İçinde AÇI geçen kelimeler

İçinde AÇI geçen kelimeler 1465 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

açı aynı zamanda TDK sözlüğünde geçmektedir. açı anlamı için ilgili sayfayı ziyaret edebilirsiniz.

Harf sayısına göre İçinde AÇI geçen kelimeler

25 harfli

açık semalar antlaşmaları, açık sistemler bağlantısı, açıklayıcı dolaylı tümleç, açınıklarda renk almaşımı, ağzını açıp gözünü yummak, baccelli küreksel açı imi, (bir durumu) açığa vurmak, (bir işin) ucunu kaçırmak, (bir şeyi) açığa çıkarmak, (birine) açık bono vermek, dilin açık veya dış şekli, hava açmak (veya açılmak), kabak çiçeği gibi açılmak, kendiliğinden açılır vana, nitel açıklayıcı değişken, sokulma-kaçınma çatışması, yermerkezli ıraklık açısı

24 harfli

açığa çıkarıcı faktörler, açık zincirli bileşikler, açıklık hızı, açısal hız, (bir durum) açığa çıkmak, (bir şeyin) yüzü açılmak, (birini) açıkta bırakmak, (birinin) iştahı açılmak, daraçılı ikizkenar üçgen, güçlendirilmiş açındırma, halka açık anonim şirket, ışık düzengeciyle açılma, kantarın topunu kaçırmak, kızık saçık tuzluzbalgam, noktalı açılma - kararma, örtücüyle açılma-kararma, özek açısı, merkez açısı, saçı kılmak (veya atmak), sürekli açındırma aygıtı, teknoloji açığı hipotezi, tok açın hâlinden bilmez

23 harfli

açık gözenekli cilalama, açık hava oyun araçları, açık ocak işletmeciliği, açık semalar politikası, açık sistemler mimarisi, açık yaraya tuz ekilmez, açıklayıcı zarf tümleci, açıktan (para) kazanmak, açınırlar dizgesi uyumu, ağzının tadını kaçırmak, binyaprak otu, arapsaçı, (birini) açığa çıkarmak, bütçenin açıklık ilkesi, dışa açık büyüme modeli, gırtlak-kemirtlek açımı, ışık düzengeci açıklığı, ikili kaçınma çatışması, işler arapsaçına dönmek, piyasa açıklık derecesi, saçı topuklarını dövmek, uygulayıcı oturum açışı, ...

22 harfli

açık deniz balıkçılığı, açık denklik bağıntısı, açık hava aydınlatması, açık oturum yöneticisi, açıklama seslendirmesi, (birinin) açığı çıkmak, büyük açıklıklı mercek, dingil başı eğim açısı, gözerimi ıraklık açısı, ışık engellemesi açısı, Mittag-Leffler açılımı, ödemeler dengesi açığı, saçına başına bakmadan, teknoloji açığı önsavı, üstün açıklıklı mercek, yoksulluk açığı dizini

21 harfli

açık bütçe politikası, açık dağıtıcı ışıldak, açık damlatma yöntemi, açık deniz sözleşmesi, açık kangal tavlaması, açık okuma alanı, ORF, açık pazar politikası, açık piyasa işlemleri, açık toplum enstitüsü, açık yıldız yığınları, açılış fiyatıyla emir, açınıklararası abanık, ağız açısı atardamarı, alt çene kemiği açısı, apaçık büyükçe süzgeç, Comish-Fisher açılımı, determinantın açılımı, dışa açıklık derecesi, eşaçılı spiral eğrisi, ikikat açı formülleri, intersellüler açıklık, ...

20 harfli

açığa dayalı harcama, açık arttırma modeli, açık değişme bölgesi, açık dolaşım sistemi, açık eşgüdüm yöntemi, açık (gergin) atlama, açık kapı politikası, açık liman anlaşması, açık ortam çerçevesi, açıkfora kenarbıçağı, açıklama müzekkeresi, açıklanmamış değişim, açıklanmamış kalıntı, açıklar livası olmak, açıklayıcı efsaneler, açıklayıcıdan tümleç, açıklığa kavuşturmak, açının derece ölçüsü, açının radyan ölçüsü, açının üçe bölünmesi, açınlayıcı araştırma, ...

19 harfli

açı koruyan dönüşüm, açık ağız aç kalmaz, açık alan katsayısı, açık alan yoğunluğu, açık ardışık taslak, açık atölye sistemi, açık döngesel bölge, açık hava tiyatrosu, açık kalp ameliyatı, açık saçık konuşmak, açık teklif yöntemi, açık yalazlı ışıtaç, açıkçasını söylemek, açıklayıcı belgeler, açıklayıcı değişken, açılış kodu dosyası, açısal nicem sayısı, bağıl ıraklık açısı, (birine) açık olmak, buğday açık rastığı, cari işlemler açığı, ...

18 harfli

açık borusal kolon, açık gagalı leylek, açık güvence ödeği, açık hava öğretimi, açık hava sineması, açık kalıplı dövme, açık kapı bırakmak, açık kapı siyasası, açık kapı siyaseti, açık konut darlığı, açık ocak basamağı, açık pastörizasyon, açık satak belgiti, açık tür yazı tipi, açık uçlu bölümler, açık uçlu kiralama, açık-gagalı leylek, açıkgözlülük etmek, açıkhava tiyatrosu, açıklama örnekçesi, açıklanan değişken, ...

17 harfli

açık borç belgiti, açık borçlancılık, açık kapı bırakma, açık kapı hırsızı, açık Öklit yuvarı, açık teklif usulü, açık yarım çember, açık yüreklilikle, açıklanan değişim, açıklaştırabilmek, açıkorur gönderim, açıl yumul böceği, açılan örümcekağı, açılış yöneticisi, açılışta özsınama, açılma sıralaması, açındırılmış film, açındırma banyosu, açındırma teknesi, açınığımsı abanık, açınık kaynaşması, ...

16 harfli

açığını çıkarmak, açık eğreltileme, açık hava müzesi, açık ihale usulü, açık kompozisyon, açık (renk için), açık saçık yayın, açıkhava basıncı, açıklama belgesi, açıklama cümlesi, açıklama vektörü, açıklama yöntemi, açıklanmış sapma, açıklanmış yapıt, açıklaştırabilme, açıklayıcı çekim, açıklayıcı masal, açıklayıcı nesne, açıklık derecesi, açıklık getirmek, açıklık kazanmak, ...

15 harfli

açı - karşı açı, açık dikdörtgen, açık eğretileme, açık fikirlilik, açık hava okulu, açık iğretileme, açık istihbarat, açık kahverengi, açık tohumlular, açık tüberküloz, açık yüreklilik, açıklama çoğulu, açıklama yapmak, açıklama yazısı, açıklanan sapma, açıklaştırılmak, açıklayacı özne, açıktan atanmak, Açıların ölçüsü, açılıp saçılmak, açınık yayılışı, ...

14 harfli

aç açık kalmak, açı fonksiyonu, açığını aramak, açığını bulmak, açık diplomasi, açık finansman, açık fonksiyon, açık halkbilim, açık kalplilik, açık kılcallar, açık sözdizimi, açık uçlu soru, açık yargılama, açıkfora çarkı, açıkhava resmi, açıklanabilmek, açıklar livası, açıklarla oyun, açıklaştırılma, açıklatabilmek, açıklayabilmek, ...

13 harfli

açı katsayısı, açığa alınmak, açık alt küme, açık antlaşma, açık arttırma, açık bildirme, açık buyrultu, açık davranış, açık eksiltme, açık gazölçer, açık gönderim, açık işsizlik, açık konuşmak, açık oyuncusu, açık pozisyon, açık saçıklık, açık seçiklik, açık söylemek, açık sözleşme, açık sözlülük, açık tamdeyim, ...

12 harfli

açı uzaklığı, açığa alınma, açığa vurmak, açık aktarım, açık anahtar, açık artırma, açık duruşma, açık düşürme, açık ellilik, açık fikirli, açık girişim, açık giyimli, açık harcama, açık ışıldak, açık işletme, açık kapamak, açık kestane, açık kırmızı, açık maliyet, açık ordugâh, açık öğretim, ...

11 harfli

açığa almak, açığa satış, açığa vurma, açık açınık, açık ağızlı, açık aralık, açık atölye, açık çevrim, açık çokgen, açık dördül, açık düşmek, açık fatura, açık işyeri, açık kalpli, açık kangal, açık keşide, açık mektup, açık mimari, açık (olma), açık oturum, açık oylama, ...

10 harfli

açı çekimi, açı ölçümü, açığa alma, açığa imza, açıh ekmek, açık araba, açık bakış, açık bezem, açık bilet, açık bölge, açık börek, açık celse, açık çözüm, açık daire, açık damar, açık değer, açık deniz, açık devre, açık deyim, açık dillü, açık dizge, ...

9 harfli

açı ölçer, açı ölçüm, açık açık, açık ağıl, açık ağız, açık alan, açık ayak, açık besi, açık bono, açık büfe, açık ciro, açık disk, açık elli, açık emir, açık film, açık gapı, açık göze, açık hava, açık hece, açık imza, açık kapı, ...

8 harfli

abapaçık, aç açına, açığırak, açık ara, açık çek, açık diş, açık gri, açık küp, açık raf, açık ses, açık ton, açık yir, açık yiv, açık yol, Açıkağıl, açıkağız, Açıkalan, Açıkalın, açıkçası, Açıkdere, açıkfora, ...

7 harfli

açıhlıh, açıhmak, açık ad, açık el, açık oy, açıkgöz, Açıkgün, Açıkköy, açıklık, açıktan, Açıkyol, açılama, açılmak, açılmış, açınmak, açışmak, ağzaçık, alt açı, appaçık, başaçık, birkaçı, ...

6 harfli

açıcak, açıcek, açıcuk, açıgaz, açıhça, açıkak, açıkça, açıkçı, Açıkel, Açıker, Açılay, açılım, açılır, açılış, açılma, açımcı, açımlı, açınık, açınım, açınma, açıntı, ...

5 harfli

açıcı, açıl!, açıma, alaçı, araçı, çaçık, gaçık, kaçık, kaçım, kaçış, kaçıt, laçın, maçıl, maçır, otaçı, paçık, paçın, saçık, saçım, saçış

4 harfli

açığ, açıh, açık, açım, açış, açıt, baçı, gaçı, haçı, kaçı, paçı, saçı

3 harfli

açı

Kelime Ara