İçinde AĞ geçen kelimeler

İçinde geçen kelimeler 13637 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

Harf sayısına göre İçinde AĞ geçen kelimeler

25 harfli

açık sistemler bağlantısı, açtı ağzını, yumdu gözünü, adımsal kendiyle bağlaşım, ağanın gözü, yiğidin sözü, ağır taş yerinden oynamaz, ağırlıksız kesitaraştırma, ağzına bir lokma koymamak, ağzına yüzüne bulaştırmak, ağzından baklayı çıkarmak, ağzını açıp gözünü yummak, alt göz kapağının düşmesi, anadingil gezinti yatağı, aşağı yönlendirilmiş küme, (ayakkabı) ayağını vurmak, azıcık aşım ağrısız başım, bağı ağlayanın yüzü güler, Bağımsız Filistin Devleti, bağırsak kaplamalı tablet, bağırsak lenfangiektazisi, bağlantı noktası numarası, bağlantısızlık politikası, ...

24 harfli

ağ atmak (veya bırakmak), ağa borç eder, uşak harç, ağa düşürücü reklamcılık, ağacın kurdu içinde olur, ağaç tırmaşık kuşugiller, ağanın gözü ata tımardır, ağarmaçsal yaygır yalımı, ağır basar, yeğni kalkar, ağırlıklı kesitaraştırma, ağız (veya ağzını) açmak, ağlamakla yâr ele girmez, ağrısız baş mezarda olur, ağzına vur, lokmasını al, ağzında bakla ıslanmamak, ağzından lokmasını almak, anuyumsuz yordam çağrısı, (...) aşağı (...) yukarı, aşırı eşçarpanlı dağılım, ateş ağızlı alaca levrek, ateş demekle ağız yanmaz, ayağını taştan esirgemek, ...

23 harfli

ağartılı balgam çıkarma, ağır ve sakıncalı işler, ağırlık özekli konaçlar, ağrılı dışlak düz taban, ağza tat, boğaza feryat, ağzı dolu dolu konuşmak, ağzı kulaklarına varmak, ağzı(nın) tadını vermek, ağzının içine baktırmak, ağzının kokusunu çekmek, ağzının tadını kaçırmak, ağzıyla içmesini bilmek, akımsaklar bölme kapağı, aşağralak, (aşağaralak), âşığa Bağdat uzak değil, ateşleme sargısı kapağı, ayağının çorabı olmamak, bağak içi yaygın yalımı, bağdaşıklık sertleşmesi, bağımsız tarife sistemi, bağımsız tecim değişimi, ...

22 harfli

9-10 Ağustos Kararları, açık denklik bağıntısı, adî deniz kaplumbağası, ağ ortamı reklamcılığı, ağır bombardıman uçağı, ağır gebelik kusmaları, ağır git ki yol alasın, ağır tortu madenciliği, ağır yüklü parçacıklar, ağırşaklı kömür kesici, ağlama duvarına dönmek, ağzına bir kemik atmak, ağzına geleni söylemek, ağzını dilini bağlamak, almaşık küme bağıntısı, alttan dağıtmalı döşem, añılcağaz, (añulcağız), antijen bağlayan parça, aralıklı dikiş kaynağı, arkasını sağlama almak, ayağının bağını çözmek, ...

21 harfli

açık dağıtıcı ışıldak, Afrika-Avrasya Kuşağı, agrusal-sağrak altsal, ağ bağdaştırıcı kartı, ağ konuk oturumu açma, ağaç kökünden yıkılır, ağıla avluya sığmamak, ağır kazan geç kaynar, ağır meromiyozin, HMM, Ağırlaştırıcı olumlar, ağırlıklama katsayısı, ağız açısı atardamarı, ağız nekrobasillozisi, ağız tamburası çalmak, ağızdan gububuk akmak, ağrılı duyu sapıklığı, ağrılı meme burtarımı, ağzından çıt çıkmamak, ağzının kâhyası olmak, ağzının tadını bilmek, ağzının tadını vermek, ...

20 harfli

10 Ağustos Kararları, açıkfora kenarbıçağı, adını ağzına almamak, Afrika-Avrupa Kuşağı, ağ oturumu görüşmesi, ağaç işleme makinesi, ağaç kemiren karınca, ağaç kurbağasıgiller, ağaç yapısında arama, ağartısal zar yalımı, ağdık ağdık konuşmak, ağdır çöğdür yürümek, ağır vasıta ehliyeti, ağırlık titrimetrisi, ağırlıksal çözümleme, ağız papillomatozisi, ağız tadı ile satmak, ağız yer, yüz utanır, ağızdan ağıza düşmek, Ağratur İngiliz üssü, ağzında yaş kalmamak, ...

19 harfli

4 Ağustos Kararları, AB eğitim bilgi ağı, acil hizmet çağrısı, açık ağız aç kalmaz, agaçkurbağasıgiller, ağ arayüzü yazıcısı, ağaçişleri makinesi, ağaçkurbağasıgiller, ağanın eli tutulmaz, ağılı baldıran ruhu, ağır evren ışınları, ağır ol, batman gel, ağırlaştırıcı neden, ağırlaştırıcı sebep, ağırlaştırılabilmek, ağırlık sertifikası, ağıryuvar, ağırküre, ağızdan soluk verme, ağzı boşa seğirtmek, ağzı dili bağlanmak, ağzı kulağına yakın, ...

18 harfli

açık ocak basamağı, adlandırma bağlamı, adoptif bağışıklık, afin bağımsız küme, ağ çevirmeli havuz, ağ kurma sihirbazı, ağ oturumu çağrısı, ağaç tahtakuruları, ağaç yaşken eğilir, ağaçcıl tarla kuşu, ağaçtan maşa olmaz, ağdırmaç çöğdürmeç, ağır erkeli muzari, ağır kayba uğramak, ağır sıvıda ayırma, ağırlaştırılabilme, ağırlık fonksiyonu, ağırlıklı bağlaşım, ağırlıklı ortalama, ağırşaklı durduraç, ağırşaklı taşıyıcı, ...

17 harfli

açılan örümcekağı, adipöz göz kapağı, agrusal-sağraksal, ağ bağdaştırıcısı, ağ ortamı reklamı, ağ yönlendiricisi, ağaç heykelciliği, ağaç tavuğugiller, ağaç-tavuğugiller, ağaçlandırabilmek, ağarmaçlı örümcük, ağdalık katsayısı, ağık kın keseklem, ağıkçıl köncükler, ağır hapis cezası, ağır suça girişme, ağır sulu reaktör, ağırını yeñnitmek, ağırlaştırabilmek, ağırlıkla yükleme, ağısız aşı emlemi, ...

16 harfli

adını bağışlamak, afrika gül ağacı, agulama basamağı, ağ dosya sistemi, ağ göze açıklığı, ağ (örtülüyôdun), ağ yapımında tur, ağaç tahtakurusu, Ağaçeri Türkleri, ağaçlandırabilme, ağdırma çöğdürme, ağıkçıl düğüller, ağınım değişmezi, ağır adi yürüyüş, ağır ceza işleri, ağır para cezası, ağır suç uydurma, ağırlık bitirmek, ağırşaklı kırıcı, ağırşaklı süzgeç, ağız ağıza vêmek, ...

15 harfli

A vitamini yağı, AB iletişim ağı, adalet dağıtmak, ağ arayüz kartı, ağ uygulayıcısı, ağa gediklileri, ağacalık vermek, ağaç incir kuşu, ağaç mantarları, ağaç tarla kuşu, ağaçaltı çayırı, ağaçcıl kurbağa, ağaççıl kurbağa, ağaçkakangiller, ağaçlandırılmak, ağaçlı çayırlık, ağalık taslamak, ağartısal tepki, ağartma banyosu, ağdalaştırılmak, Ağdıraç sandığı, ...

14 harfli

abdominal ağrı, acı badem yağı, acıgıcı kulağı, açtırma ağzımı, ağ bankacılığı, ağ örme kalıbı, ağ örneklemesi, ağ yoklayıcısı, ağaç ebegümeci, ağaç incirkuşu, ağaç kamışçını, ağaç kangurusu, ağaç karıncası, ağaç kurbağası, ağaç öresi avı, ağaç tarlakuşu, ağaç testeresi, ağaç yosunları, ağaçlandırılış, ağaçlandırılma, ağara yatırmak, ...

13 harfli

adezyon plağı, Afyon kaymağı, ağ dışsallığı, ağ gözatıcısı, ağ muhafazası, ağ topolojisi, ağ yöneticisi, ağ yüksekliği, ağ zar yalımı, ağa bölükleri, ağaca tapınma, ağaç bilimsel, ağaç çuvaldız, ağaç gaganası, ağaç kabardan, ağaç kabartan, ağaçkurbağası, ağaçlandırmak, ağaçlı anayol, ağartı işeyen, ağbat karabat, ...

12 harfli

acımış (yağ), afyon bıçağı, ağ derinliği, ağ mantarlar, ağ oluşturma, ağ zar görüm, ağaç bahçesi, ağaç bilimci, ağaç delgisi, ağaç fırçası, ağaç işkence, ağaç kaplama, ağaç kurutma, ağaç listesi, ağaç mantarı, ağaç matkabı, ağaç mobilya, ağaç sansarı, ağaç serçesi, ağaç yaslama, ağaçkakanlar, ...

11 harfli

acemi ağası, acemi ocağı, açık ağızlı, ad bağlamak, ağ ayakları, ağ çürümesi, ağ görünümü, ağ pürçekli, ağ sakgallı, ağ taşıması, ağ uzunluğu, ağ yönetimi, ağa düşürme, ağa mektubu, ağa sancağı, ağaç bilimi, ağaç cıvata, ağaç çileği, ağaç değeri, ağaç destek, ağaç işleri, ...

10 harfli

acem ocağı, adağlanmah, ağ duğaklı, ağ katmanı, ağ kimliği, ağ klasörü, ağ kurşunu, ağ teorisi, ağ zar gör, ağa bölüğü, ağa çerağı, ağa divanı, ağa işliği, ağa kapısı, ağa yamağı, ağaca mavi, ağaç arısı, ağaç delen, ağaç direk, ağaç göğsü, ağaç iyesi, ...

9 harfli

abdaslağa, abdeslağa, Abdiuşağı, Acem ağzı, aç tağsır, açık ağıl, açık ağız, ad ortağı, adağlamah, adamcağız, ağ çekmek, ağ dalyan, ağ dikişi, ağ dizini, ağ geçidi, ağ iğnesi, ağ ipliği, ağ kayığı, ağ kılıfı, ağ mantar, ağ şeridi, ...

8 harfli

Abuuşağı, acemiağa, acı ağaç, Açıkağıl, açıkağız, ağ açmak, ağ bakla, ağ bulut, ağ havuz, ağ kafes, ağ kepçe, ağ kesme, ağ konak, ağ kurdu, ağ muska, ağ oyunu, ağ pahla, ağ pakla, ağ tayfı, ağ tonoz, ağ torba, ...

7 harfli

Abdiağa, acağacı, acı yağ, Acıağaç, açağraz, agcağız, ağ baht, ağ böce, ağ böcü, ağ darı, ağ örgü, ağ teli, ağ yeri, ağa beg, ağa+lıh, ağababa, ağabbag, ağabbah, ağabbak, ağablak, ağaç ağ, ...

6 harfli

acağaç, açağız, Adabağ, adağlı, afağan, ağ bez, ağ kat, ağ zar, Ağabay, Ağacan, ağacat, ağacık, Ağaççı, ağaçlı, ağaçsı, Ağahan, Ağakan, Ağaköy, Ağalar, ağalık, ağaltı, ...

5 harfli

abbağ, adağa, adağı, ağaca, ağacı, ağara, ağare, ağarı, ağaru, ağbaş, ağbaz, ağben, Ağbet, ağbin, ağbun, ağcam, ağcık, ağcıl, Ağcın, ağcik, ağdaş, ...

4 harfli

adağ, ağac, ağaç, ağal, ağan, ağar, ağaş, ağat, ağaz, ağba, ağbi, ağca, ağcı, ağça, ağda, ağêr, ağeş, ağey, ağıç, ağık, ağıl, ...

3 harfli

ağa, ağb, ağe, ağı, ağn, ağo, ağr, ağu, bağ, cağ, çağ, dağ, hağ, kağ, lağ, mağ, pağ, sağ, şağ, tağ, yağ, ...

Kelime Ara