İçinde A AL geçen kelimeler

İçinde A AL geçen kelimeler 280 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

Harf sayısına göre İçinde A AL geçen kelimeler

25 harfli

bohçasını koltuğuna almak, dışsatımda alacaklandırma, Eutrombicula alfreddugèsi, gururunu ayakaltına almak, kellesini koltuğuna almak, konjunktiva altı uygulama

24 harfli

(birini) karşısına almak, (birini) maskaraya almak, Allah (veya Allah´ı) var, dışalımda alacaklandırma, haraç yemek (veya almak), kara alınlı örümcek kuşu, kilit kürek altına almak, kollarının arasına almak, özdevinimli askıya almak, yakma alın kaynağı yapma

23 harfli

(bir şeyi) hesaba almak, (birini) sarakaya almak, ha Hoca Ali ha Ali Hoca, oyunla alıştırma kuramı, patates parçalama aleti, tecimsel sinema alıcısı, Trombicula alfreddugèsi, yumuşatma alıştırmaları

22 harfli

(birini) koynuna almak, (birini) maytaba almak, adda aldatıcı markalar, arkasını sağlama almak, Avrupa araştırma alanı, balık yumurtlama alanı, köken adını zorla alan, kurma algılama uyarısı, ortalama alyuvar hacmi, yapay yumurtlama alanı, zapturapt altına almak

21 harfli

abluka altında tutmak, aburga altına alınmak, açık okuma alanı, ORF, geçici depolama alanı, muhafaza altına almak, muhasara altına almak, müşahede altına almak, ortalama alyuvar çapı, renk açılma alopesisi

20 harfli

(bir şey) hava almak, aba altında er yatar, adını ağzına almamak, akıl havsala almamak, ayaklar altına almak, emniyet altına almak, Eremophila alpestris, garanti altına almak, güvence altına almak, kanını panbuğa almak, kesin depolama alanı, kontrol altına almak, linea alba hastalığı, Muscicapa albicollis, para alımı giderleri, Pteridophora alberti, teminat altına almak

19 harfli

aklında algal esmek, ara alıcı dalgalığı, canını ağzına almak, Chrysomyia albiceps, çalışma alışkanlığı, çarpışma algılaması, Dünya Altın Konseyi, Ficedula albicollis, gözlem altına almak, kaçınma alıştırması, kordon altına almak, mercek altına almak, nazarıitibara almak, orta alaşımlı çelik, para alımı sayışımı, rauwolfia alkaloidi, yelken altına almak

18 harfli

açıktan para almak, ağzına volta almak, al (veya alın) ..., askıya alma rejimi, bismillah ya allah, dalgayı başa almak, hacir altına almak, hayra alamet değil, karar altına almak, kısıt altına almak, kilit altına almak, para alımı yetkisi, vinsa alkaloitleri, yakma alın kaynağı

17 harfli

(biri) hava almak, akça assıya almak, anında alım satım, askıya alma şartı, Avrupa Para Alanı, başına bela almak, cüğre-topa altçıl, emir altına almak, işi sağlama almak, linea alba dikişi, özel koruma alanı, sayfa alt bilgisi, silahaltına almak, televizyona almak, yeniden para alma, yıllık para alımı, yumruklaşma alanı

16 harfli

Avrupa alabalığı, ayakaltına almak, aydınlatma alanı, bandı boşa almak, beş para almamak, burulma altöbeği, eniyi para alanı, gemi azıya almak, Gymnura altavela, hava-suya alışma, kandida albikans, ligamenta alaria, lokma alt çukuru, Ochotona alpinus, ortak para alanı, para aldatmacası, piyasaya almamak, Sterna albifrons, substansiya alba, televizyona alma, tunika albuginea, ...

15 harfli

ağır yara almak, ameliyata almak, cüğre-topa altı, daşgalaya almak, Devarda alaşımı, dokunma alıcısı, gözaltına almak, hayır dua almak, héllalıya almak, insisura alaris, kürek-topa altı, sigorta alacağı, taşkalaya almak, yavaşlama alanı, yuga alveolarya

14 harfli

abrukaya almak, ala ala bakmak, arkasına almak, corpora allata, Frangula alnus, kafakola almak, korumaya almak, kulağa almamak, Motacilla alba, para aldanması, sayışımla alım, sinema alıcısı, tahasıya almah, temaşaya almak, tınazaya almak, Tuna alabalığı, uyarılma alanı, uygulama alanı, yama alopesisi, yamacına almak

13 harfli

açığa alınmak, aktarma alanı, baklava alayı, baktıkça alır, boca alabanda, boynuna almak, çalışma alanı, çapraza almak, dokunma alanı, gıda alerjeni, gıda alerjisi, itibara almak, kaplama alanı, kapsama alanı, kuyruğa almak, lençaya almak, lensaya almak, markaja almak, matrağa almak, omurga altçıl, orsa alabanda, ...

12 harfli

açığa alınma, aflaka almak, ağza almamak, ağzına almak, askıya almak, atlama alanı, avlaka almak, baskıya alma, boşuna almah, boyuna almak, cıva alaşımı, dalına almak, dınaza almak, Egretta alba, gabala almak, Hafnia alvei, hopuna almak, ızgara alanı, kabala almak, kaburga altı, kafaya almak, ...

11 harfli

açığa almak, ağıra almak, ala ala hey, alaya almak, Alosa alosa, araya almak, askıya alma, azıya almak, bakma alanı, banda almak, beta alanin, borca almak, cığara altı, kuşağa alma, lamina alba, omurga altı, parça almak, safra almak, sperma alma, topa altçıl, turna alayı

10 harfli

açığa alma, akla almak, alfa almaç, anna almak, ara alkışı, aya altçıl, boşa almak, ceza alanı, ceza almak, duta almak, dünya âlem, gada almak, hava alanı, hava almak, kabza alma, kada almak, kola almak, linea alba, mola almak, para alanı, para alımı, ...

9 harfli

ayna altı, boşa alma, para alma, Raja alba, yaya alma, zona alba

8 harfli

aya altı, ya Allah

Kelime Ara