İçinde TR geçen kelimeler

İçinde TR geçen kelimeler 5941 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

Harf sayısına göre İçinde TR geçen kelimeler

25 harfli

akut kataral endometritis, akut sümüksü endometritis, allojenik transplantasyon, Anguillulina putrefaciens, arterya gastrika sinistra, arterya koronarya dekstra, arterya serebri rostralis, Avustralya braford sığırı, Avustralya-devekuşugiller, baş elektrikçi yardımcısı, boş gövdeli elektro gitar, botriyoid rabdomiyosarkom, bulaşıcı kısrak metritisi, çift kontrast gastrografi, daldırık elektrotlu fırın, dejeneratif osteoartritis, Dipetalonema streptocerca, doğuştan titreme sendromu, domuzların stres sendromu, ekonometri paket programı, ekstramedüller hematopoez, ...

24 harfli

Abadan petrolleri sorunu, Afrika tripanosomiyazisi, akciğer strongiloidozisi, akut romatizma artritisi, alev fotometrik dedektör, Amerikan tripanosomozisi, amfotropik retrovirüsler, anteretrograd sistografi, aristocu olmayan tiyatro, arterya gastrika dekstra, arterya gastroduodenalis, arterya sentralis retina, Astrovirusenfeksiyonları, atomik emisyon fotometri, bakteriyel santrifüjleme, barisentrik koordinatlar, Bolzano-Weierstrass savı, bulaşıcı gastroenteritis, Candida pseudotropicalis, Ceratorhinus sumatrensis, Clayton antitröst yasası, ...

23 harfli

2,2,2-trikloroetilalkol, agaroz jel elektroforez, akut puerperal metritis, alt kadmiyum nötronları, aminoaçil tRNA sentetaz, aminoaçil-tRNA sentetaz, aminoasil tRNA sentetaz, Anableps tetrophthalmus, Ancistrus dolichopterus, Angiostrongylus vasorum, arterya gastrika breves, Astrom-Bohlin yaklaşımı, Astropecten aurantiacus, atriyoventriküler demet, atriyoventriküler düğüm, Avustralya deve kuşları, Avustralya hamam böceği, Avustralya puslu kedisi, Avustralya sütçü zebusu, basınç elektriği aygıtı, Batı Trakya Cumhuriyeti, ...

22 harfli

absorpsiyon filtreleri, Acrocephalus palustris, akut purulent metritis, amperometrik titrasyon, anormal östrüs siklusu, area sentralis rotunda, arterya kolika dekstra, asimetrik karbon atomu, atardamar hipertrofisi, atriyal septum defekti, atriyoventrikül düğümü, atriyoventriküler blok, Avustralya-devekuşları, bakteriyolojik kontrol, balık yağı konsantresi, birinci sınıf elektrot, böbrek osteodistrofisi, bulaşıcı trakeobronşit, Cambridge ekonometrisi, Carduelis flavirostris, Clostridium sporogenes, ...

21 harfli

abortif transdüksiyon, absorbsiyon spektrumu, absorpsiyon spektrumu, altruistik adaptasyon, anlamsızlık tiyatrosu, antik Yunan tiyatrosu, antimikrobik spektrum, Aristotelesçi tiyatro, artikulasyo trokoidea, astral mikrotüpçükler, atretik korpus luteum, atreziya ani ve rekti, Avustralya karatavuğu, bağ titreşim sayıları, basit triaçilgliserol, baskılı elektriklenme, beyincik abiyotrofisi, biyolojik antropoloji, Büyük Satranç Tahtası, Callitriche palustris, Citrullus colocynthis, ...

20 harfli

Aequidens tetramerus, ağırlık titrimetrisi, akrosentrik kromozom, akut irinli metritis, antitröst politikası, aorta-iliyak tromboz, apeks partis petroza, Aphyosemion australe, artritis suppurativa, artritis tüberküloza, Ascarops strongylina, asimetri potansiyeli, asimetrik federalizm, aspartat transaminaz, Astronotus ocellatus, atrofik mide yangısı, Avustralya kaşıntısı, Barbus laterisstriga, Batı Trakya Türkleri, Bertrand çözümlemesi, bir parametreli grup, ...

19 harfli

2,4,6-triklorofenol, 5-hidroksitriptamin, acoustic instrument, açık hava tiyatrosu, adrenokortikotropin, adrenokortikotrufin, ailenin parametresi, allotransplantasyon, alt üçgensel matris, altruistik davranış, Alytes obstetricans, anti-tröst yasaları, antitrematodal ilaç, antitrikomonal ilaç, antitripsin faktörü, Arvicola terrestris, astropikal iklimler, atomik spektroskopi, ATR dolaşım belgesi, atrikozis konjenita, atriyal fibrilasyon, ...

18 harfli

açıkhava tiyatrosu, adenililtransferaz, alanin transaminaz, allosterik kontrol, aloe vera ekstresi, amfoter elektrolit, Anaplasma centrale, artropod vektörler, Atrax formidabilis, atretik sarı cisim, Avustralya dugongu, Babesia trautmanni, barometre minimumu, Batı Trakya Sorunu, Bayesçi ekonometri, belediye tiyatrosu, bend (string bend), benzetmeci tiyatro, Bertrand çatışkısı, bir sistronlu mRNA, biyotransformasyon, ...

17 harfli

a contrario yorum, Aedes triseriatus, akvaryum filtresi, allopatrik türler, aluminyum trietil, amfistom trematod, aminonitrotiyazol, Ammotragus lervia, analitik geometri, Ancistrodon halys, aneroit barometre, angiostrongilozis, Angiostrongylidae, Anguilla rostrata, angulus ventralis, anizotropik bölge, Anthus campestris, antrakinon sürgüt, Aotus trivirgatus, Aphanius chantrei, Aptéryx australis, ...

16 harfli

2,4-dinitrofenol, adoptif transfer, Aelurostrongylus, agro endüstriler, ağsı lökotrikiya, akış sitometresi, aksonal distrofı, aluminyum nitrat, anahtar endüstri, anî nötron kesri, anizotropik bant, Anthus trivialis, antrenman yapmak, antrum pilorikum, Aristocu tiyatro, arterya nutrisya, arteryel tromboz, asetiltransferaz, asimetrik tehdit, Astrahan hanlığı, astronomik fiyat, ...

15 harfli

absorbsiyometri, abstraksiyonist, abstraksiyonizm, akarsu santrali, aktif transport, allil triklorür, Amanita citrina, aminotransferaz, Angiostrongylus, anlatım titremi, antikor titresi, antrenmansızlık, antrepo belgesi, antroposantrist, antroposantrizm, antropozoonozis, artropodizasyon, asimetrik bilgi, asimetrik savaş, astronot balığı, atretik folikül, ...

14 harfli

A tipi antrepo, absürt tiyatro, Acarus tritici, açiltransferaz, açlık atrofisi, Aelia rostrata, akrotrofik tip, alan tiyatrosu, albatr kalkeri, alçalan titrem, alev fotometri, allotetraploit, allotrofik göl, Altın ritrivır, aminoaçil tRNA, aminoasil tRNA, anastral mitoz, anizotrop bant, anormal östrüs, antik tragedya, antral folikül, ...

13 harfli

afin geometri, akselerometre, alkali trakit, amilodekstrin, Anas strepera, andız katranı, anî nötronlar, antik tiyatro, antitrotropik, antrakoterapi, antropolojizm, Antropoyidler, antropoyitler, ara nötronlar, ardıç katranı, artı elektrik, artrogripozis, artropodoloji, Ascapus truei, Aspidogastrea, Astrovirüsler, ...

12 harfli

Abel matrisi, abstraksiyon, abstre sanat, Acanthometra, adrenotropik, akım trafosu, akrodekstrin, altın tranşı, amfiartrozis, ana elektrot, anti tiyatro, antiöstrojen, antrenmansız, antrepoculuk, antropodiyum, antropofajik, antropoitler, antropojenik, antropolojik, antroponotik, antroponozis, ...

11 harfli

abstre sayı, açık tribün, aerotropizm, akantometra, akromotrihi, aktinometre, alkalimetre, alkalimetri, alkolometre, Alp triyasi, altostratüs, amonyometre, anistreplaz, ansız ötrük, antitiyatro, antrenmanlı, antrenörlük, antrenörsüz, antropoloji, antropotomi, antropozoik, ...

10 harfli

abiyotrofi, abstraktum, Accipitres, ağaç metre, aldotriyoz, alkolmetre, allopatrik, alotrofaji, amfitriköz, amilnitrit, ampermetre, anemometre, anisotropi, antitragus, antrakozis, antrenörlü, antropolog, antroponim, arkeometri, artrografi, artroskopi, ...

9 harfli

allometri, allotropi, alotropik, altimetre, amfiteatr, anizotrop, antrakoit, antrenman, antrepocu, antropoit, Antrozoit, areometre, artrogram, artroloji, artropati, artroskop, artrospor, artrotomi, asimetrik, asitretin, Astraglus, ...

8 harfli

acımtrak, agastrik, alametre, albatros, alletrin, allotrop, alotropi, ametropi, amfitrik, amfitriş, amfitrop, Angstrom, angström, ankastre, anöstrüs, antrahna, antralin, antrasen, antrasit, antrekot, antrenör, ...

7 harfli

amitraz, anartri, anatrop, antraks, antrakt, antrepo, astroid, atretik, atriköz, atriyum, atropin, baltrap, çotralı, dantron, ditreme, doktrin, ekstrem, electr-, elektro, emetrop, entrika, ...

6 harfli

-trion, abstre, aktris, albatr, altroz, antrok, antrum, artrit, artroz, atrezi, atrofi, batrak, batrık, bestra, bıtrak, bistro, bitrüm, butrak, çatran, çatrık, çetrez, ...

5 harfli

antre, apotr, artro, atraf, atrik, atrio, betre, çotra, çötre, çütre, dotri, etraf, etrav, etref, etrek, etren, fıtri, fitra, fitre, fitri, gâtre, ...

4 harfli

fötr, getr, ıtri, lutr, nötr, ötre, ötrü, titr, trak, trap, tras, tren, tri-, tril, trio, tris, tRNA, trok, trol, trop, trup, ...

3 harfli

LTR, TRH, Trp, TRT

Kelime Ara