İçinde Nİ geçen kelimeler

İçinde geçen kelimeler 11696 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

Harf sayısına göre İçinde Nİ geçen kelimeler

25 harfli

2-aminoetanesulfonik asit, Actinosphaerium eichhorni, akalınlı deniz kırlangıcı, allojenik transplantasyon, ana izlenimlerinin etkisi, anamalın organik bileşimi, anasının nikâhını istemek, anorganik kalp üfürümleri, Arap taylarının pnömonisi, arterya gastrika sinistra, asit anyonik sürfektanlar, Asplenium adiantum-nigrum, at binicisine göre kişner, basit bağlantılı manifold, belirlenimsel bağlaştıran, benimsenir nitelik düzeyi, besin maddesi gereksinimi, beyninde şimşekler çakmak, binicinin sağı solu olmaz, bir kutuplu sinir hücresi, (bir şeye) elini sürmemek, ...

24 harfli

A vitamini tamamlayıcısı, Acanthamoeba castellanii, adrenerjik sinir telciği, ağır basar, yeğni kalkar, ara yinelenim yükselteci, arterya karotis kommunis, asit deterjan lif tayini, Avrupa Akdeniz ortaklığı, B1 vitamini yetersizliği, belirlenimsel bileşenler, benimsenir özürlü sayısı, benzen monosülfonik asit, “besnier-bœck” sayrılığı, (bir yere) kendini atmak, bir-kutuplu sinir gözesi, birbirinin ağzına girmek, bireysel etkiler tahmini, (birini) açıkta bırakmak, (birini) arkada bırakmak, (birini) helalliğe almak, (birini) karşısına almak, ...

23 harfli

âdet yerini bulsun diye, affinite kromatografisi, ağzıyla içmesini bilmek, Akdeniz bitki topluluğu, aktüalitesini kaybetmek, alın bölgesi nişaneleri, Allah (seni) inandırsın, anidrit, sert alçı taşı, antagonistik simbiyozis, Aphyocharax rubripinnis, Armillifer moniliformis, arterya ilyaka kommunis, arterya meningea mediya, aşını, eşini, işini bil, attan inip eşeğe binmek, azotsuz öz madde tayini, bağlantı noktası dizini, başlık bağlama proteini, beklenimli yaşam süresi, bengir bengir benilemek, besicel sinirceli kesit, ...

22 harfli

aç esner, âşık gerinir, açık deniz balıkçılığı, adî deniz kaplumbağası, agangliyonik megakolon, ağzına geleni söylemek, ağzını dilini bağlamak, Ahameniş imparatorluğu, aklına geleni söylemek, alfentanil hidroklorür, alt harmonik fonksiyon, anitilasyon radyasyonu, Anopheles maculipennis, Aphyosemion nigerianum, apparatus urogenitalis, Aptenodytes patagonica, aralı devinim düzeneği, arterya dorsalis penis, ay yeñisi, (ay yiñisi), Azeri-Ermeni Çatışması, basyüklenimli salıngaç, Bayliascaris procyonis, ...

21 harfli

2-Vinil-5-etilpiridin, AB akdeniz politikası, AB genişleme komiseri, Acantholabrus palloni, açık deniz sözleşmesi, adrenerjik agonistler, Aeromonas salmonicida, Akdeniz sahil humması, akut mide genişlemesi, Almon gecikme tekniği, Alosa fallax nilotica, amniyon sıvı embolisi, Anisolobis euborellia, antijenik determinant, antijenik farklılaşma, antipellegra vitamini, aralı devinim dişlisi, artılı deniz esnemesi, aşırı et pürtüklenimi, aşırı sinir duyarlığı, atreziya ani ve rekti, ...

20 harfli

A vitamini eksikliği, abomazum genişlemesi, Aedes taeniorhynchus, Akdeniz kıyı humması, Akdeniz kum engereği, Akdeniz meyve sineği, aklına geleni yapmak, alçak yinelenim katı, Alepidomus evermanni, Alocinma longicornis, alopesia universalis, Amoebotaenia cuneata, anlatımlı devinimler, antiviviseksisyonist, antiviviseksisyonizm, araları limoni olmak, ardaşık deney düzeni, arsenik zehirlenmesi, asit deterjan lignin, aspirasyon pnömonisi, atan damar genişlemi, ...

19 harfli

Actinidia chinensis, aç elini kora sokar, açısal nicem sayısı, adrenerjik sinirler, Afganistan Türkleri, afin kümenin boyutu, Aibini düğümcükleri, ailenin parametresi, akciğer kireçlenimi, akciğer kömürlenimi, akciğer-mide siniri, Akdeniz için birlik, aktarma mekanizması, aktinik hastalıklar, alt karın sinir ağı, amidokapronik asidi, Ancylostoma caninum, anizopoikilositozis, antijenik mutantlar, antijenik reseptörü, antimuskarinik ilaç, ...

18 harfli

Abdılkadir Geylani, abomazum timpanisi, adenililtransferaz, Akdeniz politikası, aktif immünizasyon, alanin transaminaz, alopesia konjenita, Alouatta seniculus, altuni cüce çiklit, aminoaçil adenilat, Amphistoma conicum, Amphistoma hominis, Amphistoma watsoni, Amygdalus communis, ana denetim çizini, anabenzerini seçme, androjenik steroit, Anischkovhücreleri, antifiriz proteini, Aphanius fasciatus, Apogon nigripinnis, ...

17 harfli

5 Nisan Kararları, açısal devinirlik, Aepyornis maximus, Afganistan savaşı, Afganistan sorunu, ağırını yeñnitmek, aktinik keratozis, aktinik radyasyon, akuatik organizma, alıcı devinimleri, allokronik türler, Aloutta seniculus, Amazona amazonica, ameliyat eldiveni, aminonitrotiyazol, amniyotik yumurta, anaerob organizma, Andrias japonicus, androjenik bezler, Anguilla japonica, ani ölüm sendromu, ...

16 harfli

2,4-dinitrofenol, Aequidens maroni, Afrika lamantini, ak tiken gökşini, Akdeniz Avrupası, Akdeniz diyaloğu, Akdeniz girişimi, Akdeniz ülkeleri, alan genişletici, aldatıcı nitelik, alizogenik devir, alloimmünizasyon, alopesia senilis, alt yüklenicilik, aluminyum nitrat, alveoli pulmonis, Amanita caesarea, Amanita muscaria, amniyon hidropsu, amniyon plakları, ana deniz bilimi, ...

15 harfli

A vitamini yağı, abstraksiyonist, abstraksiyonizm, Accipiter nisus, adenilat siklaz, Aedes melanimon, aerob organizma, affinité sabiti, afrika-i osmani, Akdeniz bölgesi, Akdeniz hamsisi, Akdeniz havzası, Akdeniz humması, Akdeniz kalkanı, akım yinelenimi, alan yinelenimi, alçak yinelenim, aldonik asitler, alıcı yönetmeni, allojenik greft, alniko mıknatıs, ...

14 harfli

abieninik asit, Adonis türleri, Aedes simpsoni, Aepyornithidae, afanipteriozis, afferent sinir, ağkat izlenimi, Ahmetdanişmend, Akdeniz filosu, Akdeniz iklimi, Akdeniz mavisi, aksenik kültür, aktarmadirgeni, aktif immünite, alan yönetmeni, alanin, Ala, A, albenisi olmak, alevlenivermek, alıcı sinirler, allantoamniyon, alnico alaşımı, ...

13 harfli

A provitamini, Abaza peyniri, Abhaz peyniri, acılık tayini, açılış töreni, adalar denizi, adenilik asit, aglutinojenik, ahır tetanisi, Akdeniz paktı, akküf peyniri, akma gerinimi, Akpınarbeleni, albeni kıvrak, albeni vermek, Alcıyeniyapan, aldosteronizm, alevleniverme, alfa amanitin, alnico magnet, alt yüklenici, ...

12 harfli

abolisyonist, Aepyornithes, agangliyonik, agonist ilaç, ağlayan seni, Akdeniz foku, Akdeniz ırkı, Akdeniz soyu, akromelanizm, akut pnömoni, albenisizlik, alfa aktinin, aljinik asit, alkol tayini, alt manifold, amniyon zarı, amniyonlular, amniyoreksis, amniyosentez, Amoebotaenia, anarı beniri, ...

11 harfli

abba düzeni, Achatinidae, acı genirek, acı genirik, adminikulum, agenitalizm, ağır engini, ağız hunisi, ağız nişanı, Akdağmadeni, akım düzeni, alaylı sini, Alcedinidae, aleni tadat, alenileşmek, alfa etkeni, alımı geniş, alın siniri, Amerikanist, Amerikanizm, aminimosgôh, ...

10 harfli

A proteini, A vitamini, Actiniaria, açık deniz, Afganistan, ağır nişan, ak yenirce, aktinitler, alay emini, albinismus, alenileşme, alkalinite, allerjenik, alt beynit, ambligonit, amilnitrit, amiyelinik, ammonitler, anakronizm, androjenik, anî kritik, ...

9 harfli

Abdülgani, abiyogeni, acel yeni, acer yeni, adeniform, adenin, A, aerojenik, agamogoni, aglutinin, aglütinin, agonistik, ağ dizini, ağniyemon, Akyeniköy, albenisiz, aleniyyet, alerjenik, alevleniş, ana deniz, anakronik, Anamniota, ...

8 harfli

adenilat, adenitis, adifenin, advenire, affinite, ağmağeni, Akçainiş, akkoşnil, akonitaz, akonitin, akonitum, albanizm, albenili, albinizm, aldimnit, aleniyet, algelini, alkmanik, alpinist, alpinizm, aluminit, ...

7 harfli

acayeni, Acrania, Actinia, agonist, ahaniya, Akdeniz, akrania, akronim, aksenik, Aksinir, Akşinik, aktinit, Alaniçi, Aldeniz, alfenit, Altıniz, amanita, ammonit, Amniota, amniyon, amniyos, ...

6 harfli

adenit, Adniye, adonik, Aedini, agonik, ahanik, akapni, albeni, altuni, alunit, alünit, amanin, aniden, anilin, anisaz, anisol, anizaz, anizos, anonim, armoni, arnika, ...

5 harfli

abani, afoni, agoni, akani, aleni, aleni, anîra, anide, anigu, aniko, anime, anise, aniya, aniyh, anizo, annik, arani, arini, asini, atoni, aznif, ...

4 harfli

Adni, anim, anif, anik, anim, aniş, aniy, anni, arni, Avni, ayni, bani, beni, bini, buni, cani, cini, çeñi, çini, dani, deni, ...

3 harfli

ani, eni, ıni, ini, nîs, nie, nif, nik, Nil, nim, nir, niş, uni, nit

2 harfli

ni

Kelime Ara