İçinde A A geçen kelimeler

İçinde A A geçen kelimeler 1221 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

Harf sayısına göre İçinde A A geçen kelimeler

25 harfli

adım (veya adımını) atmak, arka ayak bilek kemikleri, arka ayak tarak kemikleri, Avrupa acil müdâhale gücü, avuç (veya avucunu) açmak, bakla dökmek (veya atmak), birincil piyasa aracıları, Birlik çıkarına aykırılık, bohçasını koltuğuna almak, çanak tutmak (veya açmak), dalga aşındırması düzlüğü, dışsatımda alacaklandırma, el kazanıyla aş kaynatmak, Eutrombicula alfreddugèsi, fırça çekmek (veya atmak), genel borçlanma anlaşması, geri alma arancı (dilemi), gururunu ayakaltına almak, hava açmak (veya açılmak), kellesini koltuğuna almak, konjunktiva altı uygulama, ...

24 harfli

(birini) karşısına almak, (birini) maskaraya almak, ABD-Çin tanıma anlaşması, acı (veya acılar) görmek, ağız (veya ağzını) açmak, akut romatizma artritisi, Allah (veya Allah´ı) var, ana atardamar yırtılması, atıp (veya atmak) tutmak, Avrupa Akdeniz ortaklığı, basın yasasına aykırılık, bayıltma yoluyla avcılık, Cordylobia anthropophaga, çağınca asitlik derecesi, dışalımda alacaklandırma, doğum-gebe kalma aralığı, Dünya Amatör Boks Kurumu, el kazanıyla aş kaynamaz, elinle ver, ayağınla ara, halka açık anonim şirket, haraç yemek (veya almak), ...

23 harfli

(bir şeyi) ağzına atmak, (bir şeyi) hesaba almak, (birini) sarakaya almak, acıklı başta akıl olmaz, ampulla ossea anteriyor, anasına avradına sövmek, angulus zolea aksiyalis, Ankara anlaşması (1926), Ankara anlaşması (1963), anormal vajina akıntısı, aralarında asal sayılar, arterya angularis okuli, asal çarpanlara ayırmak, asılma-dayanma araçları, Atina antlaşması (1913), Avrupa Ayaktopu Birliği, ayak yardımıyla avcılık, birincil safra asitleri, çiftuzun- çiftkısa adım, dava etmek (veya açmak), dışa açık büyüme modeli, ...

22 harfli

(birini) koynuna almak, (birini) maytaba almak, açık hava aydınlatması, adda aldatıcı markalar, Ancylostoma americanum, arkasını sağlama almak, arterya angularis oris, Avrupa araştırma alanı, ayrıntılarıyla anlatma, balık yumurtlama alanı, damdan çardağa atlamak, eli dursa ayağı durmaz, eşek kanıyla aşılanmak, hava akımı düzenlenimi, ikincil safra asitleri, inkremental para akışı, insisura apisis kordis, kamera anteriyor bulbi, kanca ağız pisi balığı, köken adını zorla alan, köpeklerin safra ateşi, ...

21 harfli

(bir şeye) imza atmak, (bir yere) para akmak, abluka altında tutmak, aburga altına alınmak, açık okuma alanı, ORF, ağıla avluya sığmamak, alacaklılarla anlaşma, ana atardamar darlığı, ana atardamar yangısı, anladımsa arap olayım, Antilocapra americana, Apistogramma agassizi, ata arpa yiğide pilav, atreziya ani ve rekti, Avicularia avicularia, Avrupa Para Anlaşması, beta adrenerjik almaç, boynuz çıkarma aygıtı, bozca aş, (bozca aşı), büyük alaca ağaçkakan, Cochliomyia americana, ...

20 harfli

(bir şey) hava almak, aba altında er yatar, adını ağzına almamak, ağaç yapısında arama, ağzını poryaza açmak, akıl havsala almamak, Alma ata anlaşmaları, Alma ata beyannamesi, Amblyomma americanum, anlık (programa ait), Antartika antlaşması, Avrupa Adalet Divânı, ayaklar altına almak, dava açmada özerklik, değişken uçma aygıtı, dışa açıklık indeksi, elini kulağına atmak, emniyet altına almak, eniyi çaba aracılığı, Eremophila alpestris, eşçarpanlarla açılım, ...

19 harfli

Afrika aslan avcısı, Afrika at hastalığı, aklında algal esmek, aksama aydınlatması, ara alıcı dalgalığı, araştırma aşamaları, arterya akromiyalis, aydınlatma armatürü, basamaklara ayırmak, bir ilke imza atmak, canını ağzına almak, Cartagena Anlaşması, Cassia angustifolia, Chrysomyia albiceps, Coronella austriaca, çalışma alışkanlığı, çarpışma algılaması, çiftuzun- kısa adım, değer saklama aracı, dışa açıklık dizini, dışa açılma indeksi, ...

18 harfli

açıktan para almak, ağır sıvıda ayırma, ağzına volta almak, al (veya alın) ..., ana bir, baba ayrı, arka arkaya vermek, arterya aksillaris, askıya alma rejimi, asma ağustosböceği, aşıra aşıra dikmek, Avrupa anlaşmaları, bir kenara atılmak, bismillah ya allah, Bogota Anlaşmaları, buzağılama aralığı, dalgayı başa almak, değer koruma aracı, dışa açıklık oranı, hacir altına almak, hava atışını bozma, havalandırma akımı, ...

17 harfli

(biri) hava almak, ağrıma asalakları, akça asıya vermek, akça assıya almak, Alma ata olayları, alopesia akuizita, Amazona amazonica, Anguilla anguilla, anında alım satım, Ankara Antlaşması, aorta abdominalis, apışlaya apışlaya, arpa açık rastığı, askıya alma şartı, Avrupa Para Alanı, aydınlatma aygıtı, Babesia argentina, başına bela açmak, başına bela almak, beyaz sayfa açmak, borularla avcılık, ...

16 harfli

açındırma aygıtı, ağzını hayra aç!, algılatma aygıtı, Amerika antilobu, Amerika antilopu, Anguillula aceti, Arusha Anlaşması, Atina Antlaşması, Avrupa alabalığı, Avrupa anayasası, ayakaltına almak, aydınlatma alanı, aydınlatma aracı, bağlama ağızlığı, bandı boşa almak, banka akseptansı, basma ayrıcalığı, başına and içmek, Batarya anahtarı, beş para almamak, boşaltma arabası, ...

15 harfli

ad veya ad isim, ağır yara almak, alaca ağaçkakan, Alauda arvensis, alopesia areata, ameliyata almak, ana akım kesici, ansa aksillaris, aorta assendens, arterya arkuata, atlama araçları, atlarda azotüri, avlama araçları, bağlama açınığı, başlama aoristi, beta agonistler, borsa aracılığı, canına acımamak, cıvata anahtarı, cüğre-topa altı, çalışma ataşesi, ...

14 harfli

Abdimia abdimi, abrukaya almak, açtırma ağzımı, afrika abanozu, ala ala bakmak, alamana ağları, Amerika armudu, anma aygıtları, araba anahtarı, arama anahtarı, arha arhalamak, arkasına almak, aroma artırıcı, at safra ateşi, atlama aralığı, Aurelia aurata, Aurelia aurita, ayırt ba ayırt, ayna artifaktı, borsa acentası, borsa acentesi, ...

13 harfli

açığa alınmak, aktarma alanı, alabanda ateş, alfa amanitin, ana atardamar, Appaloosa Atı, aşınma astarı, Aurata aurata, bağa ayrılımı, baklava açmak, baklava alayı, baktıkça alır, başlama atışı, batarya ateşi, boca alabanda, boğa antilobu, boğa antilopu, borsa aracısı, boynuna almak, buka ağılanım, çalışma akımı, ...

12 harfli

açığa alınma, aflaka almak, ağza almamak, ağzına almak, ala avcılığı, alfa aktinin, ardına atmak, askıya ağmak, askıya almak, asya abanozu, ata atlanmak, atlama alanı, atreziya ani, avlaka almak, banka avansı, baskıya alma, batlıma ağır, boşuna almah, boyuna almak, burma akıntı, Cavia aperea, ...

11 harfli

açığa almak, ağıra almak, akça armudu, akça assısı, ala ala hey, alamana ağı, alaya almak, alfa amilaz, Alosa alosa, apalama avı, araba araba, araya almak, arka arkaya, arkaya adım, arpa armudu, askıya alma, atama atama, avrana ağız, azıya almak, bağda atmak, bağla ağacı, ...

10 harfli

açığa alma, açıla açıl, ahla anmak, akca armut, akça armıt, akla almak, alfa almaç, alma atmak, anna almak, ara alkışı, arka ameli, arpa akarı, auta atmak, aya altçıl, Basma ağzı, boşa almak, ceza alanı, ceza almak, ceza atışı, çara akızı, çokda azın, ...

9 harfli

aba atmak, ağca ağaç, akca ağaç, akça ağaç, alaca aşı, alaca avı, ana atası, araba atı, arka arka, arka ayak, arpa arpa, ata atası, aya avazı, ayca ayca, ayna altı, baba adam, balta aşı, bişa arkı, borda ağı, boşa alma, bozca aşı, ...

8 harfli

ağa arzı, ala ağız, ala ayaş, alaca aş, ana ağzı, arka açı, aya altı, elma aşı, gara avu, halka ağ, kara ayı, kısma ad, orta atı, takma ad, ya Allah

7 harfli

ana arı, arka ağ, gara av, kısa ad, koca av, şa adar

Kelime Ara