İçinde OKA geçen kelimeler

İçinde OKA geçen kelimeler 612 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

Harf sayısına göre İçinde OKA geçen kelimeler

25 harfli

anulus fibrokartilagineus, endokard yastık kusurları, hipokalemik böbrek hasarı, klorlanmış hidrokarbonlar, kokal -incik-ayakbilekçil, tokat (veya tokadı) yemek

24 harfli

el yokamak, (el yohamak), endokarditis kalsifikans, hipokalemik polimiyopati, hipokalsemik doğum felci, kalp kapağı endokarditis, karaciğerde fokal nekroz, kokal-boğumcuk üst öncül, lamina koroidokapillaris, muskulus iskiokavernozus, resiprokal translokasyon, sinoatriyal kalp blokajı, subendokardiyal fibrozis, oka dikmek, (oha dikmek)

23 harfli

aromatik hidrokarbonlar, artikulasyo radyokarpea, bağırsak adenokarsinomu, bakteriyel endokarditis, çöğre-kokal-ibik altçıl, çüğre-kokal-yöre altçıl, enfeksiyöz miyokarditis, fokal karaciğer nekrozu, göbeği sokakta kesilmiş, intraventriküler blokaj, Jezerskosokavska koyunu, kokal-ayak bilek altçıl, kokal-ayak bilek üstçül, linea intertrokanterika, miyokarditis travmatika, os trapezoideokapitatum, pirokatekol dimetileter, uyluk-diz ardı-kokalcıl, uylukçul-kokal yakıncıl, canımı sokakta bulmadım

22 harfli

ekzokardiyal üfürümler, endokardiyal üfürümler, fokal pankreas yangısı, kokain tipi bağımlılık, miyokart dejenerasyonu, protein translokasyonu, supraventiküler blokaj, tokaç kolu ayak yatağı, tokaç kolu kafa yatağı, vejetatif endokarditis, verrukoit endokarditis

21 harfli

alt yanı çıkmaz sokak, canını sokakta bulmak, çöğre-kokal-ibik altı, çukal, (çokal, çukar), çüğre-kokal-yöre altı, dengeli translokasyon, doymuş hidrokarbonlar, endokarditis ülseroza, hiperhidrozis lokalis, hipokalemik alkalozis, muskulus pubokaudalis, okülokardiyak refleks, oturga-bükün-kokalcıl, parasını sokağa atmak, radyokarbon tarihleme, resiprokal çaprazlama, sistemik nokardiyozis, tuberkulum hippokampi

20 harfli

akarı kokarı olmamak, çokağırşaklı kavrama, çokaşamalı örnekleme, doymamış hidrokarbon, duktus endokarditisi, endokarditis fibroza, endoperimiyokarditis, kistik adenokarsinom, kokal-incik -ökçecil, kokarardıç, bozardıç, monokarboksilli asit, Osmanlı tokadı atmak, Osmanlı tokadı yemek, oturga-kokalçevrecil, patella dislokasyonu, sanak-kokal yakıncıl, tekme tokat girişmek, yokanmak, (yokunmak)

19 harfli

aç elini kora sokar, amidokapronik asidi, arı kızdıranı sokar, difeniltiyokarbazit, elektrokardiyografi, elelctrokardiyograf, endokard yastıkları, kollokasyon noktası, kollokasyon yöntemi, konik tokaç halkası, koryokapiler tabaka, monokalsiyum fosfat, prokaryotik protist, radyokarbon yöntemi, konfokal mikroskobu

18 harfli

anjiyokardiyografi, balık baştan kokar, bir boka yaramamak, boktan boka sokmak, bursa trokanterika, deri nokardiyozisi, dislokasyo abomazi, doymuş hidrokarbon, elektrokardiyograf, elektrokardiyogram, hidrokarbon sıvısı, kokal parmak öncül, kokal-ayakbilekçil, mural endokarditis, polimetilokarbamit, regio trokanterika, sığır nokardiozisi, tapiyoka hastalığı, trokanter tersiyus

17 harfli

aminokaproik asit, dişe daş dokanmak, fibrokartiloginöz, fosfat translokaz, harp kokan sırığı, kanun dışı lokavt, kistadenokarsinom, kolanjiyokarsinom, ligamentum vokale, mikrokart okutacı, Okazaki parçaları, prosessus vokalis, sokak sokak etmek, sulkus hippokampi, tapiyoka sporlusu, uylukçul kokalcıl, yargının yokarımı

16 harfli

fokal enfeksiyon, fonokardiyografi, hidrokarbon gazı, miyoendokarditis, muskulus vokalis, Okapia johnstoni, sıvı hidrokarbon, siderokalsinozis, sokak oyuncuları, stokastik matris, tokat söyleşmesi, vokal kordektomi, vezikülokavernöz

15 harfli

ajan provokatör, canı yoka komak, çokanlamlı soru, ekokardiyografi, fonokardiyogram, lokal anestetik, nefrokalsinozis, Okazaki parçası, Pan koolookamba, siringokarsinom, sokak süpürgesi, subendokardiyal, tapiyoka posası, tokaç saplaması, tokatlayabilmek, trokanter mayor, trokanter minor

14 harfli

azokarı gitmek, çokağırlıklama, devokalizasyon, ekokardiyogram, elektrokaplama, ergokalsiferol, fibrokartilago, flessa trokarı, florokarbonII, hidrokarbonlar, incik-kokalcıl, kokal-incikçil, labiyum vokale, lokal anestezi, lokal plasenta, Lombart sokağı, Osmanlı tokadı, radyokartograf, sokak donanımı, sokak oyunları, sokaklar açmak, ...

13 harfli

adenokarsinom, anahtarlıtoka, anizokaryozis, biyokatalizör, butokarboksim, çokanlamlılık, dişe dokanmak, endokardiozis, fibrokarsinom, fotokatalizör, garanti lokal, hidrokarbonat, kanuni lokavt, kokal-aşıkçıl, kokal-ökçecil, kordokarsinom, koryokarsinom, kurşun tokacı, lokal garanti, nefrokardiyak, plika vokalis, ...

12 harfli

apokarotenal, asefalokardi, Ayvalısokağı, çıkmaz sokak, çokarıvermek, dekstrokardi, endokarditis, endokardiyal, endokardiyum, enterokarans, heterokaryon, hipokalsiüri, klestokarpus, kokaryürülük, lokalizasyon, lokantacılık, lokatif hâli, masıralıtoka, miyokarditis, miyokardiyal, miyokardiyum, ...

11 harfli

adenokanser, ağzı yokarı, apokaliptik, asetokarmin, aşşa yokarı, avunkulokal, baldırsokan, bazidyokarp, biyokanin A, boka basmak, boka basmaz, çokaştırmak, dislokasyon, foka vermek, fotokataliz, glikokaliks, heterokarpi, hırsız zoka, hidrokarbon, hidrokarbür, hipokalemik, ...

10 harfli

ağzı kokan, akar gokar, akar hokar, akrokarpus, amitalokal, arka sokak, asloka ipi, bağrı yoka, baş yokarı, beyazsokar, bookamatic, Büyüktokaç, çokalaşmak, çokanlamlı, delokalize, dik yokarı, dilli toka, diplokarya, ekzokarans, endokarans, esmersokar, ...

9 harfli

acı kokan, ametokain, ara sokak, baştokası, çokaltmak, çokartmak, dokalamak, dokanaklı, ektokardi, ev sokağı, hipokapni, karbokain, kokabilme, kokainman, kokalamak, kokaribik, kokarilik, kokarmeke, kokartsız, kokarzade, kuştokası, ...

8 harfli

aprokarb, askokarp, çokalıcı, çokarmağ, çokarmak, çokartma, çokaşmag, çokaşmak, çokatmak, deblokaj, ekzokarp, endokard, endokarp, gocokari, gokalmak, hipokamp, kokainci, kokalcıl, kokalmak, kokarcık, kokarotu, ...

7 harfli

apokarp, avokado, Bozokay, Çokaklı, çokalak, çokalca, çokalık, çokamaç, çokanak, Dalokay, Demokan, dokamak, eketoka, fokalma, kokarca, kokarot, kokarsu, lokafor, lokanta, lokatif, mokasen, ...

6 harfli

abloka, blokaj, bokağı, çokala, çokalı, Erokay, kokain, kokana, lokant, lokavt, maloka, Okakın, Okanay, Okaner, Okatan, Okatar, Okatay, Okayer, otokar, pazoka, sokarı, ...

5 harfli

bokal, çokak, çokal, çokam, çokan, çokay, fokal, gokak, hokal, kokak, kokal, kokan, kokar, kokaz, lokal, okâda, okapi, okarı, pokaa, rokay, sloka, ...

4 harfli

çoka, koka, moka, Okal, Okan, okar, Okat, Okay, roka, soka, toka, yoka, zoka

Kelime Ara