İçinde RADİ geçen kelimeler

İçinde RADİ geçen kelimeler 150 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

Radi aynı zamanda TDK sözlüğünde geçmektedir. Radi anlamı için ilgili sayfayı ziyaret edebilirsiniz.

Harf sayısına göre İçinde RADİ geçen kelimeler

25 harfli

radikal zincir reaksiyonu

24 harfli

intrakardiyak bradikardi, Oesophagostomum radiatum, östradiol antagonistleri, radikulomeningomiyelitis, tekno-ekonomik paradigma, tekno-iktisadi paradigma

23 harfli

contradictio in adiecto, galvani-faradi akınlamı, ligamentum anulare radi, muskulus brakioradialis, septum interradikularya

22 harfli

ligamentum radioulnare, septa interradikularya, ventriküler bradikardi

21 harfli

nervus radialis felci, radikulogangliyonitis, radioulnar sinostozis, sporadik sığır lökozu

20 harfli

apeks radisis dentis, sporadik lenfangitis

19 harfli

gangliyoradikulitis, gayriiradi işsizlik, indikasyo radikalis, interradiyal kaslar, Platalea leucoradia, poliradikulonöritis, radiks okulomotorya, radiks vestibularis, regio radisis kauda, sporadik yavru atma

18 harfli

miyeloradikulopati, miyojen bradikardi, nörojen bradikardi, östradiol sipionat, Paradisea rudolphi, radikal yenilikler, radikulomiyelopati, sinüzal bradikardi

17 harfli

hakiki bradikardi, miyeloradikulitis, Muradiyemengencik, östradiol benzoat, östradiol valerat, pulpa radikularis, sporadik hastalık, Sterna paradisaea

16 harfli

fila radikularya, kimyasal radikal, os karpi radiale, paradioksibenzen, radikalleştirmek, radiks koklearis, radiks lateralis, radiks mediyalis, radiks ventralis, radikulonöropati, sinus bradikardi, vagus bradikardi

15 harfli

aradişli takımı, aradizi öğeleri, Citrus paradisi, Karadiğinderesi, nervus radialis, Paradisea apoda, Paradisea minor, Paradisea minör, Paradisea rubra, poliradikulitis, radikalleştirme, radiks dorsalis, radiks pulmonis, radiks sensorya, serbest radikal

14 harfli

fossa radialis, iradi işsizlik, iradi tasarruf, korona radiata, Macaca radiata, Muradiyesarnıç, radikal tedavi, radiks klinika, radiks motorya

13 harfli

bradikininler, radikalleşmek, radiks dentis, radiks lingue

12 harfli

interradiyal, Paradiseidae, pars radiata, radikalleşme, radiks penis, radisidasyon, troklea radi

11 harfli

eradikasyon, radiks nazi, radiks pili, radikularis, radikulitis, tradisyonel

10 harfli

bradikardi, bradikinin, braditelik, gayriiradi, irâdî şart, Karadikmen, karadimlit, Karadirlik, mibefradil, radikalizm, radikallik, Radiolaria

9 harfli

aradingil, jaboradin, Karadibek, karadigil, Karadiğin, karadiken, Karadirek, Karadivan, müteradif, östradiol, paradigma, radikuloz, tradisyon

8 harfli

andradit, bradipnö, Muradiye, paradizm, radialis, radikula, radiolus, sporadik, sporadin

7 harfli

geradil, iradiye, iradiyo, müradif, radikal, radikül, radiyon

6 harfli

paradi, Radife, radika, radiks, radius, Radiye, radiyo

5 harfli

iradi

4 harfli

Radi

Kelime Ara