İçinde PT geçen kelimeler

İçinde PT geçen kelimeler 1244 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

Pt aynı zamanda TDK sözlüğünde geçmektedir. Pt anlamı için ilgili sayfayı ziyaret edebilirsiniz.

Harf sayısına göre İçinde PT geçen kelimeler

25 harfli

Carcharhinus melanopterus, Coccinella septempunctata, Dipetalonema streptocerca, durum saptayıcı araştırma, elektronik film saptayıcı, epitel reseptör hücreleri, Helicolenus dactylopterus, holoptik nekropsi yöntemi, ısılyoğruk renkli saptama, Leptinotarsa decemlineata, Microfilaria streptocerca, muskulus pterigofaringeus, negatif resmin saptanması, pars septalis rinensefali, peritonitis sirkumskripta, plika pterigomandibularis, puerperal septik metritis, reseptör bloke edici ilaç, saptanmaz mantıksal dizge, septisemik kolibasillozis, septum atriyoventrikulare, ...

24 harfli

aralı optik basım aygıtı, asetilkolin reseptörleri, çok büyük çapta tümleşme, geçerlik saptama yolları, gemisini kurtaran kaptan, ipten kazıktan kurtulmuş, kalsinozis sirkumskripta, kataleptik ölüm katılığı, kompresif optik nöropati, lamina septi telensefali, Leptoptilus crumeniferus, Melanocorypha leucoptera, optik seslendirme kafası, optimum tüketim bileşimi, reseptör duyarsızlaşması, saptanır mantıksal dizge, sebze meyve toptancılığı, septisemik dalak yangısı, septum interventrikulare, septum mediyanum dorsale, septum sinum palatinorum, ...

23 harfli

Ancistrus dolichopterus, Belmont adaptaur sığırı, Centrarchus macropterus, durum saptama gecikmesi, elektronik film saptama, hiperbolün asimptotları, kalpte doğuştan hematom, köken adının saptanması, Malopterurus electricus, Mansonella streptocerca, Miniopterus schreibersi, nervus pterigopalatinus, optik bileştirme aygıtı, optimum faktör bileşimi, optimum gümrük tarifesi, optimum kaynak dağılımı, paratiroit hormonu, PTH, pars mobilis septi nazi, Protopterus aethiopicus, Pterolebias longipinnis, Ptilorhynchus violaceus, ...

22 harfli

alopesia sirkumskripta, Aptenodytes patagonica, atriyal septum defekti, bazal hücre epteliyomu, Cryptosporidium parvum, Dactylopterus volitans, düşey saptırma sarması, güzele bakmak sevaptır, H1 reseptör blokörleri, H2 reseptör blokörleri, indikasyo simptomatika, kalıptan kalıba girmek, karınsal yatın saptamı, Knemidokoptes gallinae, Kryptopterus bicirrhis, örtü kalınlığı saptamı, Physaloptera caucasica, presinaptik kesecikler, prosessus pterigoideus, Ptyonoprogne rupestris, sebze meyve toptancısı, ...

21 harfli

altruistik adaptasyon, Balaenoptera borealis, Balaenoptera musculus, Balaenoptera physalus, Balaneoptera borealis, Balaneoptera musculus, Balaneoptera physalus, Chlidonias leucoptera, Cryptobia salmositica, çember saptama kafası, çevresel saptamacılık, Delphinapterus leucas, ekstra nöronal uptake, endojen opioit peptit, enine görüntü saptama, fossa pterigopalatina, Heptranchias cinereus, hormonal kontraseptif, interbrankiyal septum, interbranşiyal septum, kanıtların saptanması, ...

20 harfli

Anacridium aegypteam, Anacridium aegypteum, bırakının saptanması, büyük çapta tümleşme, cezaların saptanması, Dryopteris filix-mas, eğik görüntü saptama, gaipten haber vermek, hamulus pterigoideus, helikopter hastalığı, ısılyoğruk saptayıcı, ipten kuşak kuşanmak, kaptanpaşa kadırgası, kara yülek yaptırmak, kartilago septi nazi, kimyasal reseptörler, Knemidokoptes mutans, koryoptik akariyozis, Kriptobiya hastalığı, küçük çapta tümleşme, Lieberkühn kriptleri, ...

19 harfli

5-hidroksitriptamin, adrenerjik reseptör, Anomolopteryx parva, antijenik reseptörü, aptal yerine koymak, Barbus xanthopterus, beta merkaptoetanol, birincil transkript, Calyptamus italicus, Calyptomena viridis, Calyptonema viridis, diskus nervi optisi, eliptik uzambilgisi, Eptesicus serotinus, Eudyptes chrysocome, fotoreseptör sistem, güç saptama simgesi, Hoplopterus indicus, imiazolil merkaptan, kalamus skriptoryus, koyitus interruptus, ...

18 harfli

adoptif bağışıklık, amma da yaptın ha!, apoptotik cisimcik, asimptotik eşitlik, boz steptoprakları, Cryptoprocta ferox, Crypturus cinereus, Cyclopterus lumpus, dış optik yoğunluk, dulaptal otugiller, eliptik paraboloid, eliptik paraboloit, eptil teptil olmak, heptadekanoik asit, Heptranchias perlo, hiperpolipeptidemi, ısılyoğruk saptama, ışıkbilgisi, optik, Kaptanpaşa Eyaleti, Kapteyn tahmincisi, kemoreseptör organ, ...

17 harfli

akseptans kredisi, anafora kaptırmak, antijen reseptörü, Aptéryx australis, aseptik paketleme, asimptotik açılım, asimptotik vektör, ayıptır söylemesi, azotun saptanması, cezaya çarptırmak, Compton elektronu, Compton saçılması, Cryptobia borelli, Cryptobia cyprini, Cryptosporidiidae, duyu reseptörleri, edeptir söylemesi, ekonomik yaptırım, eliptik fonksiyon, Enterik septisemi, Etmopterus spinax, ...

16 harfli

adoptif transfer, aptallaştırılmak, aptallığa vurmak, banka akseptansı, Cimex hemipterus, Compton eksiciği, Cryptobia tincae, Cryptobranchidae, Delphinapteridae, doğup koptuk yer, ekliptik düzlemi, eliptik integral, eliptik silindir, Eptesicus bottae, Etmopterus spina, hapto adlandırma, helikopter pisti, işlevsel semptom, kaptanpaşakuzusu, karboksipeptidaz, kim yaptı romanı, ...

15 harfli

6-merkaptopürin, Acanthopterygii, adaptör molekül, aptallaşabilmek, aptallaştırılma, asimptotik eğri, Balaenopteridae, Balaneopteridae, baroreseptörler, cepten harcamak, ciğer taptapası, Compton kayması, Cryptosporidium, çapraz kiptenim, deskriptif etik, ekliptik düzlem, ekzopterigotlar, eliptik dönüşüm, endopterigotlar, Eudyptula minor, filme saptanmış, ...

14 harfli

adapte olunmak, afanipteriozis, aptallaşabilme, aptallaştırmak, aptallık etmek, aptiri saptiri, aseptik teknik, asimptotik yön, aşırtma saptam, atriyal ruptur, ayrı optik ses, blepharoptosis, Brumpt yöntemi, Compton etkisi, Crossopterygii, çarptırabilmek, düşey saptırma, Eudyptes minör, gliptal vernik, hiymenopterizm, imidopeptidüri, ...

13 harfli

Aedes aegypti, alfa reseptör, aminopeptidaz, antiepileptik, aorta rupturu, aptal baklası, aptal ıslatan, aptal öldüren, aptallaştırma, Aptalmezraası, Argas brumpti, blefaroptozis, Brumpt metodu, cepten aramak, cepten vermek, Compton olayı, Cyclopteridae, çaptan düşmek, çarptırabilme, çerden çöpten, çöpten çelebi, ...

12 harfli

absorptivite, adapte etmek, adapte olmak, alkaptonurya, aptest bozan, arkeopteriks, asemptomatik, aseptik ateş, boyun saptam, bromokriptin, Cryptocotyle, çarptırılmak, çöpten direk, daptır olmak, daptur olmak, dibir saptam, DL-triptofan, dulaptal otu, ekzopeptidaz, eliptik koni, endopeptidaz, ...

11 harfli

akataleptik, alkaptonüri, Aphaniptera, apokaliptik, aptal aptal, aptal olmak, aptalcasına, aptallaşmak, Apterygidae, calp calpta, Cryptogamae, çarptırılma, fiber optik, galâptinler, gaptı gaçdı, gaptı gaçtı, gıpta etmek, glikopeptit, haptoglobin, Heteroptera, Hymenoptera, ...

10 harfli

adaptasyon, antiseptik, aptallaşma, Apterygota, bir taptan, biyopterin, boyasaptar, Chiroptera, Chorioptes, cirptirmek, Coeloptera, Coleoptera, Cryptodira, Cryptogame, çarptırmak, çerptirmek, çırptırmak, Dermoptera, deskriptif, epileptoit, eptespozan, ...

9 harfli

adaptojen, akseptans, aligopter, amineptin, analeptik, apoptozis, aptal otu, Apteryges, aptıraman, cipteşlik, ciptirmek, Coleptera, çaptırmak, çaptırmış, çarptırış, çarptırma, çeptirmek, çırptırma, daptırmak, deptürmek, Diaptomus, ...

8 harfli

akseptör, alkapton, Alptekin, Alptoğan, aptallık, aptalsım, apteriks, asimptot, Celeptaş, dipeptit, diptarih, dipteros, dipteröz, diyoptri, ekliptik, foseptik, gapturma, gılaptan, gilaptan, hapteron, haptetme, ...

7 harfli

adaptör, alaptan, apoptoz, aptalca, aptalsı, aptulli, aseptik, baptist, daptayı, darptan, diopter, Diptera, eliptik, hemoptö, iptidai, iptilli, iptizal, kalpten, koaptör, konsept, kriptol, ...

6 harfli

adapte, Alptuğ, cıptır, cipten, çöpten, dıptın, diptik, eniptâ, haptek, hapten, heptan, hepten, heptoz, inipte, iptida, iptila, iptili, iptima, kaptan, kaptır, koptar, ...

5 harfli

aptal, apter, aptes, aptul, depte, depth, epten, gıpta, gıptı, gıpti, güptü, hepta, iptal, iptil, iptin, kıptı, Kıpti, kipti, kript, küptü, lepto, ...

4 harfli

ipta, ipti, SGPT, zapt

3 harfli

CPT, DPT, GPT, ppt, PTH

2 harfli

Pt

Kelime Ara