İçinde FAK geçen kelimeler

İçinde FAK geçen kelimeler 477 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

Harf sayısına göre İçinde FAK geçen kelimeler

25 harfli

başlangıç faktör donanımı, faktör gen kontrol dizisi, fakültatif heterokromatin, fibroblâst büyüme faktörü, firma faktör istem eğrisi, orman asması, ufak akasma, sinir büyüme faktörü, NGF, toplam faktör verimliliği, üretimin faktör esnekliği

24 harfli

açığa çıkarıcı faktörler, fakirliğin fasit dairesi, fakoklastik uvea yangısı, faktör VIII yetersizliği, faktör yükleme katsayısı, kurutulmuş mutfak artığı, net dış faktör gelirleri, T hücresi büyüme faktörü, üretim faktör piyasaları, yan gölgelenme artifaktı

23 harfli

akustik artış artifaktı, akustik gölge artifaktı, antiterminasyon faktörü, faktör donanımı teorisi, faktör istem fonksiyonu, faktör sunum fonksiyonu, multifaktöriyel kalıtım, olgunlaşma faktörü, MPF, optimum faktör bileşimi, reverberasyon artifaktı

22 harfli

antihemofilik faktör A, antihemofilik faktör B, antihemofilik faktör C, antispesifik faktörler, Coğrafi Güç Faktörleri, devingen faktör modeli, fakolitik uvea yangısı, faktör donanımı kuramı, faktör IX yetersizliği, faktör ikame esnekliği, faktör ticaret hadleri, faktör XI yetersizliği, fakülte yönetim kurulu, mitoz başlatma faktörü, olfaktorik nöroblastom, pedünkülüs olfaktoryus, terminasyon faktörleri, transkripsiyon faktörü, von Willebrand faktörü

21 harfli

(birinde) şafak atmak, Bulgar-Yunan İttifakı, eniyi faktör bileşimi, erken gebelik faktörü, faktör arz fonksiyonu, faktör genişleme yolu, fakültatif bakteriler, genelleşmiş faktoriel, göze eksiltme faktörü, işletme faktör istemi, koloni uyarıcı faktör, mutfak havalandırması, pıhtılaşma faktörleri, sınırlayıcı faktörler, Stuart-Prower faktörü

20 harfli

antiberiberi faktörü, antihemofilik faktör, antihemorajik faktör, eko artışı artifaktı, etiyolojik faktörler, fakirleştiren büyüme, faktör hareketliliği, likefaksiyon nekrozu, net faktör gelirleri, trigonum olfaktoryum, tümör nekroz faktörü, yakın alan artifaktı

19 harfli

antitripsin faktörü, başlatma faktörleri, düzeltme faktörleri, eko kaybı artifaktı, ettirgen ~ faktitif, faktör fiyat sınırı, faktör istem eğrisi, fakültatif saprofit, firma faktör istemi, firma faktör talebi, olfaktorik hücreler, pütrefaktif bakteri, pütrifaktif bozulma, sonlanma faktörleri, terminasyon faktörü, fiyat faktör eğrisi

18 harfli

bulbus olfaktoryus, büyütme faktörleri, çemberleme kafakol, defek (ufak defek), dönüştürme faktörü, fakır fakır gülmek, fakoemülsifikasyon, faktör akışkanlığı, faktör elastikliği, faktöriyel simgesi, fakültatif anaerob, fakültatif parazit, gravimetrik faktör, ihracat faktoringi, mutfak hamamböceği, muvaffakiyetsizlik, olfaktorik muayene, olfaktoryal epitel, pıhtılaşma faktörü, Rhesus faktörü, Rh, ufakargaçlı dokuma, ...

17 harfli

anyonik sürfaktan, büyüme faktörleri, ekstrinsik faktör, Fakir Fukara Fonu, faktör mobilitesi, faktör piyasaları, fakültatif asalak, ikikat faktöriyel, kırılma artifaktı, kümelenme faktörü, Laki-Lorandfaktör, lobus olfaktoryus, rezistans faktörü, seçicilik faktörü, ufak rol oyuncusu, üretim faktörleri

16 harfli

Amerifaks sığırı, Christmas faktör, eğitim fakültesi, fakirlik çemberi, fakirlik döngüsü, faktör esnekliği, faktör gelirleri, fakültatif aerob, intrinsik faktör, kapasite faktörü, Mustafakemalpaşa, mutfak merdiveni, nafaka bağlanmak, organum olfaktus, regio olfaktorya, ufak doldurmalık, ufakdalga izgesi, ufaktan doğramak, uzama faktörleri, virülens faktörü, Yukarıkarafakılı, ...

15 harfli

abiyotik faktör, Aşağıcumafakılı, Aşağıkarafakılı, başlama faktörü, Belencumafakılı, Boğazcumafakılı, ekolojik faktör, eşey faktörleri, fakirlik tuzağı, faktör donanımı, faktör donatımı, faktör maliyeti, faktöriyel seri, gelişme faktörü, hageman faktörü, kapling faktörü, klambing faktör, koagülan faktör, muvafakat etmek, muvaffakiyetsiz, nafaka sağlamak, ...

14 harfli

ayna artifaktı, biyotik faktör, büyüme faktörü, direnç faktörü, fak fak gülmek, Fakıekinciliği, fakirleştirmek, fakülte kurulu, Hacımustafaköy, kafakola almak, kül ufak olmak, külfakıç olmak, külfakış olmak, mutfak havlusu, muvaffak olmak, muvaffakiyetli, nafakalandırma, olfaktör bölge, olfaktör hücre, Perigo faktörü, Süleymanfakılı, ...

13 harfli

adolfaktoryum, afakan tutmak, Bayes faktörü, çevre faktörü, donam faktörü, edafik faktör, fakirleştirme, faktorizasyon, faktör fiyatı, faktör istemi, faktör sunumu, faktör talebi, introfakslama, irtifak hakkı, ittifak etmek, mutfak dolabı, muvafakatname, putrefaksiyon, pütrefaksiyon, refakat etmek, stabil faktör, ...

12 harfli

afakan ölümü, afakanlanmak, Bekirfakılar, doku faktörü, Fak Fuk Fonu, fakir cevher, fakir düşmek, fakir fukara, fakiröldüren, fakosistitis, fakruzaruret, faktitif eki, faktör uzayı, irili ufaklı, kat irtifakı, labil faktör, letal faktör, likefaksiyon, Muratfakılar, mutfak ocağı, muvaffakiyet, ...

11 harfli

Ahmetfakılı, Caberfakılı, CNN Faktörü, dıngıldafak, Fak-Fuk Fon, faka basmak, fakirleşmek, faktör arzı, faktör payı, faktör VIII, faktör XIII, Halilfakılı, Hamzafakılı, Hüseyinfakı, mustafakuşu, nafakalanma, pütrefaktif, rho faktörü, Sarıfakılar, Seydifakılı, şafak bendi, ...

10 harfli

brodifakom, Çakırfakır, Dedefakılı, Derefakılı, Dursunfakı, Emirfakılı, Evliyafakı, fak çekmek, fakir malı, fakirleşme, Fakirullah, fakoiditis, fakslatmak, faktör elF, faktör III, faktör VII, faktör XII, faktör XIV, faktöriyel, fakültatif, Hacıfakılı, ...

9 harfli

ala şafak, Alifakılı, Barakfakı, E faktörü, F faktörü, Fakıahmet, Fakıbeyli, fakıbeyni, Fakırcalı, fakir mal, fakirhane, faklangıç, faksimile, fakslamak, fakslatma, faktör IF, faktör II, faktör IV, faktör IX, faktör VI, faktör XI, ...

8 harfli

Adamfakı, afakilik, Alfaklar, artefakt, artifakt, Balıfakı, Fakıdağı, Fakıoğlu, fakırlıg, fakırmak, fakirane, fakirizm, fakirlik, fakolmak, fakslama, faktitif, faktör F, faktör G, faktör I, faktör R, faktör T, ...

7 harfli

alafaka, alafakı, alıfaka, alıfakı, alifaka, Alifakı, Başfakı, cefakâr, cefakeş, defakto, fakfakı, Fakılar, Fakıllı, Fakırca, fakilte, fakirce, fakitis, faklama, fakülte, hafakan, ıfaklık, ...

6 harfli

afakan, fakfon, Fakılı, Fakihe, fakite, fakkir, faktör, İfakat, marfak, mutfak, nafaka, ufakça, ufaklı, ya-fak

5 harfli

afaki, Eşfak, fakan, fakat, fakır, fakir, fakti, fakül, fakya, infak, kafak, kofak, nifak, şafak, Tafak, tufak, zafak, fakih

4 harfli

afak, fakı, fakr, faks, ofak, ufak

3 harfli

fak

Kelime Ara