İçinde U D geçen kelimeler

İçinde U D geçen kelimeler 351 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

Harf sayısına göre İçinde U D geçen kelimeler

25 harfli

çubuklu disk birim kümesi, fındık kabuğunu doldurmaz, huyunu suyunu değiştirmek, tabansuyu düzeyi eğrileri, tuttuğu dal elinde kalmak, yemek borusu duplikasyonu

24 harfli

Anadolu Selçuklu Devleti, balantidiyumlu dizanteri, basınçlı sıcak su deposu, çoklu doğrusal regresyon, çoklu doymamış yağ asidi, Edgeworth kutu diyagramı, gömlekli sıcak su deposu, korkululuk-korkulu durum, odak uzunluğu değiştirme, sonlu dağıtılmış gecikme

23 harfli

ağzı dolu dolu konuşmak, beyin kabuğu displazisi, harman sonu dervişlerin, hidrojen iyonu derişimi, iki boynuzlu döl yatağı, kehribar kutu destekler, mektubu dışından okumak, peryodlu değişen yıldız, tek boynuzlu döl yatağı

22 harfli

Abu Dabi Kalkınma Fonu, balonumsu dejenerasyon, (bir yere) yolu düşmek, bulutumsu dejenerasyon, kırmızı boyunlu dalgıç, kırmızı kutu destekler, koşucu deve kuşugiller, koşullu dağılım işlevi, kuyu duvarlandırılması, sponsorlu depo belgesi, tokurcuğu düzgün olmak, tokurcunu düzgün olmak, uyumlu denklem sistemi, yemek borusu daralması, yumrulu deri hastalığı

21 harfli

Abu Dabi Gelişme Fonu, avkuru doğkuru gitmek, belirgin ipucu durumu, boşluklu dejenerasyon, bulguyu değerlendirme, gönderim sonu damgası, kusurlu doku gelişimi, tam çoklu doğrusallık, yakrıcıl kuru diz oyn

20 harfli

arka komşu derinliği, çift duruşlu denetim, çoklu dağıtım adresi, doğru doğru dosdoğru, iki ucu boklu değnek, kabuğu dışına çıkmak, kabuklu deri yangısı, kamu düzenine aykırı, kırlangıçkuyruğu diş, kuru dönem beslemesi, sidik yolu daraltısı, sporlu döl-bölünmesi, su düzeyi göstergesi, yeşil kutu destekler

19 harfli

açılış kodu dosyası, alüvyonlu dağ eteği, ayarlı boru desteği, çok-doruklu dağılım, çoklu disk programı, çubuklu disk birimi, denge duru denklemi, doku dinelgisizliği, iki-doruklu dağılım, kara boyunlu dalgıç, kara-boyunlu dalgıç, kuru dönem tedavisi, kutu doldurma oranı, mavi kutu destekler, oluklu delik kalemi, pabucu dama atılmak, pabucunu dama atmak, suymukçu dirimcilik, tek-doruklu dağılım, tomburlu duru bağak, zorunlu değiştirgen

18 harfli

Anadolu defterdarı, artık su durultumu, basınçlı su düzeni, coşku dengesizliği, çift modlu dağılım, çok boyutlu düzlem, dolu doğrusal öbek, gün ayağu dururken, kamu davası tekeli, koku duyum azalımı, koşullu dağılımlar, koşullu değişirlik, koyu koyu düşünmek, metal hortumlu duş, ortam sonu damgası, ön komşu derinliği, Rousseau diyagramı, sapankolu dolaşmak, tansiyonu düşürmek, tozu dumana katmak, uydu dişli dizgesi, ...

17 harfli

Altınordu devleti, başucu doğrultusu, boyak kuru derice, buruncuklu dingil, çift borulu döşem, çok uluslu devlet, doku dirimsizliği, duluğunu düşürmek, havanda su dövmek, kentsoylu devrimi, koltuğu doldurmak, kuru dönüş borusu, özdeş soru deyişi, parmak ucu dönüşü, parmak ucu duruşu, soluk borusu dalı, soru dile getirme, taban suyu düzeyi, vurduğunu düşürür, yeraltı su düzeyi, yollu dişli sazan

16 harfli

boğazlağu düdüğü, buyrultu defteri, Çavuşesku dönemi, çocuksu davranış, düz oluklu delgi, kamu denetçiliği, kanı notu dönemi, koşucu deve kuşu, koşullu değişken, kovuklu damar ur, kuzu dizanterisi, ön komşulu düzen, örü sonu damgası, sorunlu davranış, tabansuyu düzeyi, tek borulu döşem, toplu dalgalanma, yumurcuklu dabaz

15 harfli

çoklu düzgüleme, döl yolu duması, durgulu dağılım, durumu düzelmek, gonşuğu danşığı, göz nuru dökmek, korunumlu dizge, koşucu devekuşu, koşullu dağılım, koşullu derleme, koşullu devriği, kurucu değişmez, kuyruklu dirsek, oluklu daldırgı, ordu defterdarı, postu deldirmek, sıcak su döşemi, su düğün çiçeği, temiz su döşemi, tohumu dökülmek, U dönüşü yapmak, ...

14 harfli

başvuru dönemi, başvuru düzeyi, bulgu derecesi, coşku denetimi, dikey U dikişi, dişucu doğrusu, duygu dönüşümü, duyu düzeltimi, Gausçu dağılım, gongoyu dikmek, gradosu düşmek, kamu denetçisi, kutu diyagramı, kuyruğu dikmek, mudullu değnek, murzunu dökmek, oğmukçu dirger, olgu doğruları, saklayu dutmak, soru dizelgesi, soru dizinliği, ...

13 harfli

arturu durmak, boru dayanığı, Burgulu deleç, çoklu dağılım, doğrucu Davut, domusu düşmek, duru denklemi, duyuru düzeni, kalağu dikmek, kamu danışımı, kuskunu düşük, kuyulu düşmek, Minzhu domuzu, namlu düğmesi, soluğu daşmak, suçu dokunmak, tohumsu dönem, toplu denklem, topu durdurma, turşu destisi, ufku daralmak, ...

12 harfli

boksu düşmek, boru desteği, bu dükeliyle, bulgu düzeyi, der oğlu der, doğru durmak, doğru dürtüş, doğru dürüst, karañu delik, korku damarı, korku düşmek, kulplu dikim, kuru damıtma, kurulu düzen, oluklu duvar, ordu donatım, pissu döşemi, sonlu derece, sonu dalgalı, soylu dansçı, su değirmeni, ...

11 harfli

arzu duymak, buzağu dişi, buzlu duman, çoru dutmak, dolgu duvar, donu dönmek, kamu davası, kamu düzeni, kapu damağı, kapu değesi, karşu dünya, kollu divit, koşu duruşu, soru düzeni, su dolanımı, su dolaşımı, su dökünmek, sulu deermi, toplu dizin, toplu dosya, topu dikmek, ...

10 harfli

boru değil, boru direk, dolu dönme, dudu dilli, durdu daşı, kuru dönem, kuru duvar, omzu düşük, onlu dizge, su damgası, su dökünme, sulu dolgu, suyu düşük, umu düzeyi, uru durmak, uyku durak, yutku debe

9 harfli

Amu Derya, bu dükeli, bu düzene, dolu dolu, dudu dili, kamu dili, koku dili, kuru dere, kuru dipi, kuyu dibi, kuzu dişi, su damarı, su debisi, su delügü, su deposu, su dikeci, su dolabı, su dökmek, su döşemi, su düzeci, su düzeyi, ...

8 harfli

ağu düğü, aru duru, avu düğü, bu denli, bu dönüş, doru don, şu denli, U dönüşü, ufku dar

7 harfli

bu döne

6 harfli

bu dam

5 harfli

du du

Kelime Ara