İçinde AĞR geçen kelimeler

İçinde AĞR geçen kelimeler 626 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

ağr aynı zamanda TDK sözlüğünde geçmektedir. ağr anlamı için ilgili sayfayı ziyaret edebilirsiniz.

Harf sayısına göre İçinde AĞR geçen kelimeler

25 harfli

azıcık aşım ağrısız başım, ertelenmiş yordam çağrısı, gölerimli bağrısak debesi, ortalama sağrak yarıklığı, yanbaşı, (yanbaşı ağrısı), yemin etsem başım ağrımaz

24 harfli

ağrısız baş mezarda olur, anuyumsuz yordam çağrısı, bağrını yerden kaldırmak, geri çağrılabilir tahvil, ikili çağrışım öğrenmesi, inceağrı, (incehastalık), üç yağrın-karu-dirsekçil, yağrın-karaca -dirsekçil, yağrın-köprücük kaldıran

23 harfli

ağrılı dışlak düz taban, aşağralak, (aşağaralak), ergencil ağrılı bukanak, görsel-işitsel çağrışım, mal bulmuş Mağribî gibi, omurga-dingil-sağrakçıl

22 harfli

geriye etkili çağrışım, sağrak-ön bıngıldakçıl, toplu sözleşme çağrısı, tutarıklı sinir ağrısı, uzaktan yordam çağrısı

21 harfli

agrusal-sağrak altsal, ağrılı duyu sapıklığı, ağrılı meme burtarımı, boyun-agru -sağrakçıl, çağrı üzerine çalışma, çağrışımsal genelleme, çağrışımsal yanılsama, çağrışımsal yaygınlık, çöküklü sağrak kırığı, iç güveyisi iç ağrısı, kamçağısal baş ağrısı, opioit ağrı kesiciler, özgür çağrışım ölçeri, sağracıkçıl-kaşlakçıl, sağrak iç yüzü yalımı, solucansı takı ağrısı, yağrın oynak ak tomur

20 harfli

Ağratur İngiliz üssü, başını bağrını yimek, bitişiklik çağrışımı, boyunsal-sağrakçasal, dibir (dübür) ağrısı, domuz bumbarı ağrısı, sağrak altı (çıbanı), sağrak ıdık-sanakçıl, sağrak kemik çökümce, sağrak-baş boğmukçul, yağrın-karucul oynak, yağrıncıl atar damar

19 harfli

acil hizmet çağrısı, Arap mağrib birliği, bağrı yağın eritmek, bağrını baş eylemek, bel-sağrı sinir ağı, blot sağrak delgisi, çağrışım ilişkileri, geçici oynak ağrısı, karşıtlar çağrışımı, kurtsal takı ağrısı, sağracık dış tümüğü, sağrak çevre altçıl, yerel işlem çağrısı

18 harfli

ağ oturumu çağrısı, ağrılı ak sııvartı, ağrılı dikelgenlik, ağrılı yüz seğirim, bağrına daş basmak, bağrına taş basmak, çağrışım deneyleri, çağrışım ruhbilimi, çağrışımlı öğrenme, çağrışımsal bellek, geriçağrım kuvveti, sağracık tümsükçül, sağrakçıl-göğüsçül, sağrakçıl-karıncıl, sıcak-ağrıksızlama, yağrın başı yuvası, yağrın-köprücükçül

17 harfli

agrusal-sağraksal, ağrı duyu azalımı, ağrıma asalakları, ağrısız güç doğum, atar damar ağrısı, ayak tarak ağrısı, bağrı badaş olmah, boyun-sağrak altı, böğür üstü ağrısı, çağrı düzenlemesi, çağrışım ilişkisi, çağrışım yasaları, çevişçil dağracık, döl yatağı ağrısı, eğincil-yağrıncıl, görüntü çağrışımı, ıdık-kımıç ağrısı, ince karın ağrısı, karın zarı ağrısı, keçi ciğer ağrısı, sağrak çevre altı, ...

16 harfli

ağrı kesici ilaç, ağrını yenlitmek, ağrınıp incinmek, askere çağrılmak, basbas bağrınmak, çağrışım bölgesi, çağrışım grameri, çağrışım tepkesi, çağrışım yordamı, çağrıştırabilmek, çağrıştırıvermek, çiftleşim ağrısı, diş ağrısı kesen, düzme sinir ağrı, eğecil-yağrıncıl, göğüs zar ağrısı, kara uyuz ağrısı, mağrıp kurbağası, mağrip kurbağası, sağrak güdüklüğü, sağrak kalınlığı, ...

15 harfli

ağrı duymazlığı, ağrı düşkünlüğü, ağrı palpasyonu, ağrı perküsyonu, ağrılı ak yangı, ağrılı yağlantı, ayak bilek ağrı, bağırsak ağrısı, bağrışa çağrışa, başağrısı olmak, başını ağrıtmak, boyun-sağrakçıl, büyüme ağrıları, çağrışım ölçeri, çağrışım yapmak, çağrıştırabilme, çağrıştırıverme, eski göz ağrısı, kayık sağraklık, kızanlık ağrısı, kuru göz ağrısı, ...

14 harfli

abdominal ağrı, ağrı kesilmesi, ağrılı dikelti, ağrılı yakrıca, alt dal ağrısı, bağrı bağdaşık, bağrı çatdamak, bağrı yanıklık, bağrına basmak, bağrını delmek, baş ağrısı emi, bezdimsel ağrı, bürmeç ağrıçıl, büzmeç ağrıcıl, can evi ağrısı, çağrışım alanı, çağrıya uymama, el ayak ağrısı, geniş sağraklı, gergili (ağrı), gırtlak ağrısı, ...

13 harfli

ağmanlı sağrı, ağraltı olmak, ağrıcaklanmak, ağrılı ıkınma, ağrıntı olmak, ağrısı tutmak, ağrıya yatmak, bağır ağrıcıl, bağrı badaşık, bağrı bataşık, bağrı bitişik, bağrı kalkmak, bağrım çekmek, bağrını ezmek, bağrış çağrış, bağrışabilmek, batırgan ağrı, belder ağrısı, böbrek ağrısı, bölgeç ağrısı, bumbar ağrısı, ...

12 harfli

ağrı doğuran, ağrı korkusu, ağrıtabilmek, ağrıyabilmek, ağruk çekmek, anma çağrısı, badak ağrısı, bağır ağrısı, bağrı çıkmak, bağrı geçmek, bağrı geşmek, bağrı pişmek, bağrı yanmak, bağrışabilme, bağrıştırmak, baş ağrıtmak, başı ağrımak, boğaz ağrığı, boğaz ağrısı, böğür ağrısı, buğaz ağrığı, ...

11 harfli

ağız ağrısı, ağrı kesici, ağrı kesimi, ağrı tutmak, ağrı yitimi, ağrıklanmak, ağrıtabilme, ağrıyabilme, alçağrıtmak, bağrı başlı, bağrı bütün, bağrı geçik, bağrı taşlı, bağrı yanıh, bağrı yanık, bağrı yufka, bağrı yüfka, bağrıştırma, bağrıyırtık, beze ağrısı, birgit ağrı, ...

10 harfli

ağrı ölçer, ağrıcıllık, ağrın alam, ağrın alem, ağrın alım, ağrısınmak, ağrısızlık, aşırı ağrı, bağrı kara, bağrı katı, bağrı yoha, bağrı yoka, bağrı yuha, bağrı yuka, bağrıbütün, Bağrıyanık, bağrıyarık, baş ağrısı, bel ağrısı, çağrı hali, çağrıcılık, ...

9 harfli

ağrı sızı, ağrıcaklı, ağrılıklı, Ağrılılık, ağrısızca, at ağrısı, bağrı baş, bağrıacık, Bağrıaçık, bağrıkara, bağrıkatı, Bağrıkurt, bağrılmak, bağrınmak, bağrışmak, başağrısı, belenağrı, benenağrı, berenağrı, çağrılmak, çağrışmak, ...

8 harfli

ağrıberi, ağrınğın, ağrınmak, ağrıtmak, alçağrak, bağrılma, bağrıntı, bağrışma, Çağrıbey, çağrılık, çağrılış, çağrılma, Çağrınur, çağrısız, Çağrışan, çağrışım, çağrışma, içağrısı, inceağri, itağrısı, kağrtmak, ...

7 harfli

açağraz, ağrahti, ağraltı, ağramak, ağrantı, ağrıcak, ağrıcıl, ağrıhlı, ağrıhli, ağrıklı, ağrımak, ağrımık, ağrıntı, ağrısız, ağrışak, ağrıter, ağrıtma, ağrıyış, ağruhlu, aşağrak, aşağrek, ...

6 harfli

ağrıce, ağrılı, ağrıma, ağrıpa, ağrşak, ağrunk, alağra, bağrak, bağreç, bağrık, bağrış, çağrağ, çağrak, çağrım, gağrık, kağrık, kağruh, kağruk, mağrak, mağrip, mağrur, ...

5 harfli

ağran, ağrap, ağraz, ağrek, ağrem, ağrep, ağret, ağrıh, ağrık, ağrıl, ağrış, ağruh, ağruk, bağra, bağru, çağra, çağre, çağrı, gağrı, kağra, mağru, ...

4 harfli

ağre, ağrı, ağri

3 harfli

ağr

Kelime Ara