İçinde PHO geçen kelimeler

İçinde PHO geçen kelimeler 88 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

Harf sayısına göre İçinde PHO geçen kelimeler

24 harfli

Electrophorus electricus

23 harfli

Macroramphosus scolopax, Phoenicurus phoenicurus, Symphodus mediterraneus

22 harfli

Echinophora tenuifolia, Megalomphodus sweglesi, Rhacophorus reinvardti, Rhacophorus reinwardti, Symphodus melanocercus

21 harfli

Haematosiphon indorus, Lophophorus impeyanus, Pneumatophorus colias, Trypanosoma dimorphon, Xiphophorus maculatus

20 harfli

Calliphora vomitaria, Calliphora vomitoria, Phoenicopterus ruber, Phoenicurus ochruros, Pteridophora alberti, Xiphophorus variatus

19 harfli

Asphodelus aestivus, Cystophora cristata, Juniperus phoenicia, Parelaphostrongylus, Symphodus ocellatus, Symphodus rostratus, Xipholena pompadora, Xiphophorus helleri

18 harfli

Nymphoides peltata, Phytomastigophorea

17 harfli

Lophotus lacepede, Oligohymenophorea, Phocaena phocaena, Phoxinus phoxinus, Phytomastigophora, Sarcomastigophora, Xipholena punicea

16 harfli

Phoenicopteridae, Zoomastigophorea

15 harfli

Electrophoridae, Pholis gunellus, Pholis gunnelus, Promphorhynchus, Zoomastigophora

14 harfli

Basommatophora, Haemophoructus, Phoca vitulina, Phormia regina

13 harfli

Calliphoridae, Euphorbiaceae, Haematosiphon, Phoenicopteri, Rhacophoridae, Theraphosidae

12 harfli

Aglyphodonta, Calicophoron, Cotylophoron, Mastigophora, Pleistophora, Siphonaptera, Siphonophora

11 harfli

Iscomorphot, Onychophora, Phocaenidae, Pogonophora

10 harfli

Ciliophora, Cladophora, Ctenophora, Elaeophora, Mastophora, Nymphoides, Onycophora, Pholididae, Psorophora, Scaphopoda

9 harfli

adiaphora, Euphorbia, Pholidota, Scyphozoa, Xiphosura, Ziziphora

8 harfli

Eidophor, hophopık, Phocidae

7 harfli

Phormia, Sophora

6 harfli

hophop, Pholas

Kelime Ara