İçinde AĞRI geçen kelimeler

İçinde AĞRI geçen kelimeler 468 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

ağrı aynı zamanda TDK sözlüğünde geçmektedir. ağrı anlamı için ilgili sayfayı ziyaret edebilirsiniz.

Harf sayısına göre İçinde AĞRI geçen kelimeler

25 harfli

azıcık aşım ağrısız başım, ertelenmiş yordam çağrısı, gölerimli bağrısak debesi, yanbaşı, (yanbaşı ağrısı), yemin etsem başım ağrımaz

24 harfli

ağrısız baş mezarda olur, anuyumsuz yordam çağrısı, bağrını yerden kaldırmak, geri çağrılabilir tahvil, ikili çağrışım öğrenmesi, inceağrı, (incehastalık), üç yağrın-karu-dirsekçil, yağrın-karaca -dirsekçil, yağrın-köprücük kaldıran

23 harfli

ağrılı dışlak düz taban, ergencil ağrılı bukanak, görsel-işitsel çağrışım

22 harfli

geriye etkili çağrışım, toplu sözleşme çağrısı, tutarıklı sinir ağrısı, uzaktan yordam çağrısı

21 harfli

ağrılı duyu sapıklığı, ağrılı meme burtarımı, çağrı üzerine çalışma, çağrışımsal genelleme, çağrışımsal yanılsama, çağrışımsal yaygınlık, iç güveyisi iç ağrısı, kamçağısal baş ağrısı, opioit ağrı kesiciler, özgür çağrışım ölçeri, solucansı takı ağrısı, yağrın oynak ak tomur

20 harfli

başını bağrını yimek, bitişiklik çağrışımı, dibir (dübür) ağrısı, domuz bumbarı ağrısı, yağrın-karucul oynak, yağrıncıl atar damar

19 harfli

acil hizmet çağrısı, bağrı yağın eritmek, bağrını baş eylemek, bel-sağrı sinir ağı, çağrışım ilişkileri, geçici oynak ağrısı, karşıtlar çağrışımı, kurtsal takı ağrısı, yerel işlem çağrısı

18 harfli

ağ oturumu çağrısı, ağrılı ak sııvartı, ağrılı dikelgenlik, ağrılı yüz seğirim, bağrına daş basmak, bağrına taş basmak, çağrışım deneyleri, çağrışım ruhbilimi, çağrışımlı öğrenme, çağrışımsal bellek, geriçağrım kuvveti, sıcak-ağrıksızlama, yağrın başı yuvası, yağrın-köprücükçül

17 harfli

ağrı duyu azalımı, ağrıma asalakları, ağrısız güç doğum, atar damar ağrısı, ayak tarak ağrısı, bağrı badaş olmah, böğür üstü ağrısı, çağrı düzenlemesi, çağrışım ilişkisi, çağrışım yasaları, döl yatağı ağrısı, eğincil-yağrıncıl, görüntü çağrışımı, ıdık-kımıç ağrısı, ince karın ağrısı, karın zarı ağrısı, keçi ciğer ağrısı, salgın kas ağrısı, sırtçıl-yağrıncıl, sidik boru ağrısı, yalaka sinir ağrı, ...

16 harfli

ağrı kesici ilaç, ağrını yenlitmek, ağrınıp incinmek, askere çağrılmak, basbas bağrınmak, çağrışım bölgesi, çağrışım grameri, çağrışım tepkesi, çağrışım yordamı, çağrıştırabilmek, çağrıştırıvermek, çiftleşim ağrısı, diş ağrısı kesen, düzme sinir ağrı, eğecil-yağrıncıl, göğüs zar ağrısı, kara uyuz ağrısı, mağrıp kurbağası, sözcük çağrışımı, teprenimsel ağrı, yağrın kamçağısı, ...

15 harfli

ağrı duymazlığı, ağrı düşkünlüğü, ağrı palpasyonu, ağrı perküsyonu, ağrılı ak yangı, ağrılı yağlantı, ayak bilek ağrı, bağırsak ağrısı, bağrışa çağrışa, başağrısı olmak, başını ağrıtmak, büyüme ağrıları, çağrışım ölçeri, çağrışım yapmak, çağrıştırabilme, çağrıştırıverme, eski göz ağrısı, kızanlık ağrısı, kuru göz ağrısı, tek yöncül ağrı, yağrın bukavcıl, ...

14 harfli

abdominal ağrı, ağrı kesilmesi, ağrılı dikelti, ağrılı yakrıca, alt dal ağrısı, bağrı bağdaşık, bağrı çatdamak, bağrı yanıklık, bağrına basmak, bağrını delmek, baş ağrısı emi, bezdimsel ağrı, bürmeç ağrıçıl, büzmeç ağrıcıl, can evi ağrısı, çağrışım alanı, çağrıya uymama, el ayak ağrısı, gergili (ağrı), gırtlak ağrısı, göñül ağrıtmak, ...

13 harfli

ağmanlı sağrı, ağrıcaklanmak, ağrılı ıkınma, ağrıntı olmak, ağrısı tutmak, ağrıya yatmak, bağır ağrıcıl, bağrı badaşık, bağrı bataşık, bağrı bitişik, bağrı kalkmak, bağrım çekmek, bağrını ezmek, bağrış çağrış, bağrışabilmek, batırgan ağrı, belder ağrısı, böbrek ağrısı, bölgeç ağrısı, bumbar ağrısı, burmec ağrısı, ...

12 harfli

ağrı doğuran, ağrı korkusu, ağrıtabilmek, ağrıyabilmek, anma çağrısı, badak ağrısı, bağır ağrısı, bağrı çıkmak, bağrı geçmek, bağrı geşmek, bağrı pişmek, bağrı yanmak, bağrışabilme, bağrıştırmak, baş ağrıtmak, başı ağrımak, boğaz ağrığı, boğaz ağrısı, böğür ağrısı, buğaz ağrığı, bukanak ağrı, ...

11 harfli

ağız ağrısı, ağrı kesici, ağrı kesimi, ağrı tutmak, ağrı yitimi, ağrıklanmak, ağrıtabilme, ağrıyabilme, alçağrıtmak, bağrı başlı, bağrı bütün, bağrı geçik, bağrı taşlı, bağrı yanıh, bağrı yanık, bağrı yufka, bağrı yüfka, bağrıştırma, bağrıyırtık, beze ağrısı, birgit ağrı, ...

10 harfli

ağrı ölçer, ağrıcıllık, ağrın alam, ağrın alem, ağrın alım, ağrısınmak, ağrısızlık, aşırı ağrı, bağrı kara, bağrı katı, bağrı yoha, bağrı yoka, bağrı yuha, bağrı yuka, bağrıbütün, Bağrıyanık, bağrıyarık, baş ağrısı, bel ağrısı, çağrı hali, çağrıcılık, ...

9 harfli

ağrı sızı, ağrıcaklı, ağrılıklı, Ağrılılık, ağrısızca, at ağrısı, bağrı baş, bağrıacık, Bağrıaçık, bağrıkara, bağrıkatı, Bağrıkurt, bağrılmak, bağrınmak, bağrışmak, başağrısı, belenağrı, benenağrı, berenağrı, çağrılmak, çağrışmak, ...

8 harfli

ağrıberi, ağrınğın, ağrınmak, ağrıtmak, bağrılma, bağrıntı, bağrışma, Çağrıbey, çağrılık, çağrılış, çağrılma, Çağrınur, çağrısız, Çağrışan, çağrışım, çağrışma, içağrısı, itağrısı, karaağrı, özağrısı, sağrılık, ...

7 harfli

ağrıcak, ağrıcıl, ağrıhlı, ağrıhli, ağrıklı, ağrımak, ağrımık, ağrıntı, ağrısız, ağrışak, ağrıter, ağrıtma, ağrıyış, benağrı, çağrıcı, çağrılı, daşağrı, Sağrıca, Sağrılı, taşağrı, yağrını

6 harfli

ağrıce, ağrılı, ağrıma, ağrıpa, bağrık, bağrış, çağrım, gağrık, kağrık, sağrıç, yağrık, yağrın

5 harfli

ağrıh, ağrık, ağrıl, ağrış, çağrı, gağrı, sağrı, yağrı

4 harfli

ağrı

Kelime Ara