İçinde AĞI geçen kelimeler

İçinde AĞI geçen kelimeler 6238 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

ağı aynı zamanda TDK sözlüğünde geçmektedir. ağı anlamı için ilgili sayfayı ziyaret edebilirsiniz.

Harf sayısına göre İçinde AĞI geçen kelimeler

25 harfli

ağır taş yerinden oynamaz, ağırlıksız kesitaraştırma, alt göz kapağının düşmesi, anadingil gezinti yatağı, aşağı yönlendirilmiş küme, (ayakkabı) ayağını vurmak, bağı ağlayanın yüzü güler, Bağımsız Filistin Devleti, bağırsak kaplamalı tablet, bağırsak lenfangiektazisi, bal tutan parmağını yalar, baş çanağı, (kafa çanağı), bebe soysal ağır sarılığı, binicinin sağı solu olmaz, birikimli sıklık dağılımı, (birinin) kulağını bükmek, (birinin) kulağını çekmek, (birinin) yatağına girmek, (birinin) yüzüne bağırmak, birleşik Poisson dağılımı, burnu Kafdağı´nda (olmak), ...

24 harfli

ağır basar, yeğni kalkar, ağırlıklı kesitaraştırma, ağız (veya ağzını) açmak, (...) aşağı (...) yukarı, aşırı eşçarpanlı dağılım, ateş ağızlı alaca levrek, ateş demekle ağız yanmaz, ayağını taştan esirgemek, ayağının tozuna bakmamak, ayağının tozunu silmeden, bağımsız akçalı birleşim, bağımsız askılı tekerlek, bağırsak ipliciksi kurdu, bağırsak lipofuskinozisi, bağışlanan hakkın süresi, bağıttan cayma bildirimi, (bir işte) parmağı olmak, birikimli dağılım işlevi, birikimli normal dağılım, birimin bağımlı ayrışımı, (birinin) ocağına düşmek, ...

23 harfli

ağır ve sakıncalı işler, ağırlık özekli konaçlar, akımsaklar bölme kapağı, ateşleme sargısı kapağı, ayağının çorabı olmamak, bağımsız tarife sistemi, bağımsız tecim değişimi, bağımsızlık hareketleri, bağırsak adenokarsinomu, bağırsak askısı dönmesi, bağırsak askısı yırtığı, bağırsak bağlama deneyi, bağırsak-tutamak yalımı, bağışıklık uyarıcı ilaç, bağışıklık yetersizliği, bakışımlı ikili bağıntı, balbıçağı, [balkeskisi], balıksırtı sağım tesisi, bayrağı yarıya indirmek, bedelsiz hisse dağılımı, belirsiz bağıntı zamiri, ...

22 harfli

açık denklik bağıntısı, ağır bombardıman uçağı, ağır gebelik kusmaları, ağır git ki yol alasın, ağır tortu madenciliği, ağır yüklü parçacıklar, ağırşaklı kömür kesici, almaşık küme bağıntısı, alttan dağıtmalı döşem, añılcağaz, (añulcağız), aralıklı dikiş kaynağı, ayağının bağını çözmek, B-52 bombardıman uçağı, bağırsak invaginasyonu, bağırsak kavuk kavlıcı, bağırsak kındık debesi, bağırsak sütsük bezesi, bağırsak şistosomozisi, bağırsak tepkiç kesimi, bağırsak-bumbar yalımı, bağırsak-siymik debesi, ...

21 harfli

açık dağıtıcı ışıldak, Afrika-Avrasya Kuşağı, ağıla avluya sığmamak, ağır kazan geç kaynar, ağır meromiyozin, HMM, Ağırlaştırıcı olumlar, ağırlıklama katsayısı, ağız açısı atardamarı, ağız nekrobasillozisi, ağız tamburası çalmak, ağızdan gububuk akmak, alacağı temellük eden, ard arda sağım tesisi, aşağı mansap ülkeleri, aşağı-dışarı doğrultu, ayağı yerden kesilmek, ayağının türabı olmak, ayak tarağı kemikleri, bağımsız milletvekili, bağımsız sıralı cümle, bağımsız sıralı tümce, ...

20 harfli

açıkfora kenarbıçağı, Afrika-Avrupa Kuşağı, ağır vasıta ehliyeti, ağırlık titrimetrisi, ağırlıksal çözümleme, ağız papillomatozisi, ağız tadı ile satmak, ağız yer, yüz utanır, ağızdan ağıza düşmek, alacağın geçirilmesi, almaşıklık bağıntısı, altın çağını yaşamak, altüstetme (toprağı), alüvyon maden yatağı, apışçıl üdük ağızlam, asker ocağına vermek, aşağı yukarı yürümek, ayağı yürüten baştır, ayağına bok bulaşmak, ayağına çelme takmak, ayağına kira istemek, ...

19 harfli

AB eğitim bilgi ağı, açık ağız aç kalmaz, ağılı baldıran ruhu, ağır evren ışınları, ağır ol, batman gel, ağırlaştırıcı neden, ağırlaştırıcı sebep, ağırlaştırılabilmek, ağırlık sertifikası, ağıryuvar, ağırküre, ağızdan soluk verme, ağzı kulağına yakın, al aşağı vur yukarı, alacağı hızlandırma, alacağı temlîk eden, alt karın sinir ağı, altıncı tür dağılım, Anamil yatak kapağı, anlam bayağılaşması, arı olmayan ağırlık, arı sürgünü asalağı, ...

18 harfli

açık ocak basamağı, adoptif bağışıklık, afin bağımsız küme, ağır erkeli muzari, ağır kayba uğramak, ağır sıvıda ayırma, ağırlaştırılabilme, ağırlık fonksiyonu, ağırlıklı bağlaşım, ağırlıklı ortalama, ağırşaklı durduraç, ağırşaklı taşıyıcı, ağız ağıza getirme, ağız birliği etmek, ağız saldırganlığı, ağız tavanı yarığı, ağızcıl bağımlılık, ağızdan soluk alma, algılama sağırlığı, alın kaynağı yapma, altınlı ağır tortu, ...

17 harfli

açılan örümcekağı, adipöz göz kapağı, ağık kın keseklem, ağıkçıl köncükler, ağır hapis cezası, ağır suça girişme, ağır sulu reaktör, ağırını yeñnitmek, ağırlaştırabilmek, ağırlıkla yükleme, ağısız aşı emlemi, ağız ağıza vermek, ağız dil vermemek, aktif bağışıklama, ana dağıtım odası, aritmetik dağılım, ark kaynağı yapma, aşağı (çok aşağı), aşağı omurgalılar, aşağıdan söylemek, ayağı düze basmak, ...

16 harfli

adını bağışlamak, agulama basamağı, ağıkçıl düğüller, ağınım değişmezi, ağır adi yürüyüş, ağır ceza işleri, ağır para cezası, ağır suç uydurma, ağırlık bitirmek, ağırşaklı kırıcı, ağırşaklı süzgeç, ağız ağıza vêmek, ağız alışkanlığı, ağız bağı yapmak, ağız bir eylemek, ağız biriktirmek, ağız değişikliği, ağız değiştirmek, ağız mukoza zarı, ağız tadı vermek, ağız tıkanıklığı, ...

15 harfli

A vitamini yağı, AB iletişim ağı, adalet dağıtmak, ağımsı görürlük, ağır mineraller, ağır yara almak, ağırlaştırılmak, ağırlık merkezi, ağırlık noktası, ağıryağ süzgeci, ağız açtırmamak, ağız kalabalığı, ağız sadistliği, ağız tatsızlığı, ağız yanışlamak, ağız yanşalamak, ağız yassılamak, ağıza ip ölçmek, ağızardı abanık, ağızcıl kişilik, ağızda dağılmak, ...

14 harfli

acı badem yağı, acıgıcı kulağı, ağı karşılayan, ağıl kaşıntısı, ağına düşürmek, ağır etkileşim, ağır örenleyiş, ağırına gitmek, ağırlanabilmek, ağırlaşabilmek, ağırlaştırılma, ağırlatabilmek, ağırlayabilmek, ağırlığı olmak, ağırlık bulmak, ağırlık ilkesi, ağırlık işlevi, ağırlık sınırı, ağırlık yitimi, ağırlıklı saat, ağız büzüklüğü, ...

13 harfli

adezyon plağı, Afyon kaymağı, ağıl keneleri, ağılı çözelti, ağır ayak gün, ağır eylemlik, ağır hastalık, ağır hidrojen, ağır makineli, ağır metaller, ağır söylemek, ağır sözleyiş, ağır suç atma, ağırdan almak, ağırlama günü, ağırlanabilme, ağırlaşabilme, ağırlaştırmak, ağırlatabilme, ağırlayabilme, ağırlık etmek, ...

12 harfli

afyon bıçağı, ağıl vergisi, ağılandırmak, ağınma ısısı, ağır gönüllü, ağır işleyim, ağır kapatım, ağır otlatma, ağır oturmak, ağır öğrenen, ağır önelcik, ağır önyapım, ağır sarılık, ağır solunum, ağır sözleme, ağır vurgulu, ağırbaşlılık, ağırcanlılık, ağırkanlılık, ağırlaştırma, ağırlık rayı, ...

11 harfli

acemi ocağı, açık ağızlı, ağa sancağı, ağam çırağı, ağı bardağı, ağı karşıtı, ağı korkumu, ağı korkusu, ağı önezesi, ağı taşıyan, ağıl dutmak, ağıl etkisi, ağıl yapmak, ağılandırma, ağılı böcek, ağılı duman, ağır açınık, ağır akıllı, ağır ayaklı, ağır basmak, ağır çekmek, ...

10 harfli

acem ocağı, ağa çerağı, ağa yamağı, ağı bakısı, ağı böceği, ağı böcesi, ağı böcüsü, ağı çalısı, ağı çalmak, ağı çiçeği, ağı karası, ağı yutmak, ağık yalım, ağılı böcü, ağılı kurt, ağılı uçun, ağıllanmah, ağıllanmak, ağır ağsak, ağır aksak, ağır almak, ...

9 harfli

Abdiuşağı, açık ağıl, açık ağız, ad ortağı, adamcağız, ağı ağacı, ağı bozan, ağı kurdu, ağı olmak, ağı yapan, ağıcıllık, ağıçiçeği, ağılanmak, ağılaşmak, ağılı gaz, ağılı pöy, ağıllamak, ağıllanma, ağılönler, ağındıruk, ağır ağır, ...

8 harfli

Abuuşağı, Açıkağıl, açıkağız, Ağaçbağı, ağı dalı, ağı düğü, ağı gibi, ağıçalık, ağılamak, ağılanma, ağılaşma, Ağılbaşı, Ağıldere, ağılılık, Ağılkaya, Ağılyazı, Ağılyolu, ağır bar, ağır baş, ağır gün, ağır ol!, ...

7 harfli

agcağız, ağcağız, ağı otu, ağıbaht, Ağıdere, ağık öz, ağıkçıl, ağıkçın, ağılama, ağılcık, ağılcın, Ağılköy, Ağıllar, ağıllık, ağılmak, Ağılönü, Ağılözü, ağıncak, ağıncık, ağıngaç, ağıngan, ...

6 harfli

açağız, ağıcık, ağıcıl, ağıkça, Ağıllı, ağılpa, ağıltı, ağımlı, ağımsı, ağınar, ağınce, ağınhu, ağınım, ağınma, ağıntı, ağırca, ağırık, ağırın, ağırma, ağırsu, ağırtı, ...

5 harfli

adağı, ağıda, ağıla, ağılı, ağırı, aşağı, bağık, bağıl, bağım, bağın, bağır, bağış, bağıt, bağız, cağıl, çağıl, Çağın, çağış, dağıl, dağım, dağın, ...

4 harfli

ağıç, ağık, ağıl, ağım, ağın, ağır, ağış, ağıt, bağı, dağı, mağı, sağı, yağı

3 harfli

ağı

Kelime Ara