İçinde YÜZE geçen kelimeler

İçinde YÜZE geçen kelimeler 253 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

Harf sayısına göre İçinde YÜZE geçen kelimeler

25 harfli

kronik yüzeysel keratitis, yüzertoplu buhar tutucusu, yüzey merkezli kübik yapı, yüzey özekli küpsel metal, yüzeysel mantar hastalığı

24 harfli

geldik yüze, çıktık düze, yüzey özekli küpsel yapı, yüzeyin asli eğrilikleri

23 harfli

deniz yüzey değişikliği, yeğinlik dağılış yüzeyi, yüzey gerilim katsayısı, yüzeyin temel biçimleri

22 harfli

ara yüzey deri yangısı, yüz yüze ilişki kümesi, yüzey karbonu niceliği, yüzey sertleştirilmesi

21 harfli

karbonsuzlaşmış yüzey, yüzeylerarası gerilim

20 harfli

çok yüzeyli virüsler, spesifik yüzey alanı, yüzey bitirme işlemi, yüzey etkin maddeler, yüzey yükseltgenmesi

19 harfli

kazan ısıtma yüzeyi, yaygın yüzeyli akış, yüzen faizli tahvil, yüzey buzul taşları, yüzey soğuma eğrisi, Yüzeysel Temelatımı

18 harfli

eşölçevli yüzeyler, karbonlanmış yüzey, katmanlaşma yüzeyi, seviye hiperyüzeyi, yarım yüzer dingil, yüzey adsorpsiyonu, yüzey ısıdenetiri., yüzey kompozisyonu, yüzey osteositleri, yüzey sertleştirme, yüzeyi biçimli cam, yüzeysel greftleme

17 harfli

arayüzey gerilimi, kesiklilik yüzeyi, kristal yüzeyleri, ölçüştürme yüzeyi, özgül yüzey alanı, silindirsel yüzey, uyumsuzluk yüzeyi, yalınç yüzeyçizim, yüz yüze getirmek, yüze kir getirmek, yüzen kur sistemi, yüzey aktif madde, yüzey araştırması, yüzey galsama ağı, yüzey özekli yapı, yüzey-aktif madde, yüzeysel anestezi, yüzeysel geçerlik, yüzeyselleştirmek

16 harfli

doğrultma yüzeyi, kimyasal yüzerme, parametrik yüzey, rektifiyan yüzey, tabansuyu yüzeyi, ters yüzen çöpçü, yük yüzeyi alanı, yüz yüze yaşamak, yüze peçe yapmak, yüzey buzul taşı, yüzey özekli küp, yüzeyetkin özdek, yüzeysel solunum, yüzeyselleştirme

15 harfli

bağlanım yüzeyi, belirteç yüzeyi, dekor dipyüzeyi, eksi yüzeyetkin, eşit doz yüzeyi, olasılık yüzeyi, ucaysal yüzerim, yakıtlık yüzeci, yan yüzergiller, yan-yüzergiller, yüz yüze bakmak, yüz yüze gelmek, yüz yüze ilişki, yüz yüze kalmak, yüze kir gelmek, yüzey bulaşkanı, yüzey dalgaları, yüzey hazırlama, yüzey integrali, yüzey kayaçları, yüzey pürüzleme, ...

14 harfli

biçmesel yüzey, biryanlı yüzey, dışbükey yüzey, Enneper yüzeyi, lambert yüzeyi, pürüzsüz yüzey, Riemann yüzeyi, sert yüzeyleme, solunum yüzeyi, şakak-yüzeycil, teğet yüzeyler, yanyüzergiller, yuvaksal yüzey, yüze duramamak, yüze durdurmak, yüze gülücülük, yüze yüz olmak, yüzek yörenmek, yüzen cisimler, yüzey bulaşımı, yüzey enerjisi, ...

13 harfli

ayırma yüzeyi, bulaşık yüzey, çizeçli yüzey, emdirik yüzey, ısıtma yüzeyi, kuartik yüzey, küçükçe yüzey, küçüksü yüzey, minimal yüzey, pürüzlü yüzey, sıklık yüzeyi, yüze getirmek, yüze getürmek, yüzen tiyatro, yüzer tiyatro, yüzertop kolu, yüzey bilimci, yüzey bitirme, yüzey düzgeni, yüzey kaplamı, yüzey karbonu, ...

12 harfli

açınır yüzey, apikal yüzey, burgu yüzeyi, çatmal yüzey, dalga yüzeyi, eğimli yüzey, eleme yüzeyi, iğneli yüzey, kapalı yüzey, kayma yüzeyi, ölçme yüzeyi, simit yüzeyi, yanıt yüzeyi, yüze çağrıcı, yüze soğurma, yüze tutunan, yüzebilirlik, yüzeç iğnesi, Yüzer sandık, yüzerlik otu, yüzey bilimi, ...

11 harfli

bütün yüzey, büzük yüzey, disk yüzeyi, donuk yüzey, dönel yüzey, döner yüzey, konik yüzey, özgür yüzey, yanal yüzey, yenik yüzey, yüze çıkmak, yüze dokunç, yüze durmak, yüze gelmek, yüze gülmek, yüze gülücü, yüze vurmak, yüzeç odası, yüzel erime, yüzer bölge, yüzer değer, ...

10 harfli

aşırıyüzey, eğri yüzey, hiperyüzey, tor yüzeyi, yüze çıkan, yüze gelen, yüze tutan, yüze tutma, yüzebilmek, yüzer kent, yüzergezer, yüzey dozu, yüzey yara, yüzeyçizim, yüzeyleşme, yüzeyölçer

9 harfli

alt yüzey, im yüzeyi, yüzebilme, yüzen kur, yüzer buz, yüzer kum, yüzer top

8 harfli

arayüzey, dipyüzey, iç yüzey, yüz yüze, yüze yüz, yüzellik, yüzer ev, yüzergen, yüzerlik, yüzertop, yüzetmek, yüzeycik, yüzeysel

7 harfli

yüzeğen, yüzelik, yüzerik, yüzerli, yüzerme

5 harfli

yüzeç, yüzek, yüzen, yüzer, Yüzev, yüzey

Kelime Ara