İçinde AĞIR geçen kelimeler

İçinde AĞIR geçen kelimeler 883 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

ağır aynı zamanda TDK sözlüğünde geçmektedir. ağır anlamı için ilgili sayfayı ziyaret edebilirsiniz.

Harf sayısına göre İçinde AĞIR geçen kelimeler

25 harfli

ağır taş yerinden oynamaz, ağırlıksız kesitaraştırma, bağırsak kaplamalı tablet, bağırsak lenfangiektazisi, bebe soysal ağır sarılığı, (birinin) yüzüne bağırmak, gölerimli bağırsak debesi, kanamalı bağırsak yangısı, kangalcıl-kör bağırsakçıl, kavukçul-bağırsakçıl debe, kırmızı bağırsak sendromu, mide-bağırsak kılkurtları, nekrotik bağırsak yangısı, sağmaç-bağırsak ağızlatım, yarıortadan hafif ağırlık, yumurtanın özgül ağırlığı

24 harfli

ağır basar, yeğni kalkar, ağırlıklı kesitaraştırma, bağırsak ipliciksi kurdu, bağırsak lipofuskinozisi, elektriksel ağırlıkölçüm, kör bağırsak kırıştırımı, kör bağırsak takı yalımı, torbacıl bağırsak debesi, bağır çevre irinli yalım

23 harfli

ağır ve sakıncalı işler, ağırlık özekli konaçlar, bağırsak adenokarsinomu, bağırsak askısı dönmesi, bağırsak askısı yırtığı, bağırsak bağlama deneyi, bağırsak-tutamak yalımı, düz bağırsak prolapsusu, kör bağırsak ağızlatımı, kör bağırsak takı alımı, kursak-bağırsak sancısı, metabolik canlı ağırlık, on ikilikçil (bağırsak), sağır sultan bile duydu, tavuk bağırsak solucanı, toprağına ağır gelmesin, yükte hafif pahada ağır

22 harfli

ağır bombardıman uçağı, ağır gebelik kusmaları, ağır git ki yol alasın, ağır tortu madenciliği, ağır yüklü parçacıklar, ağırşaklı kömür kesici, bağırsak invaginasyonu, bağırsak kavuk kavlıcı, bağırsak kındık debesi, bağırsak sütsük bezesi, bağırsak şistosomozisi, bağırsak tepkiç kesimi, bağırsak-bumbar yalımı, bağırsak-siymik debesi, bağırsakçıl-tutamakçıl, bağırsaklarını deşerim, bangır bangır bağırmak, cüce bağırsak kelebeği, fiyat ağırlıklı endeks, gram moleküler ağırlık, kedi bağırsak solucanı, ...

21 harfli

ağır kazan geç kaynar, ağır meromiyozin, HMM, Ağırlaştırıcı olumlar, ağırlıklama katsayısı, bağırcıl göbek yarığı, bağırsak askısı fıtkı, bağırsak bağır yalımı, bağırsak düğümlenmesi, bağırsak göbek debesi, bağırsak uyluk debesi, bağırsak-serpi debesi, bağırsakçıl ağızlatım, bağırsakları bozulmak, başına ekmek çağırmak, büyük bağırgan kartal, çiftağırşaklı kavrama, çorba içmeye çağırmak, dev bağırsak kelebeği, en iyi ağırlık dizeyi, eşit ağırlıklı endeks, fiyat ağırlıklı dizin, ...

20 harfli

ağır vasıta ehliyeti, ağırlık titrimetrisi, ağırlıksal çözümleme, bağırcıl beynimsi ur, bağırlarını görürlük, bağırsak amebiyozisi, bağırsak dışı yalımı, bağırsak rezeksiyonu, bağırsak solucanları, bağırsak tıkanıklığı, besi ağırlığı oldası, beyin zarı sağırlığı, büyük-bağırgankartal, canlı ağırlık artışı, çokağırşaklı kavrama, ençok ağırlık tonajı, eşit ağırlıklı dizin, gururuna ağır gelmek, ilk bağırsak boşluğu, ilk-bağırsak boşluğu, kavrama ağırşak yayı, ...

19 harfli

ağır evren ışınları, ağır ol, batman gel, ağırlaştırıcı neden, ağırlaştırıcı sebep, ağırlaştırılabilmek, ağırlık sertifikası, ağıryuvar, ağırküre, arı olmayan ağırlık, bağır gözere artımı, bağırcıl kara yangı, bağırsak ağızlatımı, bağırsak kayıntıcıl, bağırsak kaynaşması, bağırsak punksiyonu, bağırsak sıyrıntısı, çıkan-kalınbağırsak, ek bağırsak yangısı, gecikme ağırlıkları, geri çağırma fiyatı, göbekçil bağır debe, ilk bağırsak çatısı, ...

18 harfli

ağır erkeli muzari, ağır kayba uğramak, ağır sıvıda ayırma, ağırlaştırılabilme, ağırlık fonksiyonu, ağırlıklı bağlaşım, ağırlıklı ortalama, ağırşaklı durduraç, ağırşaklı taşıyıcı, algılama sağırlığı, altınlı ağır tortu, avaz avaz bağırmak, bağıl atomağırlığı, bağır çevre yalımı, bağır işlemsizliği, bağırcacıl sarılık, bağırcıl ağızlaşım, bağırcıl bumbarcıl, bağırcıl öt kıncıl, bağırcıl-kursakçıl, bağırsak asıcı bağ, ...

17 harfli

ağır hapis cezası, ağır suça girişme, ağır sulu reaktör, ağırını yeñnitmek, ağırlaştırabilmek, ağırlıkla yükleme, bağır çevredencil, bağır yoğunlaşımı, bağırsak amfizemi, bağırsak boğulumu, bağırsak daralımı, bağırsak dolaşımı, bağırsak gölerimi, bağırsak iltihabı, bağırsak kanaması, bağırsak kelebeği, bağırsak kurtları, bağırsak miyazisi, bağırsak solucanı, bağırsak yelerimi, bedeli ağır barış, ...

16 harfli

ağır adi yürüyüş, ağır ceza işleri, ağır para cezası, ağır suç uydurma, ağırlık bitirmek, ağırşaklı kırıcı, ağırşaklı süzgeç, ayağına çağırmak, bağır irin akımı, bağırımsı yağnır, bağırıp çağırmak, bağırsak bezleri, bağırsak boşluğu, bağırsak dönmesi, bağırsak gevşemi, bağırsak kabarca, bağırsak kavlıcı, bağırsak keskisi, bağırsak oluşumu, bağırsak sancısı, bağırsak sıtması, ...

15 harfli

ağır mineraller, ağır yara almak, ağırlaştırılmak, ağırlık merkezi, ağırlık noktası, ağıryağ süzgeci, altıncı ağırlık, bağır mumlaşımı, bağır perkitimi, bağır yırtılımı, bağırcıl akıntı, bağırsak ağrısı, bağırsak askısı, bağırsak bilimi, bağırsak çakılı, bağırsak (darm), bağırsak debesi, bağırsak dikimi, bağırsak dönümü, bağırsak düşümü, bağırsak evresi, ...

14 harfli

ağır etkileşim, ağır örenleyiş, ağırına gitmek, ağırlanabilmek, ağırlaşabilmek, ağırlaştırılma, ağırlatabilmek, ağırlayabilmek, ağırlığı olmak, ağırlık bulmak, ağırlık ilkesi, ağırlık işlevi, ağırlık sınırı, ağırlık yitimi, ağırlıklı saat, atomik ağırlık, bağır akıntısı, bağır kanaması, bağır kanarımı, bağır mumarımı, bağır mumlaşım, ...

13 harfli

ağır ayak gün, ağır eylemlik, ağır hastalık, ağır hidrojen, ağır makineli, ağır metaller, ağır söylemek, ağır sözleyiş, ağır suç atma, ağırdan almak, ağırlama günü, ağırlanabilme, ağırlaşabilme, ağırlaştırmak, ağırlatabilme, ağırlayabilme, ağırlık etmek, ağırlık olmak, ağırlık ölçme, ağırlık özeği, ağırlıklarına, ...

12 harfli

ağır gönüllü, ağır işleyim, ağır kapatım, ağır otlatma, ağır oturmak, ağır öğrenen, ağır önelcik, ağır önyapım, ağır sarılık, ağır solunum, ağır sözleme, ağır vurgulu, ağırbaşlılık, ağırcanlılık, ağırkanlılık, ağırlaştırma, ağırlık rayı, ağırlıköIçüm, ağırşaklanma, art bağırsak, atomağırlığı, ...

11 harfli

ağır açınık, ağır akıllı, ağır ayaklı, ağır basmak, ağır çekmek, ağır durmak, ağır düşmek, ağır engini, ağır gelmek, ağır hizmet, ağır işiten, ağır izotop, ağır kaçmak, ağır sanayi, ağır sıklet, ağır vasıta, ağır zeamet, ağıra almak, ağırellilik, ağırişleyim, ağırlıklama, ...

10 harfli

ağır ağsak, ağır aksak, ağır almak, ağır basan, ağır basma, ağır canlı, ağır çekiç, ağır çekim, ağır esame, ağır gidiş, ağır hasta, ağır işeme, ağır kayıp, ağır kusur, ağır nişan, ağır ortam, ağır solum, ağır taban, ağır tortu, ağır ulufe, ağır vergi, ...

9 harfli

ağır ağır, ağır araç, ağır ayak, ağır ceza, ağır dolu, ağır elli, ağır ezgi, ağır hava, ağır küre, ağır lori, ağır sıvı, ağır uyku, ağır yara, ağırbaşlı, Ağırboğaz, ağırcanlı, ağırdamak, ağırılmak, ağırıncaz, ağırkanlı, ağırlamak, ...

8 harfli

ağır bar, ağır baş, ağır gün, ağır ol!, ağır söz, ağır suç, ağır tav, ağır ton, ağır yağ, ağırayak, ağırelli, ağırınca, ağırırak, Ağırkaya, ağırküre, ağırlama, ağırsama, ağırtmak, bağırcak, bağırcık, bağırcıl, ...

7 harfli

ağır iş, ağır su, ağırcık, ağırcıl, ağırlık, ağırluh, ağırmak, ağırman, Ağırnas, ağırnaz, ağırrak, ağırsah, ağırsak, ağırşah, ağırşak, Ağırtaş, ağırtop, ağıryağ, bağırca, bağırık, bağırış, ...

6 harfli

ağırca, ağırık, ağırın, ağırma, ağırsu, ağırtı, alağır, çağırı, kağırt

5 harfli

ağırı, bağır, kağır, sağır, tağır, yağır

4 harfli

ağır

Kelime Ara