İçinde ZELL geçen kelimeler

İçinde ZELL geçen kelimeler 196 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

Harf sayısına göre İçinde ZELL geçen kelimeler

25 harfli

devrik işleci özellikleri, dosya sistemi özellikleri, sayılabilir eküs özelliği, tahmincilerin özellikleri

24 harfli

Appenzellbaşlıklı tavuğu, elipsin odaksal özelliği, fonksiyonun (N)-özelliği, içice aralıklar özelliği, ilgisiz almaşık özelliği, istatistiksel özellikler, özellenikçil ötürülükler, zaman serisi özellikleri

23 harfli

Appenzellsakallı tavuğu, aygıta özgün özellikler, bileşik özellik yüklemi, tek özellik seleksiyonu, Zellner bağlaşım modeli

22 harfli

bakışımsızlık özelliği, Dalzell tamlık kriteri, güzellik müstahzarları, ışık özellik çizelgesi, ikincil cinsel özellik, morfometrik özellikler, sonlu kesişim özelliği, tek değerli özellikler, tutarlılık özellikleri, yalınç özellik yüklemi

21 harfli

bakışımlılık özelliği, Gazella subgutturossa, izdüşümsel özellikler, ölümcül A-46 özelliği, tarımsal özelleştirme, tikel özelleme kuralı, tümel özelleme kuralı

20 harfli

geçirgenlik özelliği, sabit nokta özelliği, tüketicilik özelliği, yasal biçim özelliği, zorla güzellik olmaz

19 harfli

ayırt edici özellik, bağlaşık özellikler, biriciklik özelliği, çok değerli özellik, fiziksel özellikler, kimyasal özellikler, tanecik özellikleri, taşınım özellikleri, yazara özgü özellik

18 harfli

ayırıcı özellikler, eklenik özellikler, güzelleştirebilmek, güzellik enstitüsü, güzellik kraliçesi, güzellik malzemesi, güzellik yarışması, kimlik özellikleri, mekanik özellikler, ödünleyici özellik, özelleme kuralları, özellenik sayrılık, sayısal özellikler, sürekli özellikler, Şavşat güzellemesi, tekkuvvet özelliği, topolojik özelliği, yanaşık özellikler, yapağı özellikleri, yapısal özellikler

17 harfli

birleşme özelliği, dirgersel özellik, ekstensif özellik, güzelleştirebilme, ilingesel özellik, kaldırma özelliği, kaplamsal özellik, karakter özelliği, koligatif özellik, oluşumsal özellik, ölçev özellikleri, özelleştirebilmek, özellik belirleme, substrat özelliği, yaklaşım özelliği

16 harfli

Acem güzellemesi, Arşimed özelliği, Arşimet özelliği, biçimsel özellik, bulaşma özelliği, dağılma özelliği, değişme özelliği, dizimsel özellik, ergodik özelliği, Gazella bennetti, güzelleştirilmek, Hageman özelliği, ilgin özellikler, ilişkili özellik, kalıtsal özellik, Kars güzellemesi, kişilik özelliği, özelleştirebilme, özellikli mallar, sağınsal özellik, yeğinsel özellik

15 harfli

anahtar özellik, ayırıcı özellik, güzelleşebilmek, güzelleştirilme, güzellik dığılı, güzellik salonu, ikilik özelliği, iyilik güzellik, Markov özelliği, oda özellikleri, özellenik emler, özelleştirilmek, özellik listesi, özellik yüklemi, özyapı özelliği, uzamsal özellik, üyelik özelliği

14 harfli

bölüm özelliği, bulgu özelliği, cinsel özellik, cümle özelliği, Gazella dorcas, güzelleşebilme, güzelleştirmek, kaynak özellik, özellenimcilik, özelleştirilme, tikel özelleme, tümce özelliği, tümel özelleme, üçlük özelliği, yapım özelliği, yüzey özelliği

13 harfli

güzelleştirme, ortak özellik, özelleştirmek

12 harfli

irsi özellik, iye özelliği, özelleniklik, özellentiler, özelleştirme, özellik kodu, ses özelliği

11 harfli

Adıgüzeller, gazellenmek, Gazellidere, güzellenmek, güzelleşmek, Oryxgazella

10 harfli

azelleşmek, bezellemek, gazellenme, gözellemek, gözelletin, güzelleşme, güzelleyin, güzellikle, mezellemek, özelleşmek, özelliksiz, zellengadi, zellengada

9 harfli

azelleşme, gezelleme, gözelleme, güzelleme, özellenik, özellenim, özellenti, özelleşme, özelletim, özellikle, özellikli

8 harfli

gamzellâ, Gazeller, guzelloh, güzellıh, güzellik, mezellet, mezellıg, mezellig, mezellik, özelleme, tezellül, yüzellik, zelletli

7 harfli

Güzelli, özellik, Tezelli, üzellik, zelleli

6 harfli

zellet

Kelime Ara