İçinde TAB geçen kelimeler

İçinde TAB geçen kelimeler 1163 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

Harf sayısına göre İçinde TAB geçen kelimeler

25 harfli

bağırsak kaplamalı tablet, çikolata kaplamalı tablet, çok tabakalı yassı epitel, kapalı kümeler için taban, paylaşımlı çalışma kitabı, tabansuyu düzeyi eğrileri, yüzüne göre tabanca urmak

24 harfli

fosfolipit çift tabakası, girdi-çıktı akım tablosu, hesabını kitabını bilmek, koşulsuz Schauder tabanı, marifet iltifata tabidir, nernst difüzyon tabakası, otomatik stabilizatörler, sayfa adresi veri tabanı, sistem kayıt veri tabanı, taban aşındırma maliyeti, taban düzeyi değişmeleri, taban tabana zıt (olmak)

23 harfli

ağrılı dışlak düz taban, düşman tabası, (tapası), elektriksel çift tabaka, fen ve tabiat bilgileri, ince tabaka kama modeli, intermedyer metabolizma, metabolik canlı ağırlık, sıfır tabanlı bütçeleme, sınıf çözümleme tablosu, tabanca tipi yağ yakıcı, tavan-taban bildirmelik, tek yönlü ANOVA tablosu, topoloji için alt taban, uzaktan denetim tablosu

22 harfli

(birini) maytaba almak, Bilge Kağan kitabeleri, Cutter-Sanborn tablosu, durduraç taban perçini, hesaba kitaba gelmemek, istatistiksel tablolar, kuramsal tabaka sayısı, metabolik polinöropati, şeker kaplamalı tablet, tabansal bürgeç kesimi, tersine çeviren tabaka, vektör uzayının tabanı, yakınsak süzgeç tabanı

21 harfli

asetabulum displazisi, bazal metabolik değer, Dönertablalı kaldırak, ekonomik taban kuramı, iç işitme yolu tabanı, ilişkisel veri tabanı, kitabında yer almamak, mineral metabolizması, solunum metabolizması, süzgeç için alt taban, taban alanı katsayısı, taban alanı ölçünleri, taban yastığı nekrozu, toplumsal tabakalaşma, veri tabanı bütünlüğü, veri tabanı penceresi, veri tabanı sihirbazı, veri tabanı sütun adı, veri tabanı yönetmeni

20 harfli

Ablepharus kitabelii, Ablepharus kitabelli, ara periyodik tabaka, bilgi tabanlı sistem, Biscoe tarih tablosu, doğrusal uzay tabanı, Fistularia tabacaria, katabolit represyonu, monomolekül tabakası, monomoleküler tabaka, resimli çocuk kitabı, sallar tabanlı fırın, sunucu tabanlı kesit, tabaka yüksekliği, H, taban dış yan siniri, tabana kuvvet kaçmak, tabanla top durdurma, tabansal kızıl damar, tabrımak, (taprımak), veri tabanı artalanı, yardımcı ders kitabı, ...

19 harfli

açlık katabolizması, açlık metabolizması, araba tabanlı fırın, aşınma taban düzeyi, beta kırmalı tabaka, çok tabakalı epitel, dağıtık veri tabanı, deri tabanı tepkisi, doğru-uzaysı tabanı, döner tabanlı fırın, eşit yönlü tabanlar, gelir-gider tablosu, gözakı, sert tabaka, hemimetabol gelişme, holometabol gelişme, itfaya tabi borçlar, kararlı veri tabanı, karşı iyon tabakası, koryokapiler tabaka, MacKinnon tabloları, perforasyon tablası, ...

18 harfli

ağtabaka yarışması, düz tabanlı çember, ilaç metabolizması, insisura asetabuli, katı yağ tabancası, kayan ayrım tabanı, komşuluklar tabanı, labrum asetabulare, meçhul fiil tabanı, metabolik hastalık, metabolik miyopati, mutabakat sağlamak, nakit akım tablosu, orta kaplar-tabaka, Penn-World tablosu, ramus asetabularis, sınırlayıcı tabaka, tabakalı örnekleme, taban çakıl kayacı, taban suyu toprağı, tabanları patlamak, ...

17 harfli

aktif metabolizma, atmosfer tabakası, bazal metabolizma, Bileziktik tabanı, Cutter ad tablosu, dıştaban yürüyüşü, döl yatağı tabanı, film kaplı tablet, germinatif tabaka, ısı tabakalaşması, iki kanatlı tablo, ikrâr bi`l kitâbe, kâr-zarar tablosu, karartıcı tablosu, karataban asalağı, katabolit baskısı, logaritma tablosu, Malpighi tabakası, metabolik alkaloz, Nicotiana tabucum, optik disk tabağı, ...

16 harfli

Adana Mutabakatı, aleuron tabakası, alıştırma kitabı, ametabol gelişme, asfaltlatabilmek, az büzülür taban, bağlantı tabanlı, belirtke tablosu, çapraz tablolama, çok tablalı pres, dağıtıcı tablası, deri altı tabaka, dış kas tabakası, dört gözlü tablo, el-taban köprüsü, gümrüğe tabi mal, hastalık tablosu, hiperkatabolizma, hipermetabolizma, iç kaplar tabaka, iner-çıkar taban, ...

15 harfli

Agama mutabilis, ağtabaka çukuru, alınlık tablası, alkışlatabilmek, ara metabolizma, araknoid tabaka, asfaltlatabilme, aydınlatabilmek, bağışlatabilmek, beyazlatabilmek, boğazlatabilmek, bombalatabilmek, çıkış tabancası, çıtırdatabilmek, çiğneme tableti, çuvallatabilmek, deri tabanı içi, dilsel-tabansal, doğrulatabilmek, durduraç tabanı, fossa asetabuli, ...

14 harfli

açıklatabilmek, ağırlatabilmek, algılatabilmek, alkışlatabilme, almaşım tabanı, anımsatabilmek, ayarlatabilmek, aydınlatabilme, ayıklatabilmek, bağışlatabilme, baş ucu kitabı, başlık tablası, başvuru kitabı, beyazlatabilme, beylik tabanca, bocalatabilmek, boğazlatabilme, bombalatabilme, boya tabancası, cebirsel taban, Cutter tablosu, ...

13 harfli

açıklatabilme, adli tabiplik, ağırlatabilme, aksırtabilmek, alçaltabilmek, aldırtabilmek, algılatabilme, anımsatabilme, ANOVA tablosu, antimetabolit, astaba gitmek, aşılatabilmek, ayarlatabilme, ayıklatabilme, bağırtabilmek, bağlatabilmek, başlatabilmek, birim tablosu, bocalatabilme, boşaltabilmek, boya tabakası, ...

12 harfli

abartabilmek, adres kitabı, ağartabilmek, ağlatabilmek, ağrıtabilmek, aksatabilmek, aksırtabilme, alçaltabilme, aldatabilmek, aldırtabilme, amele taburu, anlatabilmek, asetabularis, asetat taban, aşılatabilme, atlatabilmek, ayartabilmek, ayıltabilmek, ayırtabilmek, azaltabilmek, bağırtabilme, ...

11 harfli

? (pi)taban, abartabilme, acıtabilmek, ağartabilme, ağlatabilme, ağrıtabilme, akıtabilmek, aksatabilme, aldatabilme, altın tabak, anlatabilme, aratabilmek, arıtabilmek, atlatabilme, avutabilmek, ayak tabanı, ayartabilme, ayıltabilme, ayırtabilme, azaltabilme, azıtabilmek, ...

10 harfli

acetabulum, acıtabilme, adli tabip, ağır taban, akıtabilme, alt tabaka, anı kitabı, aratabilme, arıtabilme, artabilmek, asetabulum, aval tabal, avutabilme, ayaktabanı, azıtabilme, bahtabakan, bahtabakar, bas tabanı, batabilmek, Cennetabat, cep kitabı, ...

9 harfli

2x2 tablo, ad tabanı, ağ tabaka, Ahmetabat, alt taban, ametaboli, artabilme, atabilmek, batabilme, bertabane, bir tabur, çatabilme, dağtabiri, düz taban, el kitabı, gri taban, Hamitabat, karataban, katabasis, katabilme, katabolit, ...

8 harfli

ağtabaka, alttaban, ametabol, Atabakan, Atabeyli, atabilme, Atabindi, baltabak, baltabaş, bastaban, baştaban, baştabip, daltaban, diytaban, düztaban, eksitabl, güntabak, Haytabey, hontabla, irritabl, kaltaban, ...

7 harfli

Atabağı, Atabörü, bittabi, hitaben, hitabet, kitabet, mahatab, mastaba, mutabık, Ortabağ, ortabaz, Ortabük, ôtâberi, rantabl, tababet, tabakçı, tabaklı, tabanca, tabanid, tabanlı, Tabanus, ...

6 harfli

aftaba, Atabay, atabeğ, Atabek, atabey, Gültab, hataba, hitabe, kitabe, kitabi, mettab, stabil, tabaat, tabağa, tabaka, tabbak, tabela, Tabgaç, tabıkı, tabiat, tabihi, ...

5 harfli

kitab, tabaç, tabah, tabak, tabar, tabaş, tabes, tabıç, tabın, tabır, tabıt, tabii, tabii, tabip, tabir, tabkı, tabla, tablı, tablo, tabun, tabur, ...

4 harfli

taba, tabe, tabi, tabl, tabu

3 harfli

tab

Kelime Ara