İçinde YÜ geçen kelimeler

İçinde geçen kelimeler 4052 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

Harf sayısına göre İçinde YÜ geçen kelimeler

25 harfli

(birine) yüksekten bakmak, (birinin) izinden yürümek, (birinin) yüzüne bağırmak, (birinin) yüzünü ağartmak, acele yürüyen yolda kalır, ağzına yüzüne bulaştırmak, Allah yürü ya kulum demiş, bağı ağlayanın yüzü güler, başı yastık yüzü görmemek, bölgeçsel yürek düşüklüğü, bölümleyici yüklem kümesi, bürmeç-yürek çevre yalımı, büyük küçük harf dönüşümü, büyük küçük harfe duyarlı, büyük lekeli köpek balığı, Büyük Moğol İmparatorluğu, çok yüksek dayançlı çelik, dağ yürümezse abdal yürür, donanım yükleme sihirbazı, dönencealtı yüksek basınç, duyguca yüklem veya haber, ...

24 harfli

(bir şeye) yüzü tutmamak, (bir şeyin) yüzü açılmak, (birinin) üstüne yürümek, anlık gerilim yükselmesi, ara yinelenim yükselteci, bilgi yordam yükleyicisi, böyümcül kemik dimikçesi, büyük 8 mm`lik gösterici, büyük beyaz köpek balığı, büyük dişli orman faresi, büyük ısın, büyük kalori, büyük karaciğer kelebeği, büyük nal burunlu yarasa, büyük nal-burunlu yarasa, büyük oranlı aşınma payı, büyük servi kabuk böceği, çizgeleme aygıtı arayüzü, çok büyük çapta tümleşme, deyü, (diyü, deyi, diyi), dışsatıma yönelik büyüme, dönemsel büyük onarımlar, ...

23 harfli

(bir şey) içinde yüzmek, (bir şey) yüzü görmemek, (bir şeye) yüzü olmamak, absolüt yavru büyüklüğü, aşırı dışa dönük büyüme, bağlamsal yüklem tanımı, bahar yükselmesi olgusu, besin değeri yüksek yem, bileşik özellik yüklemi, birli yüklemler mantığı, büketsel yürek yaşmakça, büyük Cezayir menekşesi, büyük çiçekli aslanağzı, büyük çiçekli yüksükotu, Büyük Hun İmparatorluğu, büyük kum yıları balığı, büyük mavi köpek balığı, Büyük Orta Doğu Projesi, büyükçe integral eğrisi, çalkanı çalkanı yürümek, çerinin yüzün döndürmek, ...

22 harfli

(birinin) yüzüne karşı, ağır yüklü parçacıklar, ara yüzey deri yangısı, artımlı yürek ivikliği, aşırı içe dönük büyüme, ayak uçlarında yürüyüş, basınçölçer yüksekliği, basyüklenimli salıngaç, bildirmelik yükseltimi, büyük açıklıklı mercek, büyük boy saydam resim, büyük çağlıyan, çavlan, büyük depolama sistemi, büyük dünya depresyonu, büyük elâstik arterler, büyük kara başlı martı, büyük kara-başlı martı, büyük kavak tekeböceği, büyük kaya sıvacı kuşu, büyük kum yılan balığı, büyük mağaza markaları, ...

21 harfli

(bir şeye) yüz tutmak, apaçık büyükçe süzgeç, ayıbını yüzüne vurmak, başlatmak (yürütmeye), başsız-yüreksiz (döl), büyüğe çevrilmiş harf, büyük alaca ağaçkakan, büyük bağırgan kartal, Büyük Bulgar Krallığı, büyük deniz yitircesi, büyük fagositik hücre, Büyük İrlandalı köpek, büyük lekeli alabalık, Büyük Satranç Tahtası, büyük sıçrama tahtası, Büyük Sopa Politikası, büyük vestibulum bezi, büyüklük değişmezliği, büyüme karakteristiği, dar vergi yükümlülüğü, deveden büyük fil var, ...

20 harfli

ağdır çöğdür yürümek, ağız yer, yüz utanır, anotsal yükseltgenme, aşağı yukarı yürümek, ayağı yürüten baştır, basyüklenimli buzsul, basyüklenimli çınlaç, basyüklenimli üreteç, büyük (söz) söylemek, büyük 8 mm`lik alıcı, büyük abdesti gelmek, büyük akşamcı yarasa, büyük boy işletmeler, büyük çapta tümleşme, büyük dilaltı siniri, büyük dünya bunalımı, büyük kervan çulluğu, büyük ormanbahçıvanı, büyük sayılar yasası, büyük saz ardıç kuşu, Büyük Suriye Projesi, ...

19 harfli

abcal abcal yürümek, abşal abşal yürümek, ağ arayüzü yazıcısı, ak alınlı büyük kaz, altın yürekli olmak, ana önyükleme kaydı, ansal büyüme eğrisi, Apolonyüs hiperbolü, bavur-yürek iriliği, böyügü böyük bilmek, Buruk elektrik yükü, büyük çaplı kabarma, büyük gösteri oyunu, büyük harfe çevirme, büyük karınca yiyen, büyük kervançulluğu, büyük orman kartalı, Büyük Pirene köpeği, büyük sakız levreği, büyük sözüme tövbe!, büyük tavuskelebeği, ...

18 harfli

(birine) yük olmak, açı-yükseklikölçer, açılış yükleyicisi, ağrılı yüz seğirim, akredite büyükelçi, Apolonyüs problemi, apozisyonal büyüme, aracılık yüklenimi, arayüz kart yuvası, aşın yüksek sıklık, aşırı yürek basımı, ayıüzümü, çayüzümü, basamak yüksekliği, basyüklenim etkisi, başsız-yüreksizlik, benzerduyusal büyü, bir iki günlüğeyüz, Birinci Büyük Oyun, birlikduygu büyüsü, büyük ağızlı balık, büyük ağızlıgiller, ...

17 harfli

aban aban yürümek, abaz abaz yürümek, abıl abıl yürümek, açık yüreklilikle, ağırlıkla yükleme, alnı açık yüzü ak, Apolonyüs çemberi, Apolonyüs teoremi, apul apul yürümek, arayüzey gerilimi, atanmış büyükelçi, bakiyeyi yüklenim, basınç yüksekliği, beyinsel-yüreksel, bileşik yükselteç, birlikte yüklenci, büyük adam kuramı, büyük ak balıkçıl, Büyük beyaz domuz, büyük boy (kitap), Büyük Bulgaristan, ...

16 harfli

ağır adi yürüyüş, alt yüklenicilik, altın yüreklilik, anten yükselteci, arayüz karışması, aslan yüreklilik, aşamalı yüzdürme, baskısız büyümek, beliñleyü durmak, bileşik yüzdürme, Bitişik yükümler, boş geri yükleme, bukuksal yürekçe, burgaçlı yörüyüş, Büyük Arnavutluk, büyük baştankara, büyük çuhaçiçeği, büyük dolangacıl, büyük gezegenler, büyük işletmeler, büyük kanatlılar, ...

15 harfli

açık yüreklilik, ağ arayüz kartı, akyüzlü soytarı, arayüz tanıtımı, aşırıyüklenilim, atılım yürüyüşü, bağıntı yüklemi, bağlanım yüzeyi, belirteç yüzeyi, benzetmeli büyü, beyaz yüzlü kaz, binikiyüz şeyhi, buyruğu yürümek, büyük 8 yöntemi, büyük atardamar, büyük ayrık otu, büyük boy kukla, büyük depresyon, Büyük Devletler, Büyük Durabeyli, büyük laf etmek, ...

14 harfli

açısal büyütme, adipoz yüzgeci, adipöz yüzgeci, ahkâm yürütmek, Allah büyüktür, Apolonyüs çapı, aşırı yüklemek, aşırı yükselti, ayağın yürümek, bağılyükseklîk, bağlama büyüsü, baskın yürümek, baş yüksekliği, Bayıryüzügüney, biçmesel yüzey, biryanlı yüzey, burnu büyüklük, büyük ahırbeyi, Büyük Britanya, büyük çağlayan, büyük çekirdek, ...

13 harfli

ağ yüksekliği, ağlamış yüzlü, ağzı büyüklük, akıl yürütmek, alt yüklenici, altın yürekli, aslan yürekli, aşırı yükleme, ayırma yüzeyi, Bayındırhüyük, böyütme ölçer, bulaşık yüzey, bulaşkan büyü, bunnu böyümek, burkulma yükü, burnu büyümek, bükük yürüyüş, büyü bozulmak, büyük annelik, büyük babalık, Büyük Birader, ...

12 harfli

açık yürekle, açık yürekli, açınır yüzey, akıl yürütme, akrep yüreği, alıp yürümek, Alibeyhüyüğü, altyükseklik, alup yürümek, ansal büyüme, anus yüzgeci, anüs yüzgeci, apikal yüzey, ayan büyümek, ayı yürüyüşü, balıkçı köyü, bölümsel yük, burgu yüzeyi, büyük abdest, büyük amiral, büyük atmaca, ...

11 harfli

Ağaçlıhüyük, akarsu yükü, anal yüzgeç, arabi yüzlü, asbest yünü, bağrı yüfka, başda böyük, Başıbüyüklü, başta böyük, Battalhüyük, binikiyüzcü, bostan höyü, Bostanhüyük, böyüksünmek, böyüktürmek, Buğdayhüyük, burnu büyük, bük öyüksel, bütün yüzey, büyü bozmak, büyü dönemi, ...

10 harfli

... yürür, âdiyürüyüş, ağzı büyük, ağzı yünlü, Alacahüyük, aliyyülâlâ, Altınyüzük, ana yüreği, anlam yükü, Aşağıhüyük, aşırıyüzey, aşk büyüsü, Ayağıbüyük, başı böyük, berk yüzlü, beş yüzlük, Bozcahüyük, burun yünü, bük öyüksü, bürün yünü, büyük aile, ...

9 harfli

ağaç yünü, Ağzıbüyük, alt yüzey, altıyüzlü, Apolonyüs, aşırı yük, av büyüsü, ayva tüyü, başıböyük, Başıbüyük, Bayıryüzü, bek yüzlü, beş yüzlü, bireyüstü, borç yükü, bösböyyük, böyücerek, bu yüzden, büyücülük, büyük ana, büyük baç, ...

8 harfli

akyüzlük, Alpyürek, Alpyürük, ana tüyü, arayüzey, arka yüz, asra yüz, Başhüyük, başyüzme, Bayülken, beşyüzlü, Bozhüyük, bozyürük, bösböyük, böyüklük, böyütmek, bük öyük, büsküyüt, büyük er, büyük su, Büyükada, ...

7 harfli

ak büyü, Akhüyük, Akyünlü, Akyürek, Akyürük, akyüzlü, arkayüz, Ayülger, Ayülker, Bağyüzü, baz yük, benöyüş, beşöyür, Beyköyü, Bozüyük, böyüden, böyümek, böyürek, böyütme, bürüyüş, büyücek, ...

6 harfli

Alayüz, arayüz, Arıyüz, ayüstü, Ayyüce, böyüsü, böyüyh, böyyük, bütöyü, büyücü, büyülü, büyüme, büyüyh, dötyüz, döyyüş, düyü l, E yüzü, ek yük, eyüluk, Eyüplü, Göyünç, ...

5 harfli

akyüz, Aryüz, Ayyüz, beyüğ, biyün, böyüg, böyüh, böyük, böyüm, böyün, böyür, büyüg, büyük, büyün, büyüt, cöyüz, çöyür, deyül, deyüş, döyül, döyüm, ...

4 harfli

Ayün, ayüs, ayüv, böyü, büyü, çüyü, diyü, döyü, düyü, Eyüp, göyü, öyüç, öyük, öyün, öyür, öyüt, siyü, söyü, süyü, üyük, üyür, ...

3 harfli

iyü, üyü, yüç, yüg, yüğ, yük, yüñ, yüz

2 harfli

Kelime Ara