Fıgani, fıhara, fıhare, fıkara, fıkdan, ...

5 harfli

AADFI, afıca, alafı, bafır, cafıt, cıfıt, çıfın, çıfıt, fıcca, fıcık, fıçça, fıççı, fıçık, FIDES, fıdık, fıdıl, fıdın, fığla, fığlı, fıkga, fıkıh, ...

4 harfli

afır, fıça, fıçı, FIFO, fıka, fıkı, FIML, fıra, fırk, fırt, fıta, fıtı, gafı, kıfı, sofı

3 harfli

fık, FIO, fır, fıs, fış, fıt

2 harfli

FI

Kelime Ara