İçinde ZEK geçen kelimeler

İçinde ZEK geçen kelimeler 360 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

Harf sayısına göre İçinde ZEK geçen kelimeler

25 harfli

kulak yolunun rezeksiyonu, oylum özekli küpsel metal, özek kayması (kaydırması), yüzey özekli küpsel metal

24 harfli

çoközekli gelişme kuramı, dış özekli, dış merkezli, gün özekli, gün merkezli, oylum özekli küpsel yapı, özek açısı, merkez açısı, yüzey özekli küpsel yapı

23 harfli

ağırlık özekli konaçlar, özekteş bölgeler kuramı

22 harfli

olağan zekâlı çocuklar, yüreksel-özeksel yalım

21 harfli

Copromastix prowazeki, doğuştan özek darlığı, özekkaçlı düzenleyici, özeksel güven aralığı, özeksel yerler kuramı, üstün zekâlı çocuklar

20 harfli

açıklama müzekkeresi, ayaklı gelbezekliler, bağırsak rezeksiyonu, dış özek, dış merkez, geri zekâlı çocuklar, içözekli küpsel yapı, klitoral sinuzektomi, özek damar genelcesi, özek soğuması eğrisi, sokursal düzme büzek

19 harfli

özeksel kataloglama

18 harfli

büzek çevre yalımı, büzek konet inmesi, dört özekli tümlev, oturgasal-büzeksel, özeksel iş bölgesi, yüzü özekli küpsel

17 harfli

deprem özek alanı, gövde özekli yapı, ısılçekinsel özek, iç-özek,iç-merkez, ihzar müzekkeresi, kımıçsal-büzeksel, özek damar açkısı, özeksel erey savı, özeksel kındıksal, yelpazekanatlılar, yüzey özekli yapı

16 harfli

alt özeksel dizi, bumbar büzeklemi, oylum özekli küp, özek eten düzeni, özek katılaklığı, özek şavk yazımı, özekkaç değirmen, özekkaç öndeleme, özekkaç yelvuran, özeksel işlevler, özeksel kitaplık, telerezektoskopi, yüzey özekli küp, Zekeriya sofrası

15 harfli

benzekçil emlem, özek katılaşımı, özek pekleşmesi, özekçek kuvveti, özekkaç kavrama, özekkaçlı öndeç, özeksel bakışım, özeksel izdüşüm, özeksel yönetim, özekselleştirim, özeksiz yönetim, özeksizleştirim, özekten yönetim, sezek bozukluğu, üstün zekâlılık, yuka gelbezekli, zekerli Karagöz, zekimürengöbeği, zevzeklik etmek

14 harfli

belder-özekçil, büzek ibik uru, çoközekli kent, gelbezek anası, geri zekâlılık, özek daraltısı, özek genişlemi, özek taşlaşımı, özekçek kuvvet, özekçil kuvvet, özekkaç kuvvet, özeksel beklem, özeksel eğilim, özeksel ısıtaç, özeksel ısıtma, özeksel kuvvet, özeksel yöntem, toplumsal zekâ, yüzek yörenmek

13 harfli

akademik zekâ, analitik zekâ, benzekli uyum, büzek çevresi, çiçekli bezek, gizzek gizzek, hipofizektomi, iççevrel özek, kılgısal zekâ, öyken-özekçil, özek sertliği, özekkaçlayıcı, özeklendirmek, özeksel görüm, özeksel kesim, özeksel nokta, yelpazekuyruk, yer özekçilik, zek zek atmak, zekâ geriliği, zekâ testleri, ...

12 harfli

bezek kılmak, bezek vermek, eşözek tasar, gezek gidimi, ışıksal özek, mekanik zekâ, özek buylusu, özek sörpümü, sezek altçıl, Süzek örgüsü, Süzek sepeti, Süzekli kuyu, süzekyapması, üstün zekâlı, yalguzek dür, zekât keçisi, zekât vermek, zevzeklenmek, zevzekleşmek

11 harfli

bezeklenmek, büzek çevre, çevrel özek, çözek çözek, dinsel özek, dizek dizek, düzme büzek, gelbezeksel, geri zekâlı, gizzeklemek, mezek almak, özek çivisi, özek demiri, özek diliği, özek dokusu, özekdışılık, özekkaçlama, özeksel açı, üstün bezek, yapay zekâ, yer özekçil, ...

10 harfli

benzek yir, benzekleme, bezekçilik, bezeklemek, Çemişgezek, çoklu zekâ, dışözeklik, enim zekim, genel zekâ, gözek taşı, optik özek, özek ağacı, özek damar, özekçivisi, özekdemiri, özekleyici, rezeksiyon, sezek altı, sezeklemek, soyut zekâ, şizekenosi, ...

9 harfli

Abdüzzeki, ak gözeke, bezekleme, büzekleme, cözekleme, dışözekli, ebzeköget, erkeközek, gancıözek, gerzeklik, ısıl özek, kömzeklik, müzekkere, özek doku, özek ışın, özek kişi, özekağacı, özekçilik, özeklemek, özeklenik, özekleşim, ...

8 harfli

Alabezek, bezekçil, cızekmek, çözekmek, dilbezek, dizekmek, firzekte, gazekiye, gelbezek, gezeklik, Gözekaya, gülbezek, müzekere, müzekker, önezekçi, Rizekent, Tazekent, tezekkür, tözekmek, Yaşsüzek, Zekeriya, ...

7 harfli

altözek, belezek, bezekci, bezekçi, bezekli, bezeklü, bezzeke, demezek, dışözek, ek özek, ferzekh, gebezek, gezekçi, kezekçi, Mezeköy, mezzeki, nezeket, özek II, özekçek, özekçil, özekdeş, ...

6 harfli

abezek, benzek, bezzek, çezeke, emezek, emizek, ferzek, gazeke, gazeki, genzek, gerzek, gezeki, ğazeki, hızekh, kazeki, kevzek, kezeka, kezzek, kömzek, mezeke, önezek, ...

5 harfli

bezek, cizek, çezek, çizek, çözek, dizek, emzek, gezek, gözek, hezek, hızek, hizek, hözek, kezek, mezek, mizek, nizek, ömzek, örzek, özzek, pezek, ...

4 harfli

ozek, özek, Üzek, zekâ, zeki

3 harfli

zek

Kelime Ara