İçinde RO geçen kelimeler

İçinde RO geçen kelimeler 7624 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

Harf sayısına göre İçinde RO geçen kelimeler

25 harfli

abomazal refluks sendromu, Acrocephalus arundinaceus, androjen taşıyıcı protein, antimikrobiyal kemoterapi, anulus fibrokartilagineus, apertura sinum frontalyum, arterya karotikobazilaris, arterya koronarya dekstra, arterya serebri rostralis, artikulasyo humeroulnaris, atların bulaşıcı bronşiti, Avrupa başkanlığı projesi, aykırı vestibüler sendrom, belirginleştirme problemi, Berlin-Roma-Tokyo mihveri, boş gövdeli elektro gitar, Brachydanio nigrofasciata, Brochothrix thermosphacta, Bürokratik Siyaset Modeli, Chlorophythalmus agassizi, Cichlosoma nigrofasciatum, ...

24 harfli

Abadan petrolleri sorunu, Acrocephalus melanopogon, akciğer strongiloidozisi, akut romatizma artritisi, alfa tokoferol eş değeri, alfa1-proteaz inhibitörü, alveoler lipoproteinozis, amfotropik retrovirüsler, Amoroso-Robinson formülü, anteretrograd sistografi, antikseroftalmik vitamin, aristocu olmayan tiyatro, arkus palmaris profundus, arterya gastroduodenalis, arterya karotis eksterna, arterya karotis kommunis, arterya profunda femoris, Asteropecten aurantiacus, Astrovirusenfeksiyonları, Avrupa Kalkınma Programı, balık hidroliz kalıntısı, ...

23 harfli

2,2,2-trikloroetilalkol, Achucarroboyama yöntemi, Acrocephalus paludicola, Acrocephalus scirpaceus, affinite kromatografisi, agaroz jel elektroforez, akral sakatlık sendromu, alkol dehidrojenaz, ADH, alt kadmiyum nötronları, altlık ıslatma sendromu, Anableps tetrophthalmus, Angiostrongylus vasorum, apolipoprotein B, Apo B, aromatik hidrokarbonlar, aromatik sülfon asitler, arterya karotis interna, artikulasyo sakroilyaka, Astrom-Bohlin yaklaşımı, Astropecten aurantiacus, Asya yardım programları, ateromatöz dejenerasyon, ...

22 harfli

Acrocephalus palustris, Acrocephaluspaludîcola, akondroplastik cücelik, alfentanil hidroklorür, amperometrik titrasyon, anterograd piyelografi, apparatus urogenitalis, area sentralis rotunda, aromatik amino asitler, arterya bronkoözofagea, arterya profunda braki, asenkron hücre kültürü, atardamar hipertrofisi, ayrılmamış kromozomlar, bakteriyolojik kontrol, balık hidrolize kurusu, Barro-Ricardo denkliği, başlama vuruşu projesi, Bayliascaris procyonis, bir Köroğlu, bir Ayvaz, birinci sınıf elektrot, ...

21 harfli

1-hidroksi-2-propanon, Abel-Goncharov serisi, açil taşıyıcı protein, Aeromonas salmonicida, ağır meromiyozin, HMM, ağız nekrobasillozisi, akciğer habronemozisi, akronematik flagellum, akut evre proteinleri, akut pankreas nekrozu, alfa tokoferol asetat, Algarve Churro koyunu, allosterik proteinler, anaplerotik reaksiyon, androjen duyarsızlığı, Andromet takımyıldızı, anlamsızlık tiyatrosu, ansa proksimalis koli, antik Yunan tiyatrosu, antimikrobik spektrum, antiprotozoal ajanlar, ...

20 harfli

Aeromonas hydrophila, akrosentrik kromozom, akut tubulus nekrozu, anlık (programa ait), aorta-iliyak tromboz, apeks partis petroza, area kribroza sklera, aritenoid kondropati, Ascarops strongylina, Astronotus ocellatus, Asvan barajı projesi, atrofik mide yangısı, Auchmeromyia luteola, avro odaklı politika, Avrupa İmar Programı, Avrupa Patent Bürosu, balık hidrolizatları, Barbarossa harekatı, Bence Jones proteini, “bergeron” büdikçesi, “bergeron” sayrılığı, ...

19 harfli

2,4,6-triklorofenol, 5-hidroksitriptamin, 7-dehidrokolesterol, AB gençlik programı, abetalipoproteinemi, açık hava tiyatrosu, açlık osteoporozisi, adrenokortikotropin, akrozom kesecikleri, alfa lipoproteinemi, alfa2-makroglobulin, aluminyum hidroksit, alüminohidrosilikat, ameliyat mikroskobu, amidokapronik asidi, ana dil ~ proto dil, antidromik faaliyet, antimikrobiyal ajan, antimikrobiyal ilâç, aponörozis palatina, aromatik bileşikler, ...

18 harfli

7 alfa-hidroksilaz, AB ariane programı, açıkhava tiyatrosu, afarozman kesilmek, akromatik iğ iplik, akrozom reaksiyonu, alkol dehidrogenaz, allosterik kontrol, allosterik protein, alöron tanecikleri, amfoter elektrolit, androjenik steroit, anjiyonörotik ödem, Anthropoides virgo, antifiriz proteini, antiprotozoal ajan, Apolonyüs problemi, argirofil iplikler, Argyrosomus regius, arterya interossea, arterya prostatika, ...

17 harfli

1,1-difloroetilen, 500 sayılı broşür, 522 sayılı broşür, afro amerikalılar, akinetik kromozom, akrobatik soytarı, akronematik kamçı, aksesuar kromozom, aktivatör protein, alım satım bürosu, allokronik türler, alveoler makrofaj, amfidrom balıklar, amfiprotik çözücü, aminokaproik asit, aminonitrotiyazol, ampütasyon nöromu, anaerob organizma, anaerobik ayrışma, anaerobik solunum, Ancistrodon halys, ...

16 harfli

2,4-dinitrofenol, Aelurostrongylus, Aequidens maroni, Aeromonas caviae, Aeromonas sobria, aerosol tereyağı, african rosewood, agro endüstriler, Aguirre sendromu, akaroit reçinesi, akrobatik atlama, aksonal distrofı, Alburnus orontis, aleuron tabakası, alfa fetoprotein, alfa lipoprotein, aluminyum bromür, amniyon hidropsu, anabolik steroit, anadrom balıklar, anî nötron kesri, ...

15 harfli

1-kloronaftalin, 500 nolu broşür, 522 nolu broşür, Adana Protokolü, adenomiyofibrom, aerob organizma, aerobik solunum, ajan provokatör, akarodermatitis, akrolein deneyi, anadrom formlar, Anaer albifrons, andrometodoksin, Angiostrongylus, ankilobilefaron, Anser albifrons, antitiroit ilaç, antroposantrist, antroposantrizm, antropozoonozis, anulus fibrozus, ...

14 harfli

absürt tiyatro, açlık atrofisi, adenosklerozis, Aelia rostrata, afrodiziomanya, akışımlı roman, akondrogenezis, akrodermatitis, akrotrofik tip, aktif makrofaj, alan tiyatrosu, alarm feromonu, alfa tokoferol, allotrofik göl, Amoeba proteus, androstenedion, anizotrop bant, antimikrobiyal, antipropaganda, antrok kalkeri, antropomorfist, ...

13 harfli

A provitamini, abarot satmak, Achromobacter, aerob solunum, aerosol krema, ağır hidrojen, akselerometre, aldosteronizm, aldosteronüri, amfiprostilos, anaerobik faz, anaerobiyozis, anhidromiyeli, anî nötronlar, antik tiyatro, antiprogestin, antitrotropik, antropolojizm, Antropoyidler, antropoyitler, anuli fibrozi, ...

12 harfli

A-C sendromu, açilgliserol, adenokondrom, adrenotropik, aerobiyoloji, aeroplankton, aerotolerant, afıroz etmek, aforoz etmek, aforozlanmak, Afroamerikan, akondroplazi, akrodekstrin, akromelanizm, akselerograf, alfa karoten, amaç program, amfiartrozis, amikroskopik, ana elektrot, androblastom, ...

11 harfli

A kromozomu, abrozavanlı, Acarus siro, aeroakuatik, aerodinamik, aerotropizm, aforozlamak, aforozlanma, agaroz jeli, agronülosit, Ağalarobası, akarolojist, akarotoksik, akromatopsi, akromotrihi, akronematik, akrosiyanoz, androjenler, androlojist, andromonoik, androsteron, ...

10 harfli

A proteini, abiyotrofi, aerotaksis, aforozlama, afrodizyak, akrobatlık, akrokarpus, akrokordon, akromegali, akropodyum, aldosteron, alotrofaji, anakronizm, androgenez, androjenik, androsefal, anhidrozis, anisotropi, anizokromi, anterograf, anterozoit, ...

9 harfli

ablefaron, açık ciro, adenokrom, aerobiyoz, aerofilik, aerojenik, aerolojik, Aeromonas, aerotaksi, Ağıroğlan, akarofobi, akaroloji, akrobatik, akromatik, akromatin, akromatoz, akromelik, akromiyon, Akropolis, albuterol, allotropi, ...

8 harfli

aerofaji, aeroloji, aerosist, afarozcu, aforozlu, agronomi, agrostis, akrobasi, akrolein, akropaki, akrostiş, albatros, allotrop, alotropi, amarozis, Ambaroba, ambaroğu, ametropi, amfidrom, amfitrop, amorotik, ...

7 harfli

abrodil, Acaroba, ad rolü, aerobik, aerolit, aeropil, aerosol, Agrotis, ahırotu, akaroit, akrobat, akrolit, akronim, akropol, akrozin, akrozom, akrozon, Akteroz, Akvarol, alabros, Alevron, ...

6 harfli

aforoz, agaroz, aırotu, alöron, altroz, antrok, apıroz, ararot, arogıç, arosek, artroz, aterom, atrofi, badron, badros, Barrow, başrol, bayroz, béçaro, békâro, bistro, ...

5 harfli

abaro, abrol, aerob, akrol, akron, akros, aroku, aroma, arona, artro, avroş, badro, barok, baron, baroş, barot, bedro, beroj, beroş, bıros, Birol, ...

4 harfli

aroh, Arol, aros, avro, baro, boro, brom, broş, büro, cero, ciro, çuro, drog, Erol, eros, garo, gero, gırô, haro, ınro, imro, ...

3 harfli

aro, ero, ıro, iro, Pro, ROA, Rod, ROE, rol, rom, rop, rot

Kelime Ara