İçinde YI geçen kelimeler

İçinde YI geçen kelimeler 6451 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

Harf sayısına göre İçinde YI geçen kelimeler

25 harfli

(bir işin) alayında olmak, (birinin) üstüne yıkılmak, abecesayısal damga takımı, açıklayıcı dolaylı tümleç, ağzından baklayı çıkarmak, androjen taşıyıcı protein, atarca yıldız, atarca, at, ayırtık seçkisiz değişken, ayırtlanmak, (ayıtlanmak), bağlayıcı olmayan anlaşma, baklayı ağzından çıkarmak, beş yıllık kalkınma planı, borç artığı veren sayışım, çapraz esneklik katsayısı, çemberkanal, denizyıldızı, çevrimiçi kayıt sihirbazı, çoklu belirleme katsayısı, D2 vitamini tamamlayıcısı, D3 vitamini tamamlayıcısı, dış ödemeler sayışmanlığı, doğrusal dönüşümler uzayı, ...

24 harfli

1 sayılı vergi çizelgesi, A vitamini tamamlayıcısı, akşam ahıra sabah çayıra, Allah sonunu hayır etsin, Allah´ın binasını yıkmak, ana atardamar yırtılması, arıtım (katsayısı) oranı, aşk olmayınca meşk olmaz, atnan arpayı döğüştürmek, ayı görmeden bayram etme, bayıltma yoluyla avcılık, belirlenmemiş katsayılar, benimsenir özürlü sayısı, beyaz denge (varsayılan), bıyıklı baştankaragiller, birinci kalkınma on yılı, birinci sayılabilir uzay, bölünmez sayı, asal sayı, buncılayın, (muncılayın), büyük oranlı aşınma payı, cebirsel sayılar teorisi, ...

23 harfli

(bir yere) abayı sermek, (birinin) üstüne yıkmak, (parayı) avucuna saymak, açıklayıcı zarf tümleci, al giymedim ki alınayım, alış giderleri sayışımı, ar yılı değil, kâr yılı, aralarında asal sayılar, asal çarpanlara ayırmak, atlayışlı değişimce bak, avcı-toplayıcı topluluk, ayı yavrusu ile oynuyor, ayıkla pirincin taşını!, ayırım gözetmeme ilkesi, bağırsak askısı yırtığı, banka tanımlayıcı şifre, baskılayıcı T hücreleri, Bayır Bucak Türkmenleri, bütünsel sayısal izerge, büyük kum yıları balığı, cebirsel sayılar kuramı, ...

22 harfli

(bir işten) el yıkamak, (bir şeyden) hayır yok, (birine) yıkıntı olmak, (birini) kayışa çekmek, (davayı) nakzen görmek, an sapıklığı varsayımı, aşınma payı yöntemleri, ayırım gözetici tarife, ayırımlayıcı halkbilim, ayırtık ilingesel yapı, bakalım (veya bakayım), baldırı paçayı sığamak, basınç artma katsayısı, baskılayıcı T lenfosit, betimleyici sayımbilim, bilekçil kayıksı kemik, binlik basamak ayırıcı, birken (pancar yığını), büyük kum yılan balığı, büyükçe özlekler uzayı, çarpım ilingesel uzayı, ...

21 harfli

(birine) abayı yakmak, abeceli sayısal dizin, abeceli sayısal simge, açık yıldız yığınları, açil taşıyıcı protein, ad kayıt istek paketi, ada bana, adayım sana, ağaç kökünden yıkılır, ağırlıklama katsayısı, Andromet takımyıldızı, anladımsa arap olayım, araya kaynayıp gitmek, asal sayılar problemi, aşınma payı karşılığı, ayak baş parmak olayı, ayak bilekçil kayıkça, ayıbını yüzüne vurmak, bağ titreşim sayıları, bağıntı soyutlayıcısı, bağlayıcı kompleksler, bebenek kesip ayırımı, ...

20 harfli

açıklayıcı efsaneler, açıklayıcıdan tümleç, açınlayıcı araştırma, Akdeniz kıyı humması, alacaklılar sayışımı, alt taşıyıcı (dalga), Amerika yılan balığı, Arşimed sıralı uzayı, Arşimet sıralı uzayı, asal olmıyan sayılar, aşınma payı ayırcası, aşınma payı sayışımı, avcı ve toplayıcılar, Avrupa Yayın Birliği, ayın aydını süt gibi, ayırıcı besi yerleri, ayırtık ölçevli uzay, bağlılaşım katsayısı, bağlılaşma katsayısı, baskılayıcı mutasyon, bayım bayım bayılmak, ...

19 harfli

(halatı) yısa etmek, açık alan katsayısı, açıklayıcı belgeler, açıklayıcı değişken, açısal nicem sayısı, aklına turp sıkayım, aktarılacak sayışım, Allah hayırlı etsin, an damarı yırtılmak, anti personel mayın, arayıp da bulamamak, Arşimet Riesz uzayı, Arşimet-Riesz uzayı, asal sayılar dizisi, asal sayılar kuramı, aşırı yaşayış bilim, avrupa sayı sistemi, Avrupa yayın balığı, ayırıcı ana negatif, ayırıcı buzsullaşım, ayırt edici öğrenme, ...

18 harfli

abecesayısal düğüm, ablukayı kaldırmak, açıklayıcıdan özne, açılımın katsayısı, afarayıp küfüremek, ağır sıvıda ayırma, ağırşaklı taşıyıcı, akanyıldız yağmuru, akla karayı seçmek, aktiflik katsayısı, alfa yayınlayıcısı, alfa-sayısal dizin, alfa-sayısal simge, Aslan takımyıldızı, Asya Yayın Birliği, aşağı kıyıdaş ülke, aşınma payı değeri, aşınma payı yedeği, Aşırılık katsayısı, Avrupa para yılanı, ayın on dördü gibi, ...

17 harfli

500 sayılı broşür, 522 sayılı broşür, A. I. S. I sayısı, abecesayısal veri, ağdalık katsayısı, akça sayılmış kul, akyuvar yıvgalamı, alıcılar sayışımı, anlaşma katsayısı, anlaşmalı sayışım, anlayış göstermek, araştırma kurmayı, arşınlayıp durmak, artan-aşınma payı, aşınma payı oranı, atamayı kaldırmak, atlama sayı eşiği, ayarlayıcı gramer, ayıptır söylemesi, ayırgan kan anası, ayırıcı çözümleme, ...

16 harfli

açık saçık yayın, açıklayıcı çekim, açıklayıcı masal, açıklayıcı nesne, ağlayıp sızlamak, alabandayı yemek, alacaklı sayışım, alayık kamçılısı, alış sayışımları, alt kıyı boşluğu, alt vektör uzayı, ana nicem sayısı, anamal katsayısı, anlayıp dinlemek, anlayışsızcasına, anlayışsızlaşmak, asıl sayı sıfatı, avırdını yırtmak, Avrupa Sayıştayı, ayın bayın olmak, ayın beyin olmak, ...

15 harfli

32 Sayılı Karar, abalayıp gitmek, abanır yayılışı, abartıyı basmak, ablukayı yarmak, açınık yayılışı, aduzayı nesnesi, ağ uygulayıcısı, ağaçaltı çayırı, ağaçlı çayırlık, ağlayımsı olmak, ak yuvar sayımı, alıcılar çayımı, alın taşıyıcısı, alkışlayıvermek, alttan taşıyıcı, anamal sayışımı, anlak katsayısı, anlayışsızlaşma, antitank mayını, ardışık sayılar, ...

14 harfli

aç ayı oynamaz, açıklayıvermek, açısal katsayı, adıgıyın atmak, adlayıcı ölçek, ağ yoklayıcısı, akıl zayıflığı, akış katsayısı, alayı bazarlık, alçılayıvermek, alfa varsayımı, algılayıvermek, alibeğ buğdayı, alkışlayıverme, ana sayışımlar, anımsayıvermek, aracı sayışımı, araklayıvermek, arayı soğutmak, arayıcı fişeği, arayıcı yıldız, ...

13 harfli

açı katsayısı, açıklar alayı, açıklayıcı ad, açıklayıcılık, açıklayıverme, adalet sarayı, adres ayırıcı, akanyıldızlar, akarsu kıyısı, akıtma kayışı, akkanat alayı, Akşam Yıldızı, aktarma yayın, alçak kıyılar, alçılayıverme, algılayıcılık, algılayıverme, altyazılayıcı, anımsayıverme, anlayışsızlık, aorta yırtığı, ...

12 harfli

? (pi)sayısı, abecesayısal, Abel ayıracı, açık sayışım, Agadir olayı, ağırlık rayı, ağız ayırmak, ağlayıvermek, ağzına layık, aklayıvermek, alan yılgısı, anlarcılayın, anlayışlı uç, anlayışlılık, anlayışsızca, anlayıvermek, annıyın çatı, ara taşıyıcı, aralayıverme, arap halayık, arayı yapmak, ...

11 harfli

abstre sayı, Acem halayı, aç kabadayı, adım sayıcı, ağaç yılanı, ağlayıcılık, ağlayıverme, Ahmetçayırı, akan yıldız, aklayıverme, Aksa-yı Çin, alan sayısı, alpin çayır, anlayıverme, arap olayım, arayı açmak, arayığımlık, arayıvermek, Armutçayırı, artık yığın, asma bıyığı, ...

10 harfli

açık sayım, açık yayın, açıklayıcı, açımlayıcı, aday adayı, ağır kayıp, akanyıldız, Akbıyıklar, akçalı yıl, Alacabayır, Alamakayış, alçak kıyı, algılayıcı, alkışlayış, alpyıldızı, altın sayı, Altınçayır, anıklayıcı, anlayışsız, anomal yıl, Anzer çayı, ...

9 harfli

açıklayış, açımlayış, açınlayım, adımlayış, ağ kayığı, ağırlayış, Ak Yıldız, Akbıyıklı, algılayış, altın yıl, ana kayıt, ana yığın, ancılayın, anımsayış, anlayışlı, annayışlı, aort yayı, apıldıyık, Arabaçayı, arıklayın, arıksayış, ...

8 harfli

abuzayık, acı ayıt, ada çayı, adli yıl, ağlayıcı, akyıldız, Alabayır, Alaçayır, Alankıyı, alayımka, aldayıcı, allayıma, arayışcı, ardalayı, arkalayı, artıkyıl, artsayış, Asarçayı, aşılayış, aşır ayı, Avcıçayı, ...

7 harfli

accayıb, adaçayı, aduzayı, ağadayı, ağlayış, ağrıyış, ağşayık, ahlayış, Akbayır, Akbıyık, Akçayır, aksayış, Akyayık, alayısı, aldayış, anlayış, arayıcı, arhayın, arıyıcı, atlayış, avlayım, ...

6 harfli

acıyış, adayış, ağayıl, alayık, arayış, aşayır, aşıyık, avayıt, avıyıt, ayıcık, ayıkma, ayılen, ayılık, ayılma, ayıltı, Ayımşa, ayınga, ayınka, ayıplı, ayıraç, ayıran, ...

5 harfli

alayı, ayıba, ayıcı, ayına, ayırd, ayırt, bayık, bayın, bayır, bıyıh, bıyık, bıyıl, buyık, cayık, cayıl, cayış, cayız, cıyık, çayır, çıyır, dayık, ...

4 harfli

ayıb, ayıf, ayığ, ayıh, ayık, ayıl, ayım, ayın, ayıp, ayıt, ayyı, dayı, gayı, gıyı, ıyık, ıyım, ıyın, kayı, kıyı, mıyı, oyıl, ...

3 harfli

ayı, yıa, yığ, yıh, yıl, yır

Kelime Ara