İçinde ULUS geçen kelimeler

İçinde ULUS geçen kelimeler 446 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

Harf sayısına göre İçinde ULUS geçen kelimeler

25 harfli

anulus fibrokartilagineus, İngiliz Uluslar Topluluğu, muskulus bronkoözofagikus, muskulus fleksor digiti I, muskulus fleksor digiti V, muskulus frontoskutularis, muskulus hiyoepiglottikus, muskulus kleidobrakiyalis, muskulus kleidoservikalis, muskulus korakobrakiyalis, muskulus kuadratus plante, muskulus latissimus dorsi, muskulus oblikus aurikula, muskulus oblikus dorsalis, muskulus orbikularis oris, muskulus pterigofaringeus, muskulus rektus abdominis, muskulus rektus lateralis, muskulus rektus mediyalis, muskulus rektus ventralis, muskulus sfinkter kardiya, ...

24 harfli

Başarısız Ulus Devletler, böbrek tubulus asidozisi, Didunculus strigirostris, glomerulus içi geri akış, muskulus adduktor brevis, muskulus adduktor longus, muskulus adduktor magnus, muskulus brakiosefalikus, muskulus gluteofemoralis, muskulus gluteus mediyus, muskulus interskutularis, muskulus iskiokavernozus, muskulus kutaneus fasiyi, muskulus kutaneus trunsi, muskulus palatofaringeus, muskulus peroneus brevis, muskulus peroneus longus, muskulus rektus dorsalis, muskulus retraktör bulbi, muskulus retraktör kosta, muskulus retraktör penis, ...

23 harfli

angulus okuli lateralis, angulus okuli mediyalis, angulus zolea aksiyalis, Chelidonichthys cuculus, Didinculus strigiostris, düzenli ulusal başvurma, İMKB Ulusal-100 Endeksi, kesintisiz ulusal gelir, muskulus biseps femoris, muskulus brakioradialis, muskulus geniohiyoideus, muskulus iskioüretralis, muskulus krikofaringeus, muskulus krikotiroideus, muskulus kutaneus kolli, muskulus lateralis nazi, muskulus longus kapitis, muskulus miylohiyoideus, muskulus pronator teres, muskulus rektokoksigeus, muskulus rektus femoris, ...

22 harfli

Aesculus hippocastanum, Afrika ulusal kongresi, angulus iridokornealis, angulus stilohiyoideus, Dictyocaulus arnfieldi, Dictyocaulus viviparus, Dracunculus medinensis, İMKB Ulusal-100 Dizini, İMKB Ulusal-30 Endeksi, İMKB Ulusal-50 Endeksi, kanalikulus lakrimalis, kesintili ulusal gelir, muskulus erektor spina, muskulus gastroknemius, muskulus helisis minor, muskulus hipofaringeus, muskulus infraspinatus, muskulus multipennatus, muskulus sfinkter ilei, muskulus sfinkter seki, muskulus subskapularis, ...

21 harfli

Artemisia dracunculus, Avrupa Uluslar Kupası, Balaenoptera musculus, Balaneoptera musculus, funikulus spermatikus, funikulus umbilikalis, İMKB Ulusal-30 Dizini, İMKB Ulusal-50 Dizini, katkısız ulusal gelir, Microfilaria volvulus, muskulus antitragikus, muskulus biseps braki, muskulus genioglossus, muskulus gluteobiseps, muskulus iliokostalis, muskulus longus kolli, muskulus omohiyoideus, muskulus pubokaudalis, muskulus stiloglossus, muskulus triangularis, muskulus triseps sure, ...

20 harfli

akut tubulus nekrozu, Alman ulusal birliği, çok uluslu şirketler, Dictyocaulus filaria, dördüncü ventrikulus, Dracunculus insignis, Dracunculus vulgaris, hamulus pterigoideus, katkılı ulusal gelir, kollikulus rostralis, kollikulus seminalis, muskulus artikularis, muskulus digastrikus, muskulus hiyoglossus, muskulus levator ani, muskulus longissimus, muskulus psoas mayor, muskulus psoas minor, muskulus subklaviyus, muskulus teres mayor, muskulus teres minor, ...

19 harfli

anulus iridis mayor, anulus iridis minor, Bombycilla garrulus, Cuniculus cuniculus, Garrulus glandarius, intestinal volvulus, kanalikulus bilifer, kollikulus kaudalis, muskulus bipennatus, muskulus brakiyalis, muskulus buksinator, muskulus deltoideus, muskulus fusiformis, muskulus kompleksus, muskulus piriformis, muskulus temporalis, Onchocerca volvulus, orbikulus siliyaris, pannikulus adipozus, Tribulus terrestris, ulusal kamu malları, ...

18 harfli

Alouatta seniculus, angulus işiyadikus, anulus prepusyalis, anulus umbilikalis, bağırsak volvulusu, Cricetulus phaesus, ekonomik ulusçuluk, folikulus ovarikus, iktisadi ulusçuluk, muskulus iliopsoas, muskulus koksigeus, muskulus kremaster, muskulus palatinus, muskulus pektineus, muskulus popliteus, muskulus sartoryus, muskulus siliyaris, muskulus stapedius, muskulus supinator, muskulus trakealis, muskulus trapezius, ...

17 harfli

Aloutta seniculus, angulus kranyalis, angulus lateralis, angulus mandibula, angulus ventralis, anulus timpanikus, Argulus foliaceus, Argulus Japonicus, Catulus stallaris, Catulus stellaris, Coracias garrulus, çok uluslu devlet, Falco tinnunculus, musculus ciliaris, muskulus abduktor, muskulus adduktor, muskulus ankoneus, muskulus grasilis, muskulus kutaneus, muskulus masseter, muskulus mentalis, ...

16 harfli

angulus kaudalis, annulus fibrosus, anulus femoralis, anulus vaginalis, Argulus coregoni, çokuluslu şirket, enine tubuluslar, Filaria volvulus, gastrik volvulus, Julus terrestris, kumulus ovoforus, muskulus helisis, muskulus ilyakus, muskulus kaninus, muskulus malaris, muskulus skeleti, muskulus vokalis, Pediculus capias, Tragulus kanchil, ulusal saymanlık, ulusallık ilkesi, ...

15 harfli

anulus fibrozus, Cuculus canorus, çok uluslulaşma, çokuluslu banka, dental kalkulus, follikulus pili, Jaculus jaculus, muskulus zoleus, Pediculus pubis, Regulus regulus, ulusa! belgelik, ulusal kitaplık, ulusallaştırmak, uluslararası ağ

14 harfli

mide volvulusu, Parus caerulus, proventrikulus, ulusal ekonomi, ulusal gezilik, ulusal güvence, ulusal savunma, ulusal sermaye, ulusal sigorta, ulusal tiyatro, ulusallaştırma, uluslararasıcı, uluslaşabilmek

13 harfli

alacaklı ulus, angulus kosta, anulus sklera, çok ulusluluk, çokuluslu güç, ulusal bayram, ulusal elerki, ulusal güçler, ulusal günlük, ulusal koruma, ulusal kültür, ulusal oyuncu, ulusal servet, ulusal varlık, uluslaşabilme

12 harfli

angulus oris, Dictyocaulus, Eryx jaculus, Mus musculus, ulusal banka, ulusal bütçe, ulusal gelir, ulusal pazar, ulusal takım, uluslararası, ulusseverlik

11 harfli

Cystocaulus, Dracunculus, Equus mulus, hulus etmek, huluskârlık, kanalikulus, Kuyulusebil, suluserpgen, sulusırtlak, ulusal borç, ulusal oyun, ulusal park, ulusalcılık, ventrikulus

10 harfli

arsıulusal, çok uluslu, dentikulus, fassikulus, follikulus, fontikulus, furunkulus, glomerulus, karanculus, pannikulus, Ranunculus, sulusepgin, sulusepkin, sulusıklam, ulusal ant, ulusal dil, uluslaşmak

9 harfli

aservulus, darabulus, flokkulus, funikulus, kalikulus, orbikulus, Pediculus, Sulusaray, sulusepen, sulusineh, ulusal ağ, ulusallık, ulusçuluk, uluslaşma, ulussever, utrikulus

8 harfli

conculus, cunculus, çaytulus, duktulus, globulus, huluskâr, kalkulus, konculus, konkulus, muskulus, renkulus, sakkulus, sirkulus, Stimulus, Sulusökü, ulusalcı, ulusanım, ulusantı, volvulus

7 harfli

angulus, annulus, hamulus, kolulus, kumulus, lokulus, nodulus, Populus, tubulus, Ulusırt, ulussuz, Ulusulu

6 harfli

hulusi, okulus, ulusal, Ulusan, ulusçu, uluslu, Ulusoy, ulusöz

5 harfli

hulus, pulus, ulusu

4 harfli

ulus

Kelime Ara