İçinde AĞZ geçen kelimeler

İçinde AĞZ geçen kelimeler 345 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

ağz aynı zamanda TDK sözlüğünde geçmektedir. ağz anlamı için ilgili sayfayı ziyaret edebilirsiniz.

Harf sayısına göre İçinde AĞZ geçen kelimeler

25 harfli

açtı ağzını, yumdu gözünü, ağzına bir lokma koymamak, ağzına yüzüne bulaştırmak, ağzından baklayı çıkarmak, ağzını açıp gözünü yummak, baklayı ağzından çıkarmak, (birini) ağzına baktırmak, (birinin) ağzına tükürmek, lakırtı ağzından dökülmek

24 harfli

ağız (veya ağzını) açmak, ağzına vur, lokmasını al, ağzında bakla ıslanmamak, ağzından lokmasını almak, birbirinin ağzına girmek, (birinin) ağzını kapamak, (birinin) ağzını tıkamak, lakırtısı ağzında kalmak, lakırtıyı ağzına tıkamak, tütün kesesi ağzı dikişi

23 harfli

ağza tat, boğaza feryat, ağzı dolu dolu konuşmak, ağzı kulaklarına varmak, ağzı(nın) tadını vermek, ağzının içine baktırmak, ağzının kokusunu çekmek, ağzının tadını kaçırmak, ağzıyla içmesini bilmek, bir şeyden) ağzı yanmak, (bir şeyi) ağzına atmak, büyük çiçekli aslanağzı, parmağını ağzında komak

22 harfli

ağzına bir kemik atmak, ağzına geleni söylemek, ağzını dilini bağlamak, kendi ağzıyla tutulmak, lafı ağzında gevelemek, öyfesi ağzından gelmek, sözü ağzında gevelemek

21 harfli

ağzından çıt çıkmamak, ağzının kâhyası olmak, ağzının tadını bilmek, ağzının tadını vermek, armut piş ağzıma düş!, ekmek aslanın ağzında, it ağzını kemik tutar, kursak ağzı burtarımı, lafı ağzında bırakmak, sözü ağzında bırakmak

20 harfli

adını ağzına almamak, ağzında yaş kalmamak, ağzından inci saçmak, ağzını kiraya vermek, ağzını poryaza açmak, ağzıyla kuş tutsa..., kesenin ağzını açmak, yumuş ağzından akmak, yüreği ağzına gelmek

19 harfli

ağzı boşa seğirtmek, ağzı dili bağlanmak, ağzı kulağına yakın, ağzı olan konuşuyor, ağzına geldiği gibi, ağzına kira istemek, ağzına ... koymamak, ağzından yel alsın!, ağzının perhizi yok, aynı ağzı kullanmak, canını ağzına almak, eli ağzına varmamak, eski ağza yeni taam, kalbi ağzına gelmek, Köprüağzıdemirciler, lafı ağzına tıkamak, lafı ağzında kalmak, lafı ağzından almak, sözü ağzına tıkamak, sözü ağzında kalmak, sözü ağzından almak, ...

18 harfli

ağzı burnu yerinde, ağzı dili tutulmak, ağzı guyun hapamak, ağzığerik basmacık, ağzına deve tepmek, ağzına volta almak, ağzının suyu akmak, (birinin) ağzından, elden ağza yaşamak, kursak ağzı gözemi, kurt ağzı bağlamak, sütten ağzı yanmak, yanardağ ağzı gölü, yatın ağzı keskisi

17 harfli

ağza sıhturamamak, ağzı kalabalıklık, ağzı kulaklarında, ağzı teneke kaplı, ağzı var dili yok, ağzına gem vurmak, ağzına yakışmamak, ağzından dökülmek, ağzından kaçırmak, ağzını geveletmek, ağzını gezeletmek, ağzını mühürlemek, ağzını yansılamak, ağzını yanşalamak, ağzını yavşalamak, ağzının mührü ile, eli ağzına değmek, eli ağzına gitmek, eli ağzına varmak, eli ağzına yetmek, kurt ağzı dalyanı, ...

16 harfli

ağzı açık kalmak, ağzı göğe değmek, ağzı kilitlenmek, ağzına taş almak, ağzını bağlatmak, ağzını gegelemek, ağzını gevelemek, ağzını hayra aç!, el ağzına bakmak, eli ağzına uygun, kurdağzı heybesi

15 harfli

ağzı kara olmak, ağzı kenetlilik, ağzı kilitlilik, ağzı süt kokmak, ağzığerik nazlı, ağzına düşmemek, ağzına takılmak, ağzından çıkmak, ağzından kapmak, ağzını bağlamak, ağzını koklamak, ağzını lolanmak, ağzını öğelemek, ağzını sanıtmak, ağzını toplamak, külhanbeyi ağzı

14 harfli

açtırma ağzımı, ağzı gevşeklik, ağzı kalabalık, ağzım sallamak, ağzına okunmak, ağzına ökünmek, ağzının kaşığı, tezgâhtar ağzı, vanağzı vermek, yüreği ağzında

13 harfli

ağzı ayrılmak, ağzı bozukluk, ağzı büyüklük, ağzı köpürmek, ağzı sulanmak, ağzı varmamak, ağzın fal ola, ağzına çalmak, ağzına düşmek, ağzına sağlık, ağzına sıçmak, ağzına tıkmak, ağzını bozmak, ağzını dutmak, ağzını kesmek, ağzını silmek, ağzını tutmak, ağzını yaymak, cehennem ağzı, dört yol ağzı, kullanış ağzı, ...

12 harfli

ağza almamak, ağzı açıklık, ağzı astarlı, ağzı çelikli, ağzı gırağlı, ağzı karalık, ağzı kenetli, ağzı kılavlı, ağzı kilitli, ağzı kinetli, ağzı kurusun, ağzı mühürlü, ağzı oynamak, ağzı sıkılık, ağzın soğuya, ağzına almak, ağzına etmek, ağzına kadar, ağzına layık, Değirmenağzı, gözenek ağzı, ...

11 harfli

ağzı boşuna, ağzı esenli, ağzı gevşek, ağzı haltak, ağzı havada, ağzı havalı, ağzı kapalı, ağzı peklik, ağzı yokarı, ağzı yumulu, Ağzıkarahan, ağzına başa, akarsu ağzı, arslan ağzı, düşman ağzı, küllük ağzı

10 harfli

ağza gomak, ağzı açmak, ağzı bağlı, ağzı bozuk, ağzı büyük, ağzı cıvık, ağzı guyun, ağzı güzel, ağzı keşli, ağzı kızıl, ağzı kilit, ağzı kitli, ağzı kokan, ağzı kutlu, ağzı liman, ağzı püsür, ağzı yelli, ağzı yomlu, ağzı yumlu, ağzı yumuh, ağzı yumuk, ...

9 harfli

Acem ağzı, ağzı açık, ağzı açuk, ağzı berk, ağzı dolu, ağzı gara, ağzı kara, ağzı perk, ağzı sıkı, ağzı unnu, Ağzıbüyük, Ağzıdelik, ağzığerik, aslanağzı, Avşarağzı, balığağzı, Balıkağzı, burunağzı, Çatalağzı, Emme ağzı, Geçitağzı, ...

8 harfli

ağzı ala, ağzı aşa, ağzı bek, ağzı bir, ağzı boş, ağzı pek, ağzı pis, ağzı yaş, Ağzıaçık, Ağzıkara, algıağzı, ana ağzı, danaağzı, Dereağzı, deveağzı, Eyneağzı, Kapıağzı, Kayaağzı, kol ağzı, kurdağzı, kurtağzı, ...

7 harfli

ağzaçık, ağzıllı, Ağzıpek, ağzüste, Çamağzı, Çayağzı, dağağzı, el ağzı, Gülağzı, Hanağzı, Kezağzı, Kozağzı, kuşağzı, su ağzı, yazağzı, Yolağzı

6 harfli

bağzen

5 harfli

ağzan, dağza

3 harfli

ağz

Kelime Ara