İçinde HÜ geçen kelimeler

İçinde geçen kelimeler 1279 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

Harf sayısına göre İçinde HÜ geçen kelimeler

25 harfli

bir kutuplu sinir hücresi, çok kutuplu sinir hücresi, Debye-Hückel sınır yasası, divan-ı hümayun çavuşları, doğal sitotoksik hücreler, Dorothy-Reeddev hücreleri, epitel reseptör hücreleri, foliküler dendritik hücre, göze özsuyu, hücre özsuyu, granüler hücre Schwannomu, hücre adezyon molekülleri, hükümet menkul kıymetleri, interstisyel hücre tümörü, jukstaglomerular hücreler, jukstaglomerülar hücreler, Kupffer’in yıldız hücresi, nöroendokrin hücre tümörü, oksifilik hücre tümörleri, silyumlu boşaltım hücresi, sinir kabartısı hücreleri, somatik hücre melezlemesi, ...

24 harfli

birincil yumurta hücresi, dev hücreli kemik tümörü, enterokromaffin hücreler, granüloza-lütein hücresi, hipofizin gama hücreleri, hücre aracılı bağışıklık, hükümet başarısızlıkları, hükümet menkul değerleri, kanun hükmünde kararname, kolanjiyohücresel adenom, osteoprogenitör hücreler, primordiyal eşey hücresi, senkron hücre kültürleri, skuamöz hücreli karsinom, T hücresi büyüme faktörü, T hücresi reseptörü, TCR

23 harfli

baskılayıcı T hücreleri, doğal öldürücü hücreler, enteroendokrin hücreler, enterokromafin hücreler, gangliyon hücre katmanı, Gülhane Hatt-ı Hümayunu, hengillemek hüngüllemek, hepatohücresel karsinom, hepatohücresel kaynaşma, Hurthle hücre tümörleri, hücreler arası köprüler, interfoliküler hücreler, kalp yetmezliği hücresi, kas hücresi stoplazması, miyoepiteliyal hücreler, nörosekresyon hücreleri, Sternberg dev hücreleri, sübjektif hüsn-i niyyet, taahhüt edilmiş sermaye, taahhüt sorunu hipotezi, yassı hücreli metaplazi

22 harfli

antijen sunan hücreler, asenkron hücre kültürü, bazal hücre epteliyomu, bazal hücreli karsinom, birincil hücre kültürü, cepheden hücuma geçmek, divan-ı hümayun kalemi, erkek cinsiyet hücresi, erken hücre yaşlanması, granüloza hücre tümörü, hepatohücresel sarılık, hürmette kusur etmemek, kan hücresi yapan doku, koyun çiçeği hücreleri, Otonycteris hentprichü, Purkinje hücre katmanı, Schütz-Borrisow kuralı, sıvı temassız hücreler, sinir hücresi uzantısı, sustentakular hücreler, yarı hücre potansiyeli, ...

21 harfli

acemi oğlan kethüdası, bipolar sinir hücresi, bir hücreli organizma, bir hücreliler bilimi, birinci kutup hücresi, birincil duyu hücresi, boyun müköz hücreleri, büyük fagositik hücre, Debye-Hückel eşitliği, devamlı hücre kültürü, diploit hücre kültürü, dişi cinsiyet hücresi, elektrokimyasal hücre, erkek eşeylik hücresi, eşey hücresi oluşması, gerçek çok hücreliler, granüler hücre tümörü, günah çıkarma hücresi, hematopetik kök hücre, hepatohücresel adenom, hücre zarı doygunluğu, ...

20 harfli

(...) hükmünde olmak, argentaffin hücreler, bazal hücreli adenom, bir hücreli bitkiler, çok hücreli bitkiler, doğal öldürücü hücre, epitel kas hücreleri, eşey hücre tümörleri, hücre arası köprüler, hücre içi patojenler, hücreler arası madde, hücresel belirteçler, hücresel çiçeksizler, hücresel konversiyon, Hürmetçiçiftliğiköyü, ikincil duyu hücresi, kesin satış taahhüdü, kloragogen hücreleri, klorofillos hücreler, Langhans dev hücresi, mezangiyum hücreleri, ...

19 harfli

antijen sunan hücre, beyaz kan hücreleri, birinci his hücresi, denge taşlı hücre, göze içi, hücre içi, hücre arası maddesi, hücre dışı dondurma, hücre dışı sindirim, hücre farklılaşması, hücreler arası sıvı, hücresel bağışıklık, hücresel haberleşme, hücresel onkogenler, hükümet harcamaları, hükümet tökezlemesi, hünkâr gemisi reisi, kalsiyumlu hücreler, kapıcılar kethüdası, kas hücresi telciği, kesin alış taahhüdü, Keys-Wilmer hücresi, ...

18 harfli

adventisya hücresi, akut hücre şişliği, Anischkovhücreleri, ayak biçimli hücre, bazal hücre tümörü, Dahlgren hücreleri, dev hücreli epulis, dev hücreli sarkom, dişi üreme hücresi, elektrolitik hücre, elektroliz hücresi, eozinofil hücreler, epulis dev hücresi, Hacıhüseyinyaylası, hücre arası boşluk, hücre bağlantıları, hücre içi dondurma, hücre içi sindirim, hücre içi solunumu, hücre pleomorfizmi, hükmünü icra etmek, ...

17 harfli

adventisyal hücre, ağzını mühürlemek, amöboyit hücreler, arkadaş hücreleri, asidofil hücreler, Askanazyhücreleri, beyaz kan hücresi, Billûrhücreli lif, birinci tip hücre, C hücre tümörleri, çevresel hücreler, değişken hücreler, dev hücreli tümör, dışsatım taahhüdü, dişi eşey hücresi, Dümrekhüseyinpaşa, elektirik hücresi, ependim hücreleri, granüloza hücresi, Hacıhüseyinefendi, Hurthle hücreleri, ...

16 harfli

alveol hücreleri, amakrin hücreler, anaplastik hücre, azınlık hükûmeti, bazofil hücreler, bellek hücreleri, cinsiyet hücresi, çanaksı hücreler, Davidoff hücresi, destek hücreleri, dikaryotik hücre, dolaşan hücreler, epitelimsi hücre, eşey ana hücresi, eyalet kethüdası, hafıza hücreleri, Hodgkinhücreleri, hücre biyolojisi, hücre kaynaşması, hücre patolojisi, hücre yaşlanması, ...

15 harfli

Âbidei Hürriyet, absorbtif hücre, ana bez hücresi, besin hücreleri, çok hücreli bez, çomak hücreleri, çubuk hücreleri, Daniell hücresi, Davutpaşahüyüğü, delta hücreleri, düz kas hücresi, eksentrik hücre, epiteloid hücre, Eskihüsnümansur, esnaf kethüdası, eşeylik hücresi, fagositik hücre, fibrinohücresel, fikir hürriyeti, Gaucher hücresi, gliya hücreleri, ...

14 harfli

adriya hücresi, akıl kethüdası, alev hücreleri, alfa hücreleri, amöboyit hücre, APUD hücreleri, bazal hücreler, beta hücreleri, bir hücreliler, Çiloğlanhüyüğü, çok hücreliler, daimi hücreler, destek hücresi, Elbistanhüyüğü, galvanik hücre, Geçithücreleri, germ hücreleri, gitter hücresi, goblet hücresi, Hacıhüseyinler, HeLa hücreleri, ...

13 harfli

ameboid hücre, atretik hücre, bankaya hücum, Bayındırhüyük, bazofil hücre, binişihümayun, birhücreliler, Clara hücresi, Clark hücresi, Çiçeklihüyüğü, çokhücreliler, Divanıhümayun, esas hücreler, gliya hücresi, gölge hücresi, görme hücresi, hayalet hücre, heldir hüldür, hücre erimesi, hücre füzyonu, hücre gerlimi, ...

12 harfli

ağzı mühürlü, Alibeyhüyüğü, Altınhüseyin, ana hücreler, anadan hüren, asinar hücre, asiner hücre, Aşağıhücüklü, atipik hücre, banka hücumu, beta hücresi, Clarahücresi, çanaksıhücre, Çukurhüseyin, Değişikhücre, dev hücreler, Divanhüseyin, eşey hücresi, foam hücresi, gezgin hücre, gıyabi hüküm, ...

11 harfli

A hücreleri, Ağaçlıhüyük, B hücreleri, Battalhüyük, bazal hücre, bir hücreli, Bostanhüyük, boyahücresi, Buğdayhüyük, C hücreleri, çok hücreli, esmayıhüsna, Hacıhüseyin, hahüt aşısı, Hasan Hüsen, helig hülüg, helik hülük, helük hülük, hetil hütül, hızlı hücum, hücre anüsü, ...

10 harfli

Alacahüyük, amir hüküm, Aşağıhüyük, birhücreli, Bozcahüyük, Çadırhüyük, Çakırhüyük, Çatalhüyük, Davulhüyük, Devehüyüğü, Dokuzhüyük, Gökçehüyük, Gözlühüyük, Güllühüyük, hücre ağzı, hücre dışı, Hücre İlmi, hücre soyu, hücre zarı, hücrearası, hücrebilim, ...

9 harfli

a hücresi, ana hücre, B hücresi, Darıhüyük, dev hücre, Evcihüyük, Hunihücre, hübürüklü, hücre evi, hücre içi, hücredışı, hücretaşı, hücrezarı, Hüdaverdi, hükmetmek, hülasaten, hüllengeç, hüllenmek, hüllüdede, hülübesiz, hüm etmek, ...

8 harfli

alahüllü, alahüyla, anahücre, Başhücre, Başhüyük, Bozhüyük, böhürmek, cöhürmen, Dazhüyük, dedehülü, devhücre, garahülü, göhürmek, Gökhüyük, Gülhüyük, Hashüyük, helehüle, hücceten, hücreiçi, hücresel, hücresiz, ...

7 harfli

Akhüyük, gehürge, hübübük, Hüceste, hücreli, hücumcu, Hüdaver, hüddede, Hükmiye, hükomet, hükumât, hükûmet, hükümat, hükümet, hükümlü, hüküntü, hüldide, hülhülü, hülleci, hülpmek, hülülük, ...

6 harfli

hilhüp, hübbuk, hübbük, hübere, hübnem, hüccet, hücere, hücüre, Hüdayi, hüddan, hüdüde, hüğmek, hükmat, hükmen, Hülâgü, hülasa, hüller, hüllük, hülübe, hülübü, hümbek, ...

5 harfli

çöhür, döhün, dühüm, dühün, hübek, hüben, hübuk, hübük, hübür, hücôm, hücre, hücum, hücüm, hücüt, hüçün, hüddü, hüdud, hüdut, hüdüd, hüdük, hüdüt, ...

4 harfli

hübe, Hüda, hülf, hülü, Hüma, hüne, hüre, hüri, hürü, Hüso, hüüt, hüvt, sehü

3 harfli

hüğ, hül, hüm, hür, hüs, hüt, hüy

Kelime Ara