İçinde MOL geçen kelimeler

İçinde MOL geçen kelimeler 336 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

Harf sayısına göre İçinde MOL geçen kelimeler

25 harfli

hemolitik etkili bitkiler, hücre adezyon molekülleri, moleküllerarası kuvvetler

24 harfli

birincil hemolitik anemi, hemolitik-üremik sendrom, izoimmün hemolitik anemi, otoimmün hemolitik anemi

23 harfli

homolaktik fermantasyon, kiral molekül veya iyon, mekanik hemolitik anemi, molekülcü davranışçılık, moleküller arası kuvvet, Vibrio parahaemolyticus

22 harfli

gram moleküler ağırlık, Mannheimia haemolytica, molekül konsantrasyonu, moleküler spektroskopi, molluskum kontagiyozum, Pasteurella hemolytica, sınır molar iletkenlik

21 harfli

epidermolizis bulloza, immün hemolitik anemi, Mollienesia latipinna, monomoleküler tepkime, parçalanma hemolizisi

20 harfli

hazmolabilir protein, ketorolak trometamol, monomolekül tabakası, monomoleküler tabaka, Plasmodium cynomolgi, termoleküler tepkime, üç moleküllü tepkime

19 harfli

aktifleşmiş molekül, Anomolopteryx parva, hazmolabilir enerji, Kutuplanmış molekül, molar konsantrasyon, moleküler evolusyon, moleküler floresans, molloskum cisimciği, Molva macrophthalma, tek moleküllü işlem, Upeneus moluccensis, yavru zarı molaları

18 harfli

hazmolma katsayısı, iki atomlu molekül, molamak, (mölemek), molekül çarpışması, moleküler biyoloji, moleküler etkinlik, moleküler polarite, stratum molekulare

17 harfli

amfoterik molekül, analitik molarite, bromotimol mavisi, bronkospazmolitik, dentes premolares, hemolitik ikterus, hemolitik sarılık, molariform dişler, molekül mıknatısı, molekül soğurması, moleküler genetik

16 harfli

Baumol yaklaşımı, bromtimol mavisi, büyük moleküller, denge molaritesi, diatomik molekül, formol çözeltisi, halk etimolojisi, homolog kromozom, küçük moleküller, molar iletkenlik, molekül ağırlığı, moleküler formül, molibden alaşımı, Tenebrio molitor, tremolo (bridge), Yukarımollahasan

15 harfli

adaptör molekül, Aşağımollahasan, hazmolabilirlik, hemolitik anemi, hiperozmolalite, homolog protein, molekül formülü, moleküler evrim, molekülsel yapı, molibden çeliği, molibden karbür, Mollahüseyinler, Mollasüleymanlı, molotofkokteyli, ozmolal çözelti, ozmolar çözelti, palatinum molle, premolar dişler, sitoplazmolizis, termolüminesans, tremolo picking

14 harfli

dentes molares, hazmolma oranı, hipoozmolalite, homolog açılar, ihtiyaç molası, kara molinezya, Karamollauşağı, kemolüminesans, molar etkinlik, molar solüsyon, molekül çekimi, molekül yapısı, moleküler elek, Molisch deneyi, Molossus rufus, Python molurus, tür molaritesi, Yukarımollaali

13 harfli

antihemolitik, Aşağımollaali, Baumol etkisi, Baumol modeli, epidermolizis, epistemolojik, ferromolibden, milimol, mmol, molal çözelti, molar ayırıcı, molar çözelti, molekül hacmi, molekül saati, moleküler ısı, Molge vütatus, Mollaahmetler, Mollahasanlar, Mollaosmanlar, Mollasüleyman, molluskasidal, moloz kayması, ...

12 harfli

alfa hemoliz, beta hemoliz, entomolojist, epistemoloji, gama hemoliz, heyamola ile, homolog seri, Karamukmolla, makromolekül, molar kesici, molekül-gram, Moll bezleri, Mollahüseyin, Mollaibrahim, Mollamustafa, Molluscoidea, oftalmolojik, sıyırdımoluk, sindesmoloji, timol iyodür

11 harfli

antihomolog, biyomolekül, CD molekülü, deplazmoliz, dev molekül, entomolojik, hükmolunmak, lostromoluk, moçmolculuk, mol kütlesi, mola vermek, molekülgram, Mollaaliler, Molladerman, Mollafeneri, Mollaismail, Mollamehmet, Mollaömerli, molluskasit, mollussisit, moloz döşek, ...

10 harfli

antomoloji, dipridamol, entomoloji, enzimoloji, etimolojik, homoloterm, hükmolunma, kozmolojik, mol vermek, mola almak, molbiferin, molekülsel, molibdenit, Mollaahmet, Mollabekir, Mollacelil, Molladavut, Mollafadıl, Mollahamza, Mollahasan, Mollakamer, ...

9 harfli

biçimoluş, entomolog, etimoloji, hemolakti, hemolitik, hemolizin, Karamolla, Kırımoluk, klortimol, kosmoloji, kozmoloji, mol kesri, mol oranı, Mola mola, mola taşı, Moldovalı, moleküler, molerleme, Mollababa, Mollabaki, Mollakara, ...

8 harfli

desmolaz, etimolog, hemolenf, heyamola, homologi, homoloji, iktammol, molalite, molallik, molarite, molarlık, molibden, molibdin, Mollaali, Mollaköy, mollalık, Mollusca, mollusit, molozluk, oburmola, pomologi, ...

7 harfli

asmolen, Çamoluk, hemoliz, homolog, molamah, molamaz, molaris, molasız, molekül, molgram, Molidae, Molniya, molozma, musimol, ozmolar, pemolin, timolol, tremolo

6 harfli

formol, molalı, moloşa, momolı, momoli, omoluh, razmol

5 harfli

bemol, FMOLS, kumol, molah, molak, molas, molla, moloş, moloz, molur, moluş, moluz, momol, ozmol, smolt, şimol, timol

4 harfli

mola, mole, moli, molu

3 harfli

mol

Kelime Ara