İçinde AĞIL geçen kelimeler

İçinde AĞIL geçen kelimeler 597 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

ağıl aynı zamanda TDK sözlüğünde geçmektedir. ağıl anlamı için ilgili sayfayı ziyaret edebilirsiniz.

Harf sayısına göre İçinde AĞIL geçen kelimeler

25 harfli

birikimli sıklık dağılımı, birleşik Poisson dağılımı, çil yavrusu gibi dağılmak, çöpelcansal kan ağılanımı, eksi katlıterimli dağılım, firmaların boyut dağılımı, gelirin işlevsel dağılımı, görgül örnekleme dağılımı, kesikli olasılık dağılımı, koşullu olasılık dağılımı, Logaritmik normal dağılım, manifold üzerinde dağılım, Solomonoff Levin dağılımı, sürekli olasılık dağılımı, süt buzağılarının anemisi, tam koşullu ardıl dağılım, yarıçapsal dağılım işlevi

24 harfli

aşırı eşçarpanlı dağılım, birikimli dağılım işlevi, birikimli normal dağılım, birleşik sıklık dağılımı, dağılımlı ikili işlemler, gelir dağılımı kuramları, gelir dağılımı teorileri, gelirin yeniden dağılımı, göreli yığışımlı dağılım, ikincil aşağılık duygusu, nokta ikiterimli dağılım, sertlik dağılım eğrileri, tersüstel olağan dağılım

23 harfli

bedelsiz hisse dağılımı, birincil gelir dağılımı, birleşik dağılım işlevi, bölgesel gelir dağılımı, buzağıların inappetenzi, buzağıların indigesyonu, eksi ikiterimli dağılım, işlevsel gelir dağılımı, kesikli sıklık dağılımı, kesimsel gelir dağılımı, kuramsal dağılım işlevi, optimum kaynak dağılımı, standart normal dağılım, sürekli sıklık dağılımı, tane büyüklüğü dağılımı, tersüstel dizi dağılımı, x2 (ki-üstiki) dağılımı, yeğinlik dağılış eğrisi, yeğinlik dağılış yüzeyi

22 harfli

bileşen dağılım işlevi, birleşik ardıl dağılım, bukağılık deri yangısı, çok-değişkenli dağılım, dağılma kromatografisi, değîşke-oranı dağılımı, Dickey-Fuller dağılımı, hipergeometrik dağılım, iki değişkenli dağılım, iki-değişkenli dağılım, ikincil gelir dağılımı, kişisel gelir dağılımı, koşullu dağılım işlevi, mesleki gelir dağılımı, ölçünlü düzgen dağılım, ölçünlü olağan dağılım, pozitif çarpık dağılım, tayfsal dağılış eğrisi, tek-değişkenli dağılım, veri yoğunluk dağılımı, yanaşık dağılım kuramı, ...

21 harfli

ağıla avluya sığmamak, buzağıların timpanisi, Coğrafi dağılım esası, dağılma (derneklerde), dikdörtgensel dağılım, dokuzuncu tür dağılım, dönüşük beta dağılımı, eniyi kaynak dağılımı, eşlenik öncül dağılım, görgül dağılım işlevi, ikil Poisson dağılımı, koşullu ardıl dağılım, onbirinci tür dağılım, sekizinci tür dağılım, tekil olmayan dağılım, verilerin dağılımı, w

20 harfli

bağıl bağıl aktarmak, bağıl ışık etkinliği, bağıl standart sapma, buzağılama kolaylığı, Cauchy ardıl dağılım, Charlier dağılımları, çok basık dağılımlar, dördüncü tür dağılım, evrik Gauss dağılımı, Hotelling T-dağılımı, katlıterimli dağılım, köşe bucağa dağılmak, log-lojistik dağılım, misklilerle ağılanma, multinomiyal dağılım, ogive dağılım eğrisi, onikinci tür dağılım, Pearson türü dağılım, pH dağılım varsayımı, sürer durum dağılımı

19 harfli

ağılı baldıran ruhu, altıncı tür dağılım, anlam bayağılaşması, bağıl çağ yerbilimi, bağıl ıraklık açısı, bağıl transpirasyon, beşinci tür dağılım, birinci tür dağılım, çift üstsel dağılım, çok-doruklu dağılım, çokirilikte dağılım, dağılımda yakınsama, evrik gama dağılımı, iki terimli dağılım, iki-doruklu dağılım, ikiterimli dağılımı, katlıterim dağılımı, ortaklığın dağılımı, sanal dağılım hacmi, sınırlayıcı dağılım, tek-doruklu dağılım, ...

18 harfli

aşağılama ve sövme, aşağılık karmaşası, aşağılık kompleksi, bağıl atomağırlığı, bağıl suverme hızı, Bernoulli dağılımı, buzağılama aralığı, buzağılama indeksi, çift modlu dağılım, dağılım fonksiyonu, dağılımda etkinlik, dağılma fonksiyonu, Dirichlet dağılımı, eşçarpanlı dağılım, eşirilikte dağılım, ikil üstel dağılım, ikinci tür dağılım, ikiterimli dağılım, koşullu dağılımlar, log-normal dağılım, onuncu tür dağılım, ...

17 harfli

aritmetik dağılım, bakışımlı dağılım, buzağılık çıkması, dağılım genişliği, dağılım ölçümleri, dağılma genişliği, dağılma katsayısı, elektron dağılımı, geyik buzağılemek, involütif dağılım, işlevsel aşağılık, J-biçimli dağılım, kalkansı ağılanım, olasılık dağılımı, seyrettik dağılım, sıcaklık dağılımı, tezgen ağılanması, toplumsal sağılma, U-biçimli dağılım, uç değer dağılımı, yeygisel ağılanma, ...

16 harfli

anilin ağılanımı, aşağılı yukarılı, aşağılık duygusu, bağımsız dağılım, birleşik dağılım, bozulmuş dağılım, bölümsel dağılım, bukağılayabilmek, çökelti dağılımı, dağılım derecesi, dağılım kinetiği, dağılma özelliği, eksicik dağılımı, gecikme dağılımı, Helmert dağılımı, kavuşmaz dağılım, ki-kare dağılımı, Laplace dağılımı, lojistik dağılım, marjinal dağılım, midye ağılanması, ...

15 harfli

ağızda dağılmak, anahat dağılımı, aşağılanabilmek, aşağılaşabilmek, aşağılayabilmek, aşağılık kelime, ay ve gün ağılı, azbasık dağılım, bağıl önemlilik, bağıllık kuramı, bayağılaştırmak, bukağılayabilme, bukağılık uyuzu, Cauchy dağılımı, çokluk dağılımı, dağılım çizgesi, değirmi dağılım, dirlik tağılmak, durağan dağılım, durgulu dağılım, düzgülü dağılım, ...

14 harfli

ağıl kaşıntısı, aşağılanabilme, aşağılaşabilme, aşağılayabilme, aşağılık deyim, aşağılık vurgu, bağıl akmazlık, bağıl yoğunluk, bağılyükseklîk, bayağılaştırma, “biette” ağılı, binom dağılımı, buzağılık inek, Büyükburunağıl, çapraz dağılım, çarpık dağılım, dağılım eğrisi, dağılım işlevi, dağılım kuramı, dağılım ortamı, dağılım yasası, ...

13 harfli

ağıl keneleri, ağılı çözelti, aklı dağılmak, ardıl dağılım, bağıl ağdalık, bağıl ağırlık, bağıl geçirim, bağıl yanılgı, bağıl yörünge, bağılnemlilik, bağılyoğunluk, beta dağılımı, buka ağılanım, Burr dağılımı, çoklu dağılım, dağılan kısım, dağılım hacmi, dağılır bezem, dağılma oranı, erke dağılımı, gama dağılımı, ...

12 harfli

ağıl vergisi, ağılandırmak, Alibeyçağılı, Aşağıçimağıl, aşağılık mal, bağıl bolluk, bağıl ilişki, bağılcak ipi, bayağılaşmak, bukağılanmak, buzağılaşmak, Büyükçalağıl, çan dağılımı, dağılabilmek, dağılım fazı, dağılım hızı, dağılıvermek, faz dağılımı, HEV dağılımı, IG dağılımı, kaşağılanmak, ...

11 harfli

ağıl dutmak, ağıl etkisi, ağıl yapmak, ağılandırma, ağılı böcek, ağılı duman, Alişanağılı, aşağılanmak, aşağılaşmak, aşağılatmak, aşşağılarda, bağıl bağıl, bağıl değer, bayağılaşma, bayağılayın, bızağılamak, bukağılamak, bukağılanma, buzağılamak, buzağılaşma, cağıl cağıl, ...

10 harfli

ağılı böcü, ağılı kurt, ağılı uçun, ağıllanmah, ağıllanmak, aşağılamak, aşağılanış, aşağılanma, aşağılaşma, aşağılatma, aşağılayış, bağıl hata, bağıl renk, Başçimağıl, bukağılama, buzağılama, cağıldamak, Camızağılı, Camuzağılı, çağıldamak, çağıldayış, ...

9 harfli

açık ağıl, ağılanmak, ağılaşmak, ağılı gaz, ağılı pöy, ağıllamak, ağıllanma, ağılönler, aşağılama, aşşağılak, bağıl nem, Bahçeağıl, bayağılık, bıkağılık, bukağılık, Burunağıl, buzağılık, çağıldama, çağıltılı, Çalcaağıl, Çalıkağıl, ...

8 harfli

Açıkağıl, ağılamak, ağılanma, ağılaşma, Ağılbaşı, Ağıldere, ağılılık, Ağılkaya, Ağılyazı, Ağılyolu, Akçaağıl, aşağılak, aşağılık, ay ağılı, bağılcak, bağıldak, bağıllık, bağılnem, bızağılı, bukağılı, buzağılı, ...

7 harfli

ağılama, ağılcık, ağılcın, Ağılköy, Ağıllar, ağıllık, ağılmak, Ağılönü, Ağılözü, Akçağıl, Bağıllı, Başağıl, bayağıl, Beşağıl, cağıldı, cağıltı, çağıllı, çağıltı, Çatağıl, dağılım, dağılış, ...

6 harfli

Ağıllı, ağılpa, ağıltı, Akağıl, Onağıl, sağılı, sağılu, Üçağıl

5 harfli

ağıla, ağılı, bağıl, cağıl, çağıl, dağıl, gağıl, kağıl, mağıl, nağıl, pağıl, sağıl

4 harfli

ağıl

Kelime Ara