İçinde OLİG geçen kelimeler

İçinde OLİG geçen kelimeler 90 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

Harf sayısına göre İçinde OLİG geçen kelimeler

25 harfli

transgalaktooligosakkarit

24 harfli

poliglikolik asit ipliği

23 harfli

eksik oligopol piyasası, frukto-oligosakkaritler, oligodendrogliyal tümör, semptomatik poliglobuli

22 harfli

Moenkhausia oligolepis, poliglaktin 910 ipliği, poligonun dış yarıçapı

21 harfli

Her hangi bir poligon, poliglandüler sendrom, poligonun iç yarıçapı, saf oligopol piyasası

20 harfli

mannan oligosakkarit

19 harfli

anlaşmasız oligopol, frukto-oligosakarit, poliglikonat ipliği, Rhizops oligosporus

18 harfli

anlaşmalı oligopol, oligomerik protein, oligomiktik göller, oligotrofik göller, soya oligosakkarit

17 harfli

Barbus oligolepis, finans oligarşisi, koligatif özellik, oligodendrogliyom, oligodinamik etki, Oligohymenophorea, poligonun açıları

16 harfli

oligopolcü firma, poligen hipotezi, psödopoliglobuli

15 harfli

oligoelementler, psödooligodonti

14 harfli

Düzgen poligon, oligodendrosit, oligodentrosit, oligonükleotit, oligopod larva, oligozoospermi, poligenik mRNA

13 harfli

mali oligarşi, Oligodontidae, oligosakkarit

12 harfli

endopoligeni, koligranülom, oligodinamik, oligofruktoz, oligokromemi, oligolesital, saf oligopol

11 harfli

Oligochaeta, oligoketler, oligopeptit, oligositemi, oligospermi, poliglobuli

10 harfli

dışpoligon, holiganlık, oligodonti, oligohalin, oligokardi, oligomisin, oligosalin, oligotipik

9 harfli

içpoligon, oligohemi, oligoklas, oligoklaz, oligopson, Poligenez

8 harfli

oligarşi, oligofag, oligomer, oligopnö, oligopol, oligopoz, oligosen, oligürez, poligala, poligami

7 harfli

holigan, oligemi, oligüri, poligam, poligen, poligon

6 harfli

loligo

5 harfli

oligo

Kelime Ara