İçinde K SP geçen kelimeler

İçinde K SP geçen kelimeler 17 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

Harf sayısına göre İçinde K SP geçen kelimeler

24 harfli

elektromanyetik spektrum

21 harfli

antimikrobik spektrum, yüksek spin kompleksi

20 harfli

düşük spin kompleksi

19 harfli

atomik spektroskopi

17 harfli

büyük spor kesesi, konak spesifitesi

16 harfli

küçük sporkesesi, parabolik spiral

15 harfli

bağırsak spazmı, çok spermalılık

14 harfli

ayrık spektrum, gırtlak spazmı

13 harfli

bileşik spika, izotopik spin

12 harfli

yutak spazmı

11 harfli

K spektrumu

Kelime Ara