İçinde OR geçen kelimeler

İçinde OR geçen kelimeler 11790 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

Harf sayısına göre İçinde OR geçen kelimeler

25 harfli

(birinin) borusunu çalmak, Actinosphaerium eichhorni, ad valorem gümrük vergisi, Allah´a bir can borcu var, anamalın organik bileşimi, anorganik kalp üfürümleri, anormal kızgınlık döngüsü, apertura torasis kaudalis, aritmetiğin temel teoremi, arterya koronarya dekstra, arterya torasika eksterna, Avustralya braford sığırı, Bayesçi olabilirlik oranı, birincil lenfoid organlar, borcun tolere edilememesi, borcun yeniden finansmanı, borç artığı veren sayışım, borç yiyen kesesinden yer, borçları ödeyememe durumu, borçlu cari hesap kredisi, borçlunun dili kısa gerek, ...

24 harfli

A.A.A. benzerlik teoremi, Abadan petrolleri sorunu, ağa borç eder, uşak harç, alt-üşek ışınları borusu, altın karşılığı borçalma, Amoroso-Robinson formülü, antidiüretik hormon, ADH, anuyumsuz yordam çağrısı, aortik yarım ay kapaklar, arıtım (katsayısı) oranı, arkus dentalis inferiyor, arkus dentalis superiyor, arterya kaudalis femoris, arterya profunda femoris, arterya torasika interna, asli normal vektör alanı, aş tuz ile, tuz oran ile, Avrupa Akdeniz ortaklığı, Banach-Steinhaus teoremi, barisentrik koordinatlar, Bayesçi model ortalaması, ...

23 harfli

2,2,2-trikloroetilalkol, AB ortaklık anlaşmaları, ada yazılı borç belgiti, adenohipofiz hormonları, agaroz jel elektroforez, Albert-Chib algoritması, algoritmik bilgi kuramı, amortisman karşılıkları, ampulla ossea anteriyor, Ancylostoma tubaeformis, Angiostrongylus vasorum, anormal vajina akıntısı, anormal vajina kanaması, apparatus respiratoryus, arakoruncak yazılıkları, Armillifer moniliformis, ayağının çorabı olmamak, ayı yavrusu ile oynuyor, aylık ortalama sıcaklık, Batı Roma İmparatorluğu, Bernard-Horner sendromu, ...

22 harfli

(bir şeyi) çorba etmek, (birinin) borusu ötmek, absorpsiyon filtreleri, ad valorem sübvansiyon, afin koordinat sistemi, ağ ortamı reklamcılığı, ağır tortu madenciliği, Ahameniş imparatorluğu, Ahıska Türkleri sorunu, âile malları ortaklığı, akış başına doruk hızı, aktif klor bileşikleri, alfentanil hidroklorür, alı alına, moru moruna, Alman Afrika Kolordusu, Alsace-Lorraine sorunu, Anguillula stercoralis, angulus iridokornealis, anormal östrüs siklusu, anteriyor prezantasyon, Antidorcas marsupialis, ...

21 harfli

(birine) korku salmak, (birine) korku vermek, Aaland Adaları sorunu, AB ilerleme raporları, abortif transdüksiyon, absorbsiyon bozukluğu, absorbsiyon spektrumu, absorpsiyon spektrumu, açık okuma alanı, ORF, ad sorgu istek paketi, akıntı duygusu organı, aksesör korpus luteum, Amerikan orman çıbanı, Anisolobis euborellia, anormal doğum sancısı, Ansco Color, Anscolor, antihemorajik vitamin, antipirinkloralhidrat, antisperm antikorları, apparatus digestoryus, ara değerli borçlanma, ...

20 harfli

... nerede ... orada, AB ortak karar usulü, açık ortam çerçevesi, açıkfora kenarbıçağı, Aedes taeniorhynchus, Afrika panzer ordusu, AgNOR boyama yöntemi, ağzını poryaza açmak, aktif kârlılık oranı, al üstüne mor giymek, alan koruyan dönüşüm, Alocinma longicornis, Amblycephalidiformia, anoreksiya vitulorum, antihemorajik faktör, antiiskorbüt vitamin, antimüllerian hormon, antlaşmaların yorumu, aorta-iliyak tromboz, azotsal işem (oranı), badak torbası kesimi, ...

19 harfli

(birine) hor bakmak, (birini) hor tutmak, (esmer) korur kabuk, 2,4,6-triklorofenol, Acarus folliculorum, acısı ortaya çıkmak, aç elini kora sokar, açı koruyan dönüşüm, açlık osteoporozisi, adipokinetik hormon, adipökinetik hormon, adrenokortikotropin, adrenokortikotrufin, ağzı olan konuşuyor, ahlaksal sorumluluk, ak yuvarcıl korunum, aklından zoru olmak, akord ücret sistemi, alışveriş sigortası, almaç işgal teorisi, anıtların korunması, ...

18 harfli

abomazum torsiyonu, abortif enfeksiyon, absorbe edilebilen, absorpsiyon cihazı, acoustic simulator, açık borusal kolon, ağırlıklı ortalama, ak kuyruklu soreks, ak-kuyruklu soreks, aktivasyon hormonu, Alaş Orda hareketi, Alkanna orientalis, altınlı ağır tortu, anamalsız ortaklık, antemortem muayene, anteriyor pituiter, aorta koarktasyonu, arakoruncak eşyası, aritmetik ortalama, artan oranlı vergi, asgari ödeme oranı, ...

17 harfli

(iş) ortada olmak, 1,1-difloroetilen, a contrario yorum, abecesizlik oranı, abortus immaturus, açık borç belgiti, açık borçlancılık, açıkorur gönderim, açısal diskordans, ad valorem tarife, adımsal algoritma, adrenal hormonlar, adsorplanma ısısı, Aepyornis maximus, Afganistan sorunu, ağ ortamı reklamı, akort kararlılığı, akortsuzlaştırmak, akuatik organizma, alacak ve borçlar, Alkanna tinctoria, ...

16 harfli

Acaristan sorunu, Acipenseriformes, Ackernechtorganı, açıortay düzlemi, ad absurdo yorum, ad valorem vergi, akkorlaştırılmak, akortsuzlaştırma, akşamı zor etmek, Alburnus orontis, Alectoris graeca, algılama teorisi, alı al, moru mor, Allmogekorsığırı, aluminyum florür, aluminyum klorür, Amerikan Borsası, amorfus globozus, amortisman filmi, And ortak pazarı, anlık ölüm oranı, ...

15 harfli

1-kloronaftalin, Abel kategorisi, absorbsiyometri, absorbtif hücre, adrenal korteks, aerob organizma, AFNOR ölçünleri, akar su korkusu, akkorlaştırılma, akorde krediler, akşam ortaokulu, aktif transport, akyuvar formülü, Alanların oranı, Allah´tan kork!, allil triklorür, alternatif borç, ameli anteriyor, amortisman fonu, anadrom formlar, analog organlar, ...

14 harfli

Abhazya sorunu, aboral membran, abortif tedavi, acıma ve korku, acımık torbası, Acrida bicolor, açık uçlu soru, açıkfora çarkı, ad spectatores, ADFGLS yordamı, Aepyornithidae, Aitken teoremi, akkorlaştırmak, akortsuzlaşmak, alan sorumlusu, alavere borusu, amonyum klorür, ampirik formül, anakız çorbası, angora tavşanı, anormal östrüs, ...

13 harfli

A+T/G+S oranı, abdominal por, absorbe etmek, absorbe olmak, Acarus hordei, açıklık oranı, açıkuçlu soru, aditus orbita, adlı ortaklık, adolfaktoryum, ağız koridoru, akarsu ortamı, akkor ışıldak, akkorlaştırma, aklını yormak, akortsuzlaşma, alabora olmak, alacacı çorba, alan koruması, alkalik rigor, allantokoryon, ...

12 harfli

a posteriori, AB pasaportu, Abel teoremi, aborda etmek, aborda olmak, absorbe etme, absorptivite, açık ordugâh, adi ortaklık, Aepyornithes, aforoz etmek, aforozlanmak, ağız ôretmek, ağnadıvormak, ağrı korkusu, aile doktoru, akıl doktoru, akkor ışıtaç, akordu bozuk, akorn buzağı, akort çatalı, ...

11 harfli

Ab kategori, abnormalite, abnormaliti, absorbsiyon, absorpsiyon, adsorplanma, adsorpsiyon, advertorial, aforozlamak, aforozlanma, ağaç koruma, ağı korkumu, ağı korkusu, ağız yormak, ahor sekisi, akkor lamba, akkorlaşmak, aklid organ, akor dizisi, akordiyoncu, akort etmek, ...

10 harfli

aboral zar, acemborusu, acorranmak, adelomorfa, adi porsuk, adoral sil, aforozlama, ağ teorisi, ağır ortam, ağır tortu, ağızborusu, akkor ışık, akkorlaşma, aklorhidri, akordeoncu, akortçuluk, akortlamak, akortlanma, akortlatma, akrokordon, aksesoryus, ...

9 harfli

aborsiyon, absorbans, absorbent, absorbtif, acı koruk, açık soru, ad ortağı, adeniform, adiaphora, Agfacolor, agorafobi, Ağaçkorur, ağır lori, ağırtortu, akıtmator, akordeder, akordiyon, akortlama, akuaporin, akümletor, ala torba, ...

8 harfli

a priori, abduktor, abnormal, absorban, açıkfora, açıortay, adduktor, adsorban, adsorbat, aforizma, aforozlu, ağ torba, ağtorpah, ağtorpak, akkorışı, akkorluk, akordeon, akortsuz, Aksorguç, alakoruk, alegorik, ...

7 harfli

Aborjin, abortif, abortus, absorbe, Acıdort, aduktor, aforizm, akantor, Akdoruk, akorluk, akortçu, akortlu, alabora, alafora, alegori, algivor, amenore, amorfus, Andorra, anormal, anorşit, ...

6 harfli

abajor, aboral, aborda, acorli, adoral, aforoz, ahorak, Akbora, Akçora, Akdora, Akdoru, Albora, aloruh, amfora, amorti, anafor, angora, anorak, anorlu, aordan, aorist, ...

5 harfli

abore, abort, accor, AgNOR, agora, akkor, akort, Alkor, amorf, ancor, aorda, aorta, aport, arbor, aspor, astor, avort, aynor, bahor, beşor, bilor, ...

4 harfli

acor, ağor, ahor, akor, amor, anor, aort, apor, azor, bora, borç, bôre, borı, bori, bork, boro, borş, boru, cora, corg, cork, ...

3 harfli

aor, bor, cor, çor, dor, FOR, gor, hor, kor, lor, mor, nor, ora, ôre, orf, org, ori, ork, ORS, ort, oru, ...

2 harfli

or

Kelime Ara