İçinde LORİ geçen kelimeler

İçinde LORİ geçen kelimeler 102 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

Harf sayısına göre İçinde LORİ geçen kelimeler

25 harfli

hidroklorik asid, tuzruhu

24 harfli

büyük ısın, büyük kalori, fotoelektrik kolorimetre, küçük ısın, küçük kalori, muskulus sfinkter pilori

21 harfli

Duboscq kolorimetresi, Florida kraker sığırı, rozanilin hidroklorit

20 harfli

kalorinin işçe dengi, Loviband kolorimetre, pilorik obstruksiyon, poliviniliden klorid, polivinilklorit, PVC

19 harfli

bomba kalorimetresi, Chrysochloris aurea, dermatitis kalorika, kolorimetrik analiz

18 harfli

kalsiyumhipoklorit

17 harfli

Carduelis chloris, Florida mumlubiti, kalorifer dairesi, Loris tardigradus, sodyum hipoklorit

16 harfli

antrum pilorikum, Eirenis colloris, hidroflorik asit, hidroklorik asit, kalorifer borusu, kalorifer kazanı, kalorifer peteği, kalorijenik etki, klorit hücreleri, ostium pilorikum, pilorik sfinkter

15 harfli

Chloris chloris, Chrysochloridae, deklorize etmek, kilogram kalori, Loricaria parva, polivinilklorid, torus pilorikus

14 harfli

kalorifercilik, klorid hücresi, perklorik asit, pilorik stenoz

13 harfli

allorizik kök, dekloridasyon, deklorinasyon, kalori değeri, mangan klorit, pars pilorika, pilorik çekum, sodyum florit

12 harfli

büyük kalori, kalorifersiz, küçük kalori, Papua lorisi, pilorik seka

11 harfli

gram kalori, kaloriferci, kaloriferli, kalorimetre, kalorimetri, klorik asit, kolorimetre, kolorimetri, Lorius lory, pilorik bez

10 harfli

florimetre, florimetri, folklorist, hipoklorit, izokalorik, kavliflori, kilokalori, klorimetre, Loricifera, lorigiller, megakalori

9 harfli

ağır lori, folklorik, ince lori, kalorifer, kg kalori, kloridler, koloridye, lori kuşu, Taylorizm

8 harfli

amilorit, gıllorik, hıllorik, saflorit

7 harfli

hılorik, kılorik

6 harfli

florin, florit, kalori, klorik, klorit

5 harfli

flori, lorik

4 harfli

lori

Kelime Ara