İçinde YU geçen kelimeler

İçinde YU geçen kelimeler 6608 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

Harf sayısına göre İçinde YU geçen kelimeler

25 harfli

(birine) yukarıdan bakmak, (birinin) kuyusunu kazmak, (birinin) yuvasını yapmak, açtı ağzını, yumdu gözünü, ağzını açıp gözünü yummak, akyuvar sulandırma pipeti, alüminyum giydirilmiş saç, alyuvar sulandırma pipeti, Amerikan oyuncak teriyeri, apertura sinum frontalyum, atlantoaksiyal uyumsuzluk, Ayrıksı Oyuncu Üretimliği, ayrılımlı boşinanç boyutu, baş kayusu, (başı kayusu), Castlemilk shetlandkoyunu, cebirsel oyut genişlemesi, cins horoz yumurtada öter, çay kenarında kuyu kazmak, deñiz koyunu, (su koyunu), divan-ı hümayun çavuşları, döllenmiş balık yumurtası, ...

24 harfli

(...) aşağı (...) yukarı, (bir şeye) gözünü yummak, (yatın) boyun içi yalımı, akarsuyun aşındırma gücü, akarsuyun sürükleme gücü, aluminyum amonyum sülfat, alüminyum temelli alaşım, anuyumsuz yordam çağrısı, azalımlı boşinanç boyutu, balantidiyumlu dizanteri, başdan yuharı hoş gelmek, birincil yumurta hücresi, boyu boyuna, huyu huyuna, boyunduruk altına girmek, buyurun cenaze namazına!, Campanian Barbary koyunu, Coburger Fuchschafkoyunu, Danimarka Landracekoyunu, dikenli uyuşturan balığı, DL-metiyonin sodyum tuzu, dosdoğru boşinanç boyutu, ...

23 harfli

açık hava oyun araçları, açınırlar dizgesi uyumu, ak yuvarsal ateş emlemi, alt kadmiyum nötronları, altın yumurtlayan tavuk, alüminyum-bakır alaşımı, alyuvar ozmotik direnci, apparatus respiratoryus, BalvenGaller dağ koyunu, baryum antimon tartarat, başlu başı kayusu olmak, birincil koruyucu ekran, biyomekanik oyun düzeni, boyuna kararlı dalgalar, Castlemilk Mooritkoyunu, çevirim oyunluğu yazarı, daneciksizli ak yuvarca, deveyi havuduyla yutmak, dış yardım konsorsiyumu, dikenli-uyuşturanbalığı, doğal uranyumlu reaktör, ...

22 harfli

alüminyum zehirlenmesi, bademcik-yudak yalımıı, balık yumurtlama alanı, baştan candan el yumak, Border Leicesterkoyunu, boyuna bosuna bakmadan, boyunluluk, boyun olma, boyunun ölçüsünü almak, boyut testere makinesi, Brezilya Somali koyunu, Bündner Oberlandkoyunu, çarpık boyun hastalığı, çift kabuklu yumuşakça, çizmeden yukarı çıkmak, derinsel duyu eksilimi, destekleyici oyuncular, divan-ı hümayun kalemi, duyuru tahtası sistemi, ekstrafloral nektaryum, endometriyum biyopsisi, etkinleştirilmiş yunak, ...

21 harfli

(birine) medyun olmak, ağrılı duyu sapıklığı, akarsuyun taşıma gücü, aksiyona dayanan oyun, Algarve Churro koyunu, altın yumurta mantarı, alüminyumlanmış çelik, antik Yunan tiyatrosu, apparatus digestoryus, ayrı yumurta ikizleri, bağıntı soyutlayıcısı, banka konsorsiyumları, bankalar konsorsiyumu, berilyum içerikölçeri, berilyum zehirlenmesi, beyin yarım yuvarları, bir koyun aşığı olmak, birincil duyu hücresi, biyomekanik oyunculuk, boyun bir karış uzadı, boyun müköz hücreleri, ...

20 harfli

ak yuvarcalı et urca, akyuvarcıl kansızlık, aluminyum alaşımları, alüminyum örtülü saç, aşağı yukarı yürümek, Basco-Bèarnaiskoyunu, beş aşağı beş yukarı, beşinci yutak kavisi, bir aşağı bir yukarı, bir gözlü yumurtalık, bir sıralı epitelyum, Blue Du Maine koyunu, boyunca çocuğu olmak, boyunsal-sağrakçasal, boyuttutarda suverme, burgu kuyusu basıncı, burgu kuyusu bölgesi, cebirsel kapala oyut, çakmaktaşı yumrucuğu, çinko amonyum klorür, çok-sıralı epitelyum, ...

19 harfli

(birine) oyun etmek, afin kümenin boyutu, ağıryuvar, ağırküre, ak yuvar artımsızlı, ak yuvarcıl korunum, akyuvar kemotaksisi, al aşağı vur yukarı, aluminyum hidroksit, alüminyumla sırlama, ambargoyu kaldırmak, anuyumsuz yenilemek, Arles Merino koyunu, ayak oyununa gelmek, basınç duyu azalımı, batipelajik yumurta, benzalkonyum klorür, beyin-yulun yokluğu, birey soyutlayıcısı, boyun alıştırmaları, boyutsal dengelilik, büyük gösteri oyunu, ...

18 harfli

adam taşıma kuyusu, ağzı guyun hapamak, ağzının suyu akmak, ak yuvar artıklığı, ak yuvar çoğaltısı, akvaryum ısıtıcısı, akyuvar inklüzyonu, alüminyum giydirme, alyuvar çökme hızı, arayüz kart yuvası, artezyen kuyu suyu, artımsız akyuvarca, artlık-önlük uyumu, aşınma uyumsuzluğu, ayın oyun iş değil, ayın oyuncak etmek, balık ıslatma suyu, Barış Suyu Projesi, baryum tiyosiyanat, basınc duyusuzluğu, basınçlı su kuyusu, ...

17 harfli

açık Öklit yuvarı, açıl yumul böceği, açısal uyumsuzluk, açışız uyumsuzluk, Afgan Arap koyunu, ağrı duyu azalımı, ak yuvar çoğalımı, ak yuvar eksilimi, ak yuvarcıl döküt, ak yuvarcıl sezik, akvaryum filtresi, akyuvar artımcalı, akyuvar azalımcıl, akyuvar şivşirimi, akyuvar yıvgalamı, akyuvarcıl derice, aluminyum karbidi, aluminyum pirinci, aluminyum trietil, alüminyum alaşımı, alüminyum emdirme, ...

16 harfli

ak yuvacıl emlem, ak yuvar azalımı, ak yuvar eriyiki, ak yuvar eriyimi, ak yuvar türeten, Akkaraman koyunu, akyuvar türemcil, akyuvar üremceli, akyuvarcıl emlem, Alcarrena koyunu, alesital yumurta, aliminyum karbür, aluminyum asetat, aluminyum bromür, aluminyum florür, aluminyum karbür, aluminyum klorür, aluminyum nitrat, aluminyum sülfat, aluminyum sülfür, alüminyum lehimi, ...

15 harfli

abanırlar uyumu, acı çekme oyunu, Acıpayam koyunu, açınıklar uyumu, afı kafı yutmak, ak yulun yalımı, ak yuvar emlemi, ak yuvar sayımı, ak yuvar türemi, ak yuvar üremli, akarsu oyulgusu, aksesör ovaryum, aktinyum dizisi, akyuvar azalımı, akyuvar eriyimi, akyuvar formülü, akyuvar öldüren, aldatmasız oyun, alt hava yuvarı, Altyumurtalıklı, aluminyum oksit, ...

14 harfli

acısına yutmak, açıklarla oyun, akvaryum alası, akyuvar artımı, akyuvar eriten, akyuvar geçimi, akyuvar kıranı, akyuvar pipeti, alıcı oyunluğu, alt yumurtalık, alüminyum katı, alüminyum taşı, alyuvar artışı, alyuvar pipeti, alyuvar yapımı, amonyum fosfat, amonyum klorür, amonyum sülfat, anlaşmalı oyun, Apenninekoyunu, apulayu görmek, ...

13 harfli

acı uyuşturuk, açık oyuncusu, adolfaktoryum, Afrika koyunu, ak yuvar göçü, ak yuvarcacıl, aktinosferyum, akvaryumculuk, akyuvar üremi, althavayuvarı, alüminyumlama, Argali Koyunu, artezyen suyu, Aşağıkarakuyu, Aşağıyumrutaş, aşırı doyurma, aşırı duyucul, Atlantik Soyu, ayak oyunları, ayakta uyumak, ayyuka çıkmak, ...

12 harfli

AB uyum fonu, Adali koyunu, adı duyulmak, afyon yutmak, Ahıska yurdu, ahlak duyusu, ak yuvarcalı, Akdeniz soyu, akıncıl oyun, Akkoyunlular, akyuvar göçü, alfa uranyum, alimentaryus, Altay koyunu, altıncı duyu, anlam koyutu, antropodiyum, Arabi koyunu, aralık oyunu, arkası yufka, Arslankuyusu, ...

11 harfli

acıklı oyun, aç doyurmak, Adal koyunu, adventisyus, af buyurun!, Afar koyunu, afiş yutmak, ağzı yumulu, ak uyuzumsu, ak yuvarcık, ak yuvarcıl, Akçakoyunlu, akış yukarı, Alai koyunu, Alibeyuşağı, Altaikoyunu, amfibyumlar, anlam oyunu, antebrakyum, Antik Yunan, aralık oyun, ...

10 harfli

açık yuvar, ağı yutmak, ağır yuvar, ağzı guyun, ağzı yumlu, ağzı yumuh, ağzı yumuk, Ahırlıkuyu, ak et suyu, ak yulunca, akıcı uyum, akropodyum, aksesoryus, aksopodyum, aktinyumlu, akvaryumcu, altın suyu, amfitesyum, anaş toyuh, anteridyum, arap oyunu, ...

9 harfli

açık-koyu, adam boyu, adil oyun, ağaç boyu, Ağaçyurdu, Ağcakoyun, akardiyus, Akçakoyun, Akkoyunlu, akontiyum, akyuvarca, Alayuntlu, altınsuyu, Altınyurt, aluminyum, alüminyum, amerikyum, amprolyum, anuyumsuz, apotesyum, ara oyunu, ...

8 harfli

Acaryurt, ad oyunu, ağ oyunu, Ağızsuyu, ak yuvar, Akçayurt, Akçayuva, akranyus, aktinyum, akvaryum, ala uyuz, Alakoyun, Alanyurt, Alınyurt, alt oyuk, ana kuyu, ana yurt, ana yuva, anuyumlu, armonyum, art oyun, ...

7 harfli

Acıkuyu, Acıyurt, ak uyuz, Akyumak, akyuvar, Alayunt, Alayurt, alğayuk, Alkoyun, alyuvar, amonyum, anakuyu, Anayurt, atayurt, atriyum, avleyum, aynoyun, Ayulduz, ayurmah, Bağsuyu, Başkuyu, ...

6 harfli

ahuyul, Akkuyu, akuyuz, Akyurt, Akyuva, Avsuyu, aynoyu, ayugma, ayustu, ayuşak, Ayyuca, baryum, bibiyu, boyuna, bu yun, buyulu, buyur!, buyuru, çucûyu, deyyus, dolayu, ...

5 harfli

alyud, aryûv, ayucu, ayunu, ayyuk, bayuk, beyûk, biyul, boyuk, boyul, boyun, boyut, boyuz, böyuk, buyuh, buyuk, buyum, buyuz, büyuğ, cayuk, cayur, ...

4 harfli

ayuh, ayuk, buyu, cayu, duyu, fiyu, goyu, guyu, hoyu, kayu, koyu, kuyu, NEyu, oyuç, oyuh, oyuk, oyum, oyun, oyur, oyuş, oyut, ...

3 harfli

ayu, oyu, yua, yuf, yuğ, yuh, yuk, yul, yuñ, yuv, yuz

2 harfli

yu

Kelime Ara