İçinde KANA geçen kelimeler

İçinde KANA geçen kelimeler 716 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

Harf sayısına göre İçinde KANA geçen kelimeler

25 harfli

çemberkanal, denizyıldızı, kanamalı bağırsak yangısı, kanatlı pnömoensefalitisi, kuş kanadına kira istemez, pankreas kanalı tıkanması, yazılım güncelleme kanalı

24 harfli

ambulakral kanal sistemi, bukanak boğun başalakçıl, çiftkanatlılar, sinekler, dağıtım kanalı çatışması, dil altı küçük kanalları, kanaat gibi devlet olmaz, kanama eğiliminin artışı, kanatlı eritroblastozisi, kanatlı miyeloblastozisi, kendi kanatlarıyla uçmak, kimyasal kapılı kanallar, meme kanalı hiperplazisi, taze kümes kanatlısı eti

23 harfli

anormal vajina kanaması, bir kanatlı hiperboloid, çökellenimcil (kanartı), ergencil ağrılı bukanak, iki kanatlı hiperboloid, kanatlı trikomoniyazisi, kanatlı-deniz atıgiller, meme kanalı genişlemesi, proksimal dalgalı kanal, spinal kanal lezyonları, yumurta kanalı gebeliği

22 harfli

borç deflasyonu kanalı, burnu (bile) kanamamak, burun kanadı indirgisi, Ebola kanamalı humması, ekmeğini kana doğramak, genitointestinal kanal, gergin kanatlı kelebek, hortumlu kınkanatlılar, iğrik arklar kanarcası, kanal ekran koruyucusu, kanalikulus lakrimalis, kanalis servisis uteri, kanalis supraorbitalis, kanamalı enterotoksemi, kanamayı durduran pens, kanatlı denizatıgiller, kanatlı lenfoid lökozu, kanatlı pastörellozisi, kazkanadından sıyrılma, kılsal damar kanartımı, meni kanalı atardamarı, ...

21 harfli

ak kanatlı tarla kuşu, ak-kanatlı tarla kuşu, atıcıkanal, atarkanal, dil altı büyük kanalı, göz çukuru üst kanalı, kanama durdurucu ilaç, kanatlı spiroketozisi, Malpighi kanalcıkları, meni kanalı sinir ağı, pankreas büyük kanalı, pankreas küçük kanalı, yarasa-kanat damakçıl, yarım daire kanalları

20 harfli

(birine) kanat açmak, bakanak-alt boğuncul, dibir (dübür) kanamı, distal dalgalı kanal, doğum sonrası kanama, Gartner kanalı kisti, geniş kanatlı yarasa, Kanada Eskimo Köpeği, kanalis alimentaryus, kanarımlayan (damar), kanatlı klamidyozisi, kanatlı salyangozlar, kanatlılarda malarya, Kırım kanamalı ateşi, kolu kanadı kırılmak, kuru kanatlı gübresi, kuş kanadıyla gitmek, mavi kanat hastalığı, mikro kanal mimarisi, yarımçember kanallar, yumuşak doğum kanalı

19 harfli

akkanatlı tarlakuşu, akman altı kanarımı, dığıl dığıl kanamak, diş kanalı tedavisi, dolangacıl kanazlık, emtia kanal endeksi, göğüs zarı kanaması, hava soğutma kanadı, kanada orta çekmesi, kanalikulus bilifer, kanalis vertebralis, Kanat solungaçlılar, kanatlı enfluenzası, kanatlı kuru artığı, kanatlı tüberkülozu, karın zarı kanaması, kazkanadında çengel, omurga içi kanarımı, saban kemiği kanadı, safra kesesi kanalı, uzun kanatlı yarasa

18 harfli

ayak-kanat halkası, bağırsak kanartısı, beyin zar kanaması, çalkanarak yürümek, gübre idrar kanalı, kanat ayaklıgiller, kanat küçük deliği, kanat-ayaklıgiller, kanat-damak çukuru, kanatlı distemperi, kanatsız kuş uçmaz, kanayan yara olmak, karadamar kanaması, kemik doğum kanalı, kemirtlek kanaması, Malpighi kanalcığı, Mavi kanatlı ördek, mavikanatkırlangıç, metöstrüs kanaması, nazofarinks kanalı, omuriliksel kanama, ...

17 harfli

ak kanatlı toygar, Askanazyhücreleri, bağırsak kanaması, çevreger kanaması, değişikkanatlılar, ejakulator kanalı, ekskresyon kanalı, epididimis kanalı, ışınımlama kanalı, iki kanatlı tablo, jinekoforik kanal, kanalis sentralis, kanat arka deliği, kanatlı deniz atı, kanatlı difterisi, kanatlı hayvanlar, kanatlı nefritisi, kanatsız böcekler, kazkanadını sökme, mal kanal indeksi, postöstral kanama, ...

16 harfli

Bartholin kanalı, bukanak keseklem, bukanak yamalamı, bukanak-tarakçıl, büyük kanatlılar, diyapedez kanama, ejakulatör kanal, gırtlak kanaması, gizli kanatlılar, Havers kanalları, ilkel-kanatlılar, interkalat kanal, kana kan istemek, kanaçiçeğigiller, kanalikular evre, kanamalı sarılık, kanamisin sülfat, kanartısal çıban, kanat alıştırmak, kanatçıktı basaç, kanatlı böcekler, ...

15 harfli

barsak kanaması, boşaltım kanalı, böbrek kanaması, bürmeç kanaması, çift kanatlılar, çiftekanatlılar, damar kanartısı, ekimotik kanama, Eustachi kanalı, fırlatma kanalı, gergeç kanaması, kanal testeresi, kanallı tromboz, kanarım güçlüğü, kanarlı “pian ”, kanat ön deliği, kanat-dilcikçil, kanatlı karkası, kanatlı nezlesi, kanatlı sıtması, kanatlı tulumba, ...

14 harfli

akçıl kanazlık, akkanat bulutu, alfa kanalları, alveoler kanal, bağır kanaması, bağır kanarımı, beyin kanaması, bukanak onarım, burun kanaması, burun kanarımı, cam kanatlılar, çerçeve kanadı, dağıtım kanalı, dalak kanaması, damar kanaması, düz kanatlılar, ependim kanalı, fallopi kanalı, Gartner kanalı, göbek kanaması, iki kanatlılar, ...

13 harfli

ağız kanaması, akıntı kanalı, akkanat alayı, bukanak çöküm, bukanak yalım, bukanak-tarak, Büyükanafarta, camkanatlılar, Cuvier kanalı, çalkanabilmek, çene kanaması, çökel kanartı, dalgalı kanal, deri kanaması, deri kanarımı, dönük kanatlı, düzkanatlılar, Erimekanallar, eş kanatlılar, eş-kanatlılar, genital kanal, ...

12 harfli

Aşağıkanatlı, atmık kanalı, bukanak ağrı, burun kanadı, çalkanabilme, Çapsal kanat, çember kanal, dip kanaması, dip kanarımı, diş kanaması, doğum kanalı, eşkanatlılar, göğüs kanalı, göğüs-kanalı, göz kanaması, göz kanarımı, iskâna açmak, kablo kanalı, kana susamak, kanaat etmek, kanaatkârlık, ...

11 harfli

Aşağıkanara, atıcı kanal, etkin kanal, hava kanalı, hemal kanal, iki kanatlı, iyon kanalı, kana düşmek, kana girmek, kana yunmak, kanaatsizce, kanaktarımı, kanalcıklar, kanalikulus, kanama şoku, kanamangark, kanaralamak, kanarcıllık, kanarsallık, kanarsıklık, kanarya otu, ...

10 harfli

akça kanat, anal kanal, bukanakçıl, çakırkanat, Çelikkanat, Demirkanat, dilkanadan, dilkanatan, dindinkana, eş kanatlı, gırankanak, Gökçekanat, Gümüşkanat, ince kanat, kana düşme, kanabilmek, kanakıtmak, kanaktarım, kanalcıklı, kanarımcıl, kanarsımlı, ...

9 harfli

ağcakanat, ak kanama, ala kanat, atarkanal, derikanat, dokanaklı, dururkana, düz kanat, kanaatkâr, kanaatsiz, kanabilme, kanadiyen, kanağaçlı, kanalıyla, kanamisin, kanaralık, kanarcalı, kanarımlı, kanartılı, kanatılma, kanatlıat, ...

8 harfli

ak kanat, alkanası, Alpkanat, barkanak, belkanat, Bozkanat, burkanak, cırkanak, dilkanat, ek kanal, elkanası, Güçkanat, kana kan, kanaatli, Kanadalı, kanağacı, kanalcık, kanalize, kanallar, kanalmak, kanamalı, ...

7 harfli

akkanat, arkanaç, bakanak, Bakanay, barkana, başkana, bıkanak, bukanak, çackana, çakanak, çarkana, çıkanak, çokanak, dakanak, guşkana, kakanaz, kanadol, Kanağan, kanalet, kanalga, kanalis, ...

6 harfli

akanak, Akanay, ankana, aşkana, çakana, çıkana, hakana, kanaak, kanaat, kanaçı, kanağı, kanail, kanama, kanapa, kanara, kanare, kanata, kanava, kokana, makana, Okanay, ...

5 harfli

akana, kanad, kanak, kanal, kanas, kanat, kanaz

4 harfli

kana

Kelime Ara