İçinde SUB geçen kelimeler

İçinde SUB geçen kelimeler 202 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

Harf sayısına göre İçinde SUB geçen kelimeler

25 harfli

astsubay kıdemli başçavuş, astsubay kıdemli üstçavuş, duktus sublingualis mayor, kavum sublinguale apikale, uterus bikornis subseptus, vena subkutenea abdominis

24 harfli

subendokardiyal fibrozis

23 harfli

Ceratophyllum submersum, Eimeria subepitheliasis, Felicola substrostratus, hidrojen-subuğusu oranı, subjektif değer teorisi, submetasentrik kromozom

22 harfli

astsubay kıdemli çavuş, Gomori-Takamatsuboyası, karunkula sublingualis, muskulus subskapularis, subjektif talep eğrisi, subklinik endometritis, subklinik meme yangısı, substansiya kortikalis, tela subkutenea korona

21 harfli

Gazella subgutturossa, Subasılı kaldırmalık, subprime kredi piyasa, substitüsyon mutasyon, subuğulu mavileştirme, subüretral divertikül, tela subkutenea kunei, tela subkutenea limbi, tela subkutenea zolea, tonsilla sublingualis

20 harfli

amfizema subkuteneum, glandula subkaudalis, kavum subaraknoidale, muskulus subklaviyus, nükleus subtalamikus, organum subfornikale, subnormal temperatür, substansiya kompakta, subuğulu menevişleme, tela subkutenea tori

19 harfli

fossa subskapularis, muskuli subkostales, Strongylus subtilis, subdermal boşluklar, subkutan enjeksiyon, subtersiyan malarya

18 harfli

pleksus subklavius, pleksus submukozus, pleksus subserozus, plika sublingualis, substansiya grizea, substansiya lentis, subuğulu temizleme, subuğusu atmosferi, vena subskapularis

17 harfli

astsubay başçavuş, astsubay üstçavuş, Bacillus subtilis, kallus eksuberant, kavum sublinguale, nervus subklavius, regio subhiyoidea, subatomik tanecik, subjektif belirti, subkutan fetotomi, subskapuler sinüs, substansiya nigra, substrat özelliği, subuğulu karartma, vena sublingualis

16 harfli

bizmut subnitrat, bursa subkutanea, mahsubunu yapmak, subakut metritis, subgingival plak, Sublitoral bölge, substansiya alba, substideal cisim, subterminal spor, tela subcutanaea, vena submentalis

15 harfli

dâhiliye subayı, kavum subdurale, subasınçlı ayak, subdural boşluk, subendokardiyal, subjektif vergi, subkonjunktival, subtimpanik ses, tela subkutenea

14 harfli

astsubay çavuş, astsubay okulu, Falco subbuteo, mahsuben ödeme, muvazzaf subay, submetasentrik, subuğulu işlem, subvitaminozis, vena subklavya, yedek subaylık

13 harfli

abuk subukluk, akarsubilgisî, subakut yangı, Subclamatores, subdural apse, subenfeksiyon

12 harfli

kanun subayı, köy subaşısı, subakut ateş, subaysırması, subjektiflik, subjektivist, subjektivite, subjektivizm, sublüksasyon, substitüsyon

11 harfli

astsubaylık, emir subayı, subkostalji, subkrepitan, subkutikula, substansiya, subtimpanik, yedek subay

10 harfli

abuk subuk, mensubiyet, sub klasis, sub regnum, subfamilya, sublingual, suborbital, Suboscines, subpapülar, subspecies, subspesyes, subtilisin, subuzağısı

9 harfli

subclasis, subfebril, subilgisi, subjektif, subkladus, subklasis, subklinik, subkronik, Subkültür, submukoza, suböstrüs, subregnum, subtropik

8 harfli

astsubay, mahsuben, sub ardo, subasığı, subasman, Subatağı, subaylık, Subeşiği, subfilum, subgenus, subkutan, subkutis, Suboğazı, suboğuğu, subotucu, suboyası, suböceği, suböreği, substans, substrat, subtilin, ...

7 harfli

nusubet, subakut, subasar, Subatan, Subatuk, Subhiye, subilim, subjekt, subordo, Subutay

6 harfli

mahsûb, Subağı, subara, subaşı, Subegi, Suboyu, subret

5 harfli

Subak, subat, subay, Subhi, subra, subun, subye

4 harfli

suba

3 harfli

sub

Kelime Ara