İçinde AĞIŞ geçen kelimeler

İçinde AĞIŞ geçen kelimeler 179 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

ağış aynı zamanda TDK sözlüğünde geçmektedir. ağış anlamı için ilgili sayfayı ziyaret edebilirsiniz.

Harf sayısına göre İçinde AĞIŞ geçen kelimeler

24 harfli

bağışlanan hakkın süresi, hücre aracılı bağışıklık

23 harfli

bağışıklık uyarıcı ilaç, bağışıklık yetersizliği, doğal kıran bağışlaması, konkomittant bağışıklık, termodinamik bağışıklık

22 harfli

birincil bağışık cevap

21 harfli

bağışık cevap genleri, humoral bağışık cevap, hümoral bağışık yanıt, ikincil bağışık cevap, ikincil bağışık yanıt, kazanılmış bağışıklık, vergilerde bağışıklık

20 harfli

bağışıklık izlenmesi, dışsatım bağışıklığı, diplomat bağışıklığı, egemenin bağışlaması, geçimlik bağışıklığı, primer bağışık yanıt, sana sağışa gelmemek, yüksek yağışlı bölge

19 harfli

bağışıklık bilimsel, bağışıklık kazanmak, bulgucu bağışıklığı, doğuştan bağışıklık, hücresel bağışıklık, lizogen bağışıklığı

18 harfli

adoptif bağışıklık, bağışıklık bilimci, bağışıklık kimyası, bağışıklık sistemi, edinsel bağışıklık, evedili bağışıklık, gümrük bağışıklığı, humoral bağışıklık, hümoral bağışıklık, kağışyarak yörümek, kıran borcu bağışı, lizogen bağışıklık, sıvısal bağışıklık

17 harfli

aktif bağışıklama, bağışıklık bilimi, bağışıklık cevabı, bağlıbağış kurumu, canını bağışlamak, gümrükten bağışık, ismini bağışlamak, kağış kağış akmak, kağış kağış etmek, pasif bağışıklama, suçunu bağışlamak, vergi bağışıklığı, yükümlü bağışlama

16 harfli

adını bağışlamak, aktif bağışıklık, Allah bağışlasın, bağışık kompleks, doğal bağışıklık, eşyağış eğrileri, etkin bağışıklık, kısmi bağışıklık, özgül bağışıklık, pasif bağışıklık, puldan bağışıktı, yağış göstergesi, yapay bağışıklık

15 harfli

bağışlama va`di, bağışlanabilmek, bağışlatabilmek, bağışlayabilmek, bağışlayıvermek

14 harfli

Aşağışehirören, bağışlanabilme, bağışlanan hak, bağışlatabilme, bağışlayabilme, bağışlayıverme, eşyağış eğrisi, padişah bağışı, yağış haritası

13 harfli

Aşağışahinler, Aşağışimşirli, at bağışlamak, bağış yorgunu, bağışık cevap, bağışık serum, bağışık yanıt, bağışlatılmak, öz bağışıklık, yağışız yenen

12 harfli

bağış yapmak, bağışıklamak, bağışlamamak, bağışlamasız, bağışlatılma, galdır gağış, yağış düzeni, yağış rejimi, Aşağışeyhler

11 harfli

Aşağışakran, bağışıklama, bağışlamalı, bağışlanmak, bağışlatmak, cağıştatmak, gağış gağış, kağış kağış, kağışlanmak, kaldırgağış, sağışturmak, yağışsızlık, Aşağışeyhli

10 harfli

ağıştırmak, Aşağışamlı, Aşağışapcı, Aşağışevik, bağışçılık, bağışdamah, bağışıklık, bağışımlık, bağışlamak, bağışlanan, bağışlanış, bağışlanma, bağışlatış, bağışlatma, bağışlayan, bağışlayış, cağıştamak, çağışlamak, dağıştamak, kağışdamak, kağıştamak, ...

9 harfli

Aşağışeyh, bağışlama, bağışlayı, kağışadak, ortabağış, sağışluca

8 harfli

Bağışhan, Bağışlar, Bağıştaş, çağıştak, gağışdak, kağışmak, kağıştak, yağışlık, yağışsız

7 harfli

ağışmak, bağışçı, bağışık, Bağışlı, cağışdı, cağıştı, çağıştı, kağışık, kağıştı, sağışlı, yağışak, yağışıh, yağışık, yağışlı

6 harfli

ağışah, ağışak

5 harfli

bağış, çağış, sağış, yağış

4 harfli

ağış

Kelime Ara