İçinde TRU geçen kelimeler

İçinde TRU geçen kelimeler 199 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

Harf sayısına göre İçinde TRU geçen kelimeler

25 harfli

gangliya trunsi simpatisi, limfosentrum iliofemorale, limfosentrum mediastinale, trunkus vagalis ventralis

24 harfli

elektromanyetik spektrum, limfosentrum iliosakrale, limfosentrum mandibulare, muskulus kutaneus trunsi, ostium trunsi pulmonalis, Salmo trutta macrostigma, trunkus korporis kallozi, trunkus vagalis dorsalis

23 harfli

Ancistrus dolichopterus, limfosentrum parotideum, obstruktif kolelityazis, Polycentrus schamburgki, sinus trunsi pulmonalis, trunkus brakiosefalikus, trunkus kostoservikalis, valva trunsi pulmonalis

22 harfli

konotrunkal anomaliler, konstruktiv simbiyozis, larengeal obstruksiyon, limfosentrum aksillare, limfosentrum işyadikum, limfosentrum popliteum, Salmo trutta abanticus, Salmo trutta var.fario, Santa gertrudis sığırı, Tru-kat biyopsi iğnesi, trunkus vagosimpatikus

21 harfli

absorbsiyon spektrumu, absorpsiyon spektrumu, altruistik adaptasyon, antimikrobik spektrum, Citrullus colocynthis, limfosentrum bronkale, limfosentrum seliakum, obstruksiyon ikterusu, Physaloptera truncata, Raphanus raphanistrum, Rhinoestrus purpureus, trunkus lingofasyalis

20 harfli

limfosentrum lumbale, pilorik obstruksiyon, trunkus intestinalis

19 harfli

acoustic instrument, adrenokortikotrufin, altruistik davranış, Cercis siliquastrum, Citrus aurantifolia, electric instrument, floresans spektrumu, konstruktiv tiyatro, obstruksiyo özofagi, Salmo trutta labrax, struma lenfamatozis, trunkus bikarotikus, üriner obstruksiyon

18 harfli

obstruktif ikterus, Phgocentrus piraya, Pygocentrus piraya, Salmo trutta fario, spektrum bölgeleri, truetype yazı türü, trunkus pulmonalis, trunkus simpatikus

17 harfli

atriyum sinistrum, bant spektrumları, emisyon spektrumu, girişim spektrumu, instrumental hâli, piretrum ekstresi, sentrum tendineum, soğurma spektrumu, trunkus gastrikus, trunkus hepatikus, trunkus yeyunalis, Vampyrus spectrum

16 harfli

antrum pilorikum, atriyum dekstrum, Citrus aurantium, instrument cable, Lepomis auritrus, Struthio camelus, sürekli spektrum, trunkus sölyakus, uyarma spektrumu

15 harfli

Citrus paradisi, Citrus sinensis, çizgi spektrumu, hakiki anöstrus, instrumentalizm, Oestrus hominis, Pachura etrusca, Truman doktrini, Truman öğretisi, trunkus kolikus, truss rod cover

14 harfli

ayrık spektrum, band spektrumu, beyaz veratrum, Citrus nobilis, Etrumeus teres, geniş spektrum, konstruktivizm, Truman yardımı, Veratrum album

13 harfli

Ascapus truei, konstruksiyon, lipostructure, os trikuetrum, Struthionidae, truck dizgesi

12 harfli

Citrus limon, construction, dar spektrum, destruksiyon, gastrulasyon, instruksiyon, kromosentrum, limfosentrum, menstruasyon, obstruksiyon, Oestrus ovis, otrulmuş kız, Salmo trutta, truck sistem

11 harfli

K spektrumu, kalamistrum, postsentrum, Rhinoestrus, sitrulinemi, spektrumlar, strumektomi, Struthiones, yüz tutruğu

10 harfli

instrument, metrukiyet, poliestrus, Truvalılar

9 harfli

ekstruzom, eritruloz, kolostrum, matruşluk, proestrum, retrusman, sekestrum, strumitis, Truecolor, truss rod, trust fon

8 harfli

detruzor, elektrum, gastrula, haustrum, klastrum, kleitrum, matruşka, metrukât, otruşmak, ötruksel, sitrulin, spektrum, struktur, struvite, trubadur

7 harfli

fıtruka, filtrum, fitruka, kantruk, metruke, muntruş, Oestrus, oktruva, rostrum, sentrum, truakar, trunkus, trustit

6 harfli

antrum, çotruk, dutruk, kutrum, kutrup, matruş, matrut, metruh, metruk, mutrum, oktrua, potruk, struma, totruk, truver, tutruk

5 harfli

struk, Truca

4 harfli

trup

Kelime Ara