İçinde KA geçen kelimeler

İçinde KA geçen kelimeler 30753 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

Harf sayısına göre İçinde KA geçen kelimeler

25 harfli

acele yürüyen yolda kalır, Afrika Ekonomik Topluluğu, ağzından baklayı çıkarmak, akacak kan damarda durmaz, akalınlı deniz kırlangıcı, akaryakıt tüketim vergisi, akut kataral endometritis, akut kataral meme yangısı, alıcı yitircesi karşılığı, alışkanlık (davranışları), alkalili kabuksuzlaştırma, alt göz kapağının düşmesi, altta kalanın canı çıksın, aman diyene kılıç kalkmaz, Amerika-sarı-asmasıgiller, Amerikan oyuncak teriyeri, Amerikan Ölçünler Birliği, Amerikan pitbull teriyeri, Amerikan tel tüylü kedisi, anasının nikâhını istemek, anorganik kalp üfürümleri, ...

24 harfli

ABO kan grupları sistemi, acele işe şeytan karışır, açığa çıkarıcı faktörler, açlıktan ölmeyecek kadar, Afrika çizgili tekirciği, Afrika İktisat Komisyonu, Afrika tripanosomiyazisi, ağır basar, yeğni kalkar, Ahıska geri dönüş kanunu, ailevi karaciğer yangısı, ak akçe kara gün içindir, akarsuyun aşındırma gücü, akarsuyun sürükleme gücü, aklını başka yere vermek, altın karşılığı borçalma, ambulakral kanal sistemi, Amerika deve kuşu giller, Amerika sarıasmasıgiller, Amerikan Landrace domuzu, Amerikan tripanosomozisi, aortik yarım ay kapaklar, ...

23 harfli

ABD dışişleri bakanlığı, absolüt kalp yetmezliği, açık semalar politikası, açıktan (para) kazanmak, adenoid kistik karsinom, Afrika Birliği Kongresi, Afrika göçmen çekirgesi, Afrika Kalkınma Bankası, ağartılı balgam çıkarma, ağzının tadını kaçırmak, Ahbap Çavuş Kapitalizmi, Akabane virüs hastalığı, akciğer karsinomatozisi, akımsaklar bölme kapağı, akışkan yakıtlı reaktör, akral sakatlık sendromu, aktüalitesini kaybetmek, alkalili passızlaştırma, alt değirmen güçlü akar, alt kadmiyum nötronları, altın kambiyo standardı, ...

22 harfli

9-10 Ağustos Kararları, AB bölgesel politikası, AB kalkınma politikası, abecesel konu kataloğu, Abu Dabi Kalkınma Fonu, adda aldatıcı markalar, adî deniz kaplumbağası, Afrika ulusal kongresi, ahı gitmek vahı kalmak, Ahıska Türkleri sorunu, Akaike bilgi ölçütleri, akarsu-buzul biçimleri, akaryakıt tüketim fonu, akbant kuyruklu kartal, akciğer-kalp hastalığı, akışkanlar işleybilimi, aklı başka yerde olmak, aksak rekabet piyasası, alacaakik, Kadıköytaşı, alkalin fosfataz testi, Alman Afrika Kolordusu, ...

21 harfli

AB akdeniz politikası, abluka altında tutmak, açık bütçe politikası, açık kangal tavlaması, açık pazar politikası, açma kapama belirteci, ad kayıt istek paketi, adını ...-ye çıkarmak, Afrika Birliği Örgütü, Afrika cırtlak sıçanı, Afrika uyku hastalığı, Afrika-Avrasya Kuşağı, ağ bağdaştırıcı kartı, ağır kazan geç kaynar, ağırlıklama katsayısı, ağzının kâhyası olmak, ak kanatlı tarla kuşu, ak sırtlı kuyrukkakan, ak yanaklı baştankara, ak-kanatlı tarla kuşu, akarsuyun taşıma gücü, ...

20 harfli

1 Temmuz bankacılığı, 10 Ağustos Kararları, AB enerji politikası, AB kültür politikası, AB ortak karar usulü, açık kapı politikası, açıklanmamış kalıntı, açıklığa kavuşturmak, adamlık sende kalsın, adenokistik karsinom, adezyo intertalamika, adil ve kalıcı çözüm, Afrika cırlak sıçanı, Afrika domuz humması, Afrika Kalkınma Fonu, Afrika panzer ordusu, Afrika-Avrupa Kuşağı, ağaç kemiren karınca, ağzında yaş kalmamak, ak yakalı sinekkapan, ak-yakalı sinekkapan, ...

19 harfli

1947 Kalkınma Planı, 4 Ağustos Kararları, AB Bakanlar Konseyi, abızamzak çamkavak, aç elini kora sokar, açık ağız aç kalmaz, açık alan katsayısı, açık kalp ameliyatı, açlık katabolizması, ad referandum kabul, adam içine karışmak, Afrika aslan avcısı, Afrika at hastalığı, Afrika yaban köpeği, Afyonkarahisarlılık, agraf çıkarma pensi, ağırlık sertifikası, ak alınlı büyük kaz, ak alınlı küçük kaz, Akaike bilgi ölçütü, akaryakıt istasyonu, ...

18 harfli

a´dan z´ye (kadar), Abdılkadir Geylani, ablukayı kaldırmak, abuzamzak kayabaşı, Acıtgan, (acıtkan), açık kalıplı dövme, açık kapı bırakmak, açık kapı siyasası, açık kapı siyaseti, açıklık politikası, açılı kötü kaynama, açılımın katsayısı, adçekmeyi kazanmak, Afrika cüce çiklit, Afrika misk kedisi, Afrika sahil ateşi, Afrika yaban eşeği, ağır kayba uğramak, ağtabaka yarışması, ailevi akantolizis, ak kuyruklu kartal, ...

17 harfli

24 Ocak Kararları, 5 Nisan Kararları, 7 Eylül Kararları, AB göç politikası, açık kapı bırakma, açık kapı hırsızı, açılan örümcekağı, açınık kaynaşması, adipöz göz kapağı, Afrika miskkedisi, Afrika yabaneşeği, afrikalılaştırmak, afro amerikalılar, ağdalık katsayısı, ağzı kalabalıklık, ağzı teneke kaplı, ağzından kaçırmak, ak kanatlı toygar, Akabane hastalığı, akaçlama galerisi, Akademi ölçünleri, ...

16 harfli

AB kanguru grubu, abecesel katalog, acı delikanlılık, acığını çıkarmak, acısını çıkarmak, aç, yanından kaç, açığını çıkarmak, açıklık kazanmak, açılma - kararma, açlık alkalozisi, Adana Mutabakatı, adın addara kala, Adliyye Vekâleti, Afrika çekirgesi, Afrika deve kuşu, Afrika dikenlisi, Afrika gergedanı, afrika gül ağacı, Afrika lamantini, Afrika menekşesi, Afyonkarahisarlı, ...

15 harfli

32 Sayılı Karar, 6-merkaptopürin, AB politikaları, Abel kategorisi, ablukayı yarmak, aç susuz kalmak, açı - karşı açı, açık kahverengi, adı kaldırılmak, afı kafı yutmak, Afrika devekuşu, Afrika manatisi, afrika-i osmani, ağ arayüz kartı, ağaçkakangiller, ağız kalabalığı, ağtabaka çukuru, ağzı kara olmak, ağzından kapmak, ah yerde kalmaz, Ahıska Türkleri, ...

14 harfli

abdesti kaçmak, abrukaya almak, acabada kalmak, Acheson kararı, aç açık kalmak, açık kalplilik, açıkta kadılar, açısal katsayı, adını çıkarmak, afkanı kalkmak, afrika abanozu, Afrika boynuzu, Afrika ceylânı, Afrika lenfomu, Afrika mandası, Afrika muzculu, Afrika tenyası, Afyonkarahisar, ağ bankacılığı, ağ örme kalıbı, ağaç kamışçını, ...

13 harfli

abazan kalmak, Abdülkadirköy, açı katsayısı, açılı kaplama, adalet kapısı, adem kasidesi, adenokarsinom, adım kalgımak, adım kaydırma, afakan tutmak, afişte kalmak, Afrika domuzu, Afrika koyunu, Afrika manatı, Afyon kaymağı, ağaç kabardan, ağaç kabartan, ağbat karabat, ağız kanaması, ağız kankıran, ağız mızıkası, ...

12 harfli

abdüktör kas, acebe kalmak, açık kapamak, açılış kaydı, açma makarna, adı kalasıca, adi ıskarmoz, afakan ölümü, afakanlanmak, afıkan olmak, aflaka almak, Afrika eşeği, afrika maunu, Afroamerikan, aga çıkarmak, agızlı kazma, ağaç kaplama, ağaç matkabı, ağaçkakanlar, ağır kapatım, ağırkanlılık, ...

11 harfli

a - katmanı, Ab kategori, Abdülkahhar, abıyakavlak, abrakadabra, acı kavrama, acıkabilmek, âciz kalmak, aç kabadayı, açık kalpli, açık kangal, ad çıkarmak, ad kazanmak, adenokanser, adres kartı, adüktör kas, af çıkarmak, Afrika fili, Afrikacılık, Afrikalılık, ağaç kabuğu, ...

10 harfli

Abdılkadır, Abdılkadir, Abdulkadir, Abdülkadır, Abdülkadir, acı karpuz, acı kavruk, acıkabalak, acıkabilme, acıkalabak, aç karnına, açık kabuk, açık kabul, açık kalıp, adap erkân, adı kalmak, adipikasit, adli makam, afkalanmak, ağ katmanı, ağa kapısı, ...

9 harfli

Abdukadır, abucankak, Acarkatun, acı kavak, acı kavun, acı kokan, aç kalmak, açık kapı, açîk kara, açık kart, açu bakan, adıkaynak, afkalamak, ağ kayığı, ağ tabaka, ağa kadın, ağaçkakan, ağcakanat, ağırkanlı, ağsal kat, ağzı kara, ...

8 harfli

abazıpka, abrıkaya, acı kara, Açıkağıl, açıkağız, Açıkalan, Açıkalın, Adakasım, adikavya, Afrikalı, ağ kafes, ağ muska, Ağakatun, Ağcakaya, Ağılkaya, Ağırkaya, ağtabaka, Ağzıkara, ahzükabz, ak kabak, ak kanat, ...

7 harfli

ablakat, abuskal, Acarkan, acıkara, acıtkan, Adakale, Adarkan, agrekan, ahacıka, ahanaka, ahılkan, akabbağ, akabbak, akabuka, akademi, Akaltan, akaltın, akamber, Akantaş, akantom, akantor, ...

6 harfli

abıkat, abloka, abluka, abrıka, abukat, Abuşka, acıkak, açıkak, afakan, afıkan, Afrika, aftaka, ağ kat, Ağakan, Ahıska, ak kan, ak kat, akabat, Akabay, Akabey, akadaş, ...

5 harfli

abaka, acıka, açkaç, afkan, ahkâm, akaba, akabe, akaca, akait, akaju, akala, Akalp, akana, akani, akant, Akata, akkap, Akkar, akkaş, akuka, alaka, ...

4 harfli

akaç, Akad, akak, Akal, akan, akar, akaş, akay, akka, alka, anka, arka, ayka, baka, beka, bika, buka, caka, cıka, cuka, çaka, ...

3 harfli

aka, ÇKA, kaa, kab, kac, kaç, kad, kâe, kaf, kağ, kah, kak, kal, kam, kan, kap, kar, kas, kaş, kat, kav, ...

2 harfli

ka

Kelime Ara