İçinde OK geçen kelimeler

İçinde OK geçen kelimeler 5897 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

Harf sayısına göre İçinde OK geçen kelimeler

25 harfli

aç ne yemez, tok ne demez, ağzına bir lokma koymamak, anulus fibrokartilagineus, bağlantı noktası numarası, başvuru noktası öncülleri, Berlin-Roma-Tokyo mihveri, birim mitokondri hipotezi, birinci derece kalp bloku, biyokimyasal zehirli etki, Bürokratik Siyaset Modeli, çivi sokmak (veya sürmek), çok kısa dönem arz eğrisi, çok kutuplu sinir hücresi, çok tabakalı yassı epitel, çok yüksek dayançlı çelik, çok-değişkenli istatistik, çoklu belirleme katsayısı, demür boku, (demür çirki), deoksi-adenozil-kobalamin, deoksiadenozin monofosfat, deoksiguanozin monofosfat, ...

24 harfli

ağzına vur, lokmasını al, ağzından lokmasını almak, ak kuyruk sokumlu ebabil, alfa tokoferol eş değeri, arterya koksigika mediya, bağlantı noktası bilgisi, bağlantı noktası gözcüsü, bağlantı noktası kimliği, bakışımlı çok işlemcilik, (bir şeye) Fatiha okumak, (bir yere) başını sokmak, (birine) bok yemek düşer, biyokimyasal toksikoloji, bulgu belgesinin yokluğu, burnunun dibine sokulmak, çok büyük çapta tümleşme, çok değişkenli analizler, çok değişkenli fonksiyon, çok katlı Fourier serisi, çok kısa dalga kuşakları, çok şekilli, bol şekilli, ...

23 harfli

ağzının kokusunu çekmek, akciğer toksoplasmozisi, akım derken bokum demek, akşam erkek sanat okulu, angulus okuli lateralis, angulus okuli mediyalis, aromatik hidrokarbonlar, arterya angularis okuli, artikulasyo radyokarpea, ayrılabilir çok terimli, bağırsak adenokarsinomu, bağlantı noktası adresi, bağlantı noktası dizini, bakteriyel endokarditis, (bir işi) yokuşa koşmak, bromodeoksiüridin, BUDR, Clark oksijen elektrodu, çok baharın otunu yemek, çok kafalı basım aygıtı, çok taraflı nükleer güç, çokdeğişirlilikli süreç, ...

22 harfli

açlıktan nefesi kokmak, alfentanil hidroklorür, alimenter toksik alöki, angulus iridokornealis, arterya ileosekokolika, asetil-CoA karboksilaz, asıl azmaz, bal kokmaz, atriyoventriküler blok, (bir şeyden) hayır yok, birincil hiperoksalüri, (birinin) canı yok mu?, (birinin) içini okumak, biyojeokimyasal çevrim, bölgesel çoktaraflılık, bürokratik diktatörlük, Cheyne-Stokes solunumu, cim karnında bir nokta, çatkı üstünde hokkabaz, çok görüntülüklü işlem, çok naz âşık usandırır, çok üyeli, çok terimli, ...

21 harfli

1-hidroksi-2-propanon, açık okuma alanı, ORF, Adam-Stokes hastalığı, akşam kız sanat okulu, alfa tokoferol asetat, alt yanı çıkmaz sokak, ansa proksimalis koli, artikulasyo trokoidea, atılan ok geri dönmez, azlık-çokluk zarfları, bir varmış bir yokmuş, bitiş noktası ataması, biyojeokimyasal devir, biyokimyasal tolerans, Buttes-Chaumont okulu, bütil hidroksi anizol, canını sokakta bulmak, cücüksel doku aşılamı, çiğ noktası sıcaklığı, çiy noktası çözümleçi, çok amaçlı seyir yeri, ...

20 harfli

adenokistik karsinom, akarı kokarı olmamak, aklı bokuna karışmak, aşırı balık stoklama, ayağına bok bulaşmak, başını belaya sokmak, (bir şey) çok gelmek, biyokimyasal genetik, boğaz dokuz boğumdur, bok yemenin Arapçası, bozuk blok adresleme, bürokratik muhalefet, bütil hidroksianizol, bütil hidroksitoluen, çok aşamalı mutasyon, çok basık dağılımlar, çok hücreli bitkiler, çok konakçılı asalak, çok küçük işletmeler, çok markalı strateji, çok merkezli yönetim, ...

19 harfli

1,2-dimetoksibenzen, 5-hidroksitriptamin, 7-dehidrokolesterol, aç elini kora sokar, adam olana çok bile, adipokinetik hormon, adrenokortikotropin, adrenokortikotrufin, ağzının perhizi yok, alçak görüş noktası, alıcı görüş noktası, Alman tarihçi okulu, altta yok üstte yok, aluminyum hidroksit, amidokapronik asidi, arı kızdıranı sokar, at üstünde hokkabaz, az söyle, çok dinle, Bangkok beyannamesi, barut kokusu gelmek, Basılı hava tokmağı, ...

18 harfli

7 alfa-hidroksilaz, adı bile okunmamak, ahretlik yoklaması, anjiyokardiyografi, asal düğüm noktası, askerlik yoklaması, at var, meydan yok, bakırlı oksidazlar, balık baştan kokar, bir boka yaramamak, (bir şeyde) iş yok, birsel çok terimli, blok köşegen dizey, boğumlanma noktası, boktan boka sokmak, bronkokontrüksiyon, buharlaşma noktası, bursa trokanterika, bürcü bürcü kokmak, C değeri paradoksu, canına ezan okumak, ...

17 harfli

6-deoksi galaktoz, açınıklık noktası, ağzı var dili yok, akantokeratodermi, akşam sanat okulu, alev alma noktası, alevlenme noktası, allokronik türler, aması maması yok!, aminokaproik asit, antidemokratiklik, apokrin salgılama, araoku, [arağacı], arpası çok gelmek, artı-eksi noktası, artikulasyo koksa, aşağı (çok aşağı), ayak hokkabazlığı, bakteriyel toksin, bakteriyoklorofil, başka işi yok mu?, ...

16 harfli

alopesia toksika, anoksemik anoksi, apokrin karsinom, arabinoksilanlar, art kafa lokması, asabına dokunmak, asıl tekil nokta, ateşleme noktası, avlanabilir stok, bağlantı noktası, bakışık noktalar, bakteriyotoksemi, bankacılık okulu, baryum hidroksit, başa baş noktası, benzoil peroksit, beta oksidasyonu, beyaz yağ dokusu, bildiğini okumak, bire çok bağıntı, (biri) çok olmak, ...

15 harfli

açık hava okulu, adam yokluğunda, Adana Protokolü, ağırlık noktası, ağzı süt kokmak, ağzını koklamak, ajan provokatör, akşam ortaokulu, altı okka etmek, altın noktaları, aluminyum oksit, amonyum okzalat, anafilaktik şok, andrometodoksin, anjiyogenik şok, anjiyokeratozis, arı gibi sokmak, Avusturya Okulu, bağ doku tayini, bakır (2) oksit, bakteri toksini, ...

14 harfli

aflatoksikozis, ağ yoklayıcısı, ağzına okunmak, akıldan yoksun, akış izli doku, alfa filokinon, alfa tokoferol, algal toksikoz, amaçlı dokunca, amilen koklama, aminoksidazlar, anababa kokusu, anemik hipoksi, anoksik anoksi, antidemokratik, antikoksidiyal, antrok kalkeri, apoplektik şok, arına dokunmak, aslı faslı yok, astsubay okulu, ...

13 harfli

adenokarsinom, aflatoksin B1, ağız koklamak, ağız yoklamak, akantokeratoz, allantokoryon, alveokokkozis, anafilatoksin, anahtarlıtoka, anemik anoksi, anestezik şok, anizokaryozis, anjiyokeratom, anlam çokluğu, Annales okulu, aristokratlık, avardı ayoktu, azınlık okulu, bağ doku beni, bağlantı doku, bahar noktası, ...

12 harfli

adenokondrom, aflatoksikoz, ağız kokması, Akdeniz foku, akıl doktoru, akış noktası, alt ölünokta, ana ekinokok, ana noktalar, antioksidant, apokarotenal, ara protokol, aristokratik, artrokonidya, asefalokardi, aşaç noktası, Aşağıokçular, aşırı tokluk, aşıt noktası, avrokomünizm, ayar noktası, ...

11 harfli

açık çokgen, adenokanser, adipoz doku, adipöz doku, ağız gokusu, ağız kokusu, ağzı yokarı, akarotoksik, akşam okulu, altın bloku, altokümülüs, amoksisilin, anoksijenik, antikolagok, antioksidan, apokaliptik, apokrin bez, aracıl doku, area koklea, aristokrasi, artok eysük, ...

10 harfli

aflatoksin, ağzı kokan, akar gokar, akar hokar, akrokarpus, akrokordon, allotoksin, alt çokluk, amfiyoksus, amfiyoksüs, amitalokal, anizokromi, antitoksik, antitoksin, arhenotoki, aristokrat, arka sokak, asloka ipi, Aşağıtoklu, bağ dokusu, bağrı yoka, ...

9 harfli

acı kokan, adenokrom, akmın oku, ala boklu, amatoksin, ambroksol, ametokain, amoksapin, amoksilin, ana nokta, anatoksin, Anbardoku, androkeum, anizokori, anoksemik, antioksin, ara sokak, araba oku, artçı şok, bağdokusu, başdoktor, ...

8 harfli

akşamlok, alloksan, anaokulu, anoksemi, anoksiya, aprokarb, askokarp, aşağı ok, ateş oku, bağ doku, başnokta, Baştoklu, bayoktan, beis yok, besidoku, bi sokum, billokma, biyokrom, blok yem, bok böcü, bokboğaz, ...

7 harfli

Akyokuş, alaboku, alaoküz, Altınok, apokarp, apokrif, apokrin, araboke, arıboku, atoksik, AV-blok, avokado, bezdoku, bilokma, bloknot, bloksuz, bokbaşı, bokböcê, boklağa, boklağı, boklama, ...

6 harfli

abloka, afokon, alakok, anoksi, antrok, az çok, Baytok, Berkok, birçok, blokaj, bloklu, bokağı, bokdan, bokkal, bokluk, bokraç, boksak, Bokser, boksit, boksör, boktan, ...

5 harfli

altok, apoks, aroku, aydok, Aytok, badok, barok, Başok, bayok, biçok, bloke, bokal, bokça, bokez, bokla, boklo, boklu, bokuç, bokus, bokvi, bozok, ...

4 harfli

blok, bokı, boki, boks, çoka, çoku, doku, ekok, epok, flok, goks, goku, hoke, hoki, hoku, işok, koka, koku, moka, nokt, Okal, ...

3 harfli

bok, cok, çok, dok, fok, gok, kok, lok, oki, OKT, oku, sok, şok, yok, tok

2 harfli

ok

Kelime Ara