İçinde ABA geçen kelimeler

İçinde ABA geçen kelimeler 3051 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

aba aynı zamanda TDK sözlüğünde geçmektedir. aba anlamı için ilgili sayfayı ziyaret edebilirsiniz.

Harf sayısına göre İçinde ABA geçen kelimeler

25 harfli

abat etmek (veya eylemek), araba ile tavşan avlanmaz, (bir şey) abanoz kesilmek, (birinin) iştahı kabarmak, (biriyle) merhabası olmak, çocuk-ana baba saplantısı, çok tabakalı yassı epitel, kabak çiçeği gibi açılmak, kabarcıklı deri hastalığı, kapalı kümeler için taban, kel yanında kabak anılmaz, kemikli turnabalığıgiller, mükâfâtlı müsâbaka i`lânı, nerede akşam, orada sabah, ötümsüz veya üflek abanık, sinir kabartısı hücreleri, tabansuyu düzeyi eğrileri, tavşanı araba ile avlamak, yabancı cisim dev hücresi, yabani tütün zehirlenmesi, Yeni Dünya akbabasıgiller, ...

24 harfli

akşam ahıra sabah çayıra, bağaklı yoğuncul kabarca, çek! (veya çek arabanı!), doğrudan yabancı sermaye, fosfolipit çift tabakası, gözyaşı kemiği kabarcığı, kalabalıklaştırma etkisi, koşulsuz Schauder tabanı, nernst difüzyon tabakası, sayfa adresi veri tabanı, sistem kayıt veri tabanı, taban aşındırma maliyeti, taban düzeyi değişmeleri, taban tabana zıt (olmak), (toprağın) tav kabarması, yaban yazı, (yazı yaban), yabancı para sınırlaması, yabancı sermaye yatırımı, yabancı sıfırdan yatırım, yabani Cezayir menekşesi, yenidünya-akbabasıgiller, ...

23 harfli

ağrılı dışlak düz taban, Akabane virüs hastalığı, anan yahşi, baban yahşi, arabasını düze çıkarmak, babalık fırın has işler, (bir şeyi) hesaba almak, (bir yere) abayı sermek, Copacabana Deklerasyonu, dolaylı yabancı sermaye, düşman tabası, (tapası), elektriksel çift tabaka, ince tabaka kama modeli, kaba yemlerin işlenmesi, kabarcıklı deri yangısı, kalabalıklaşma hipotezi, kendi hesabana çalışmak, laf söyledi bal kabağı!, özrü kabahatinden büyük, sıfır tabanlı bütçeleme, tabanca tipi yağ yakıcı, tavan-taban bildirmelik, ...

22 harfli

Addis Ababa konferansı, akraba dışı yetiştirme, akşamdan sonra merhaba, babasız oğlan doğurmak, (birini) maytaba almak, çatkı üstünde hokkabaz, durduraç taban perçini, hesaba kitaba gelmemek, kaba ekonomi yaklaşımı, kababulut, altokümülüs, kabartılı kaynak yapma, kasaba kümeleri tasarı, kısabaşlıkurbağagiller, kuramsal tabaka sayısı, Salmo trutta abanticus, sarı kocabaş hastalığı, simgeleştirme kabalığı, tabansal bürgeç kesimi, tersine çeviren tabaka, vektör uzayının tabanı, yabancı cisim öksürüğü, ...

21 harfli

açınıklararası abanık, aktif çaba operasyonu, ana baba eline bakmak, atadan babadan görmek, başabaş seçme yetkisi, (birine) abayı yakmak, boynuzlu yaban keçisi, büyük lekeli alabalık, Copacabana Bildirgesi, çay arabası tekerleği, dışa patlamalı abanık, ekonomik taban kuramı, emeğin yabancılaşması, gök gürültüsü arabası, Havabasılı temelatımı, iç işitme yolu tabanı, ilişkisel veri tabanı, kalabalıklaşma önsavı, kaldırım kabadayılığı, karabaş küçük ötleğen, kel turnabalığıgiller, ...

20 harfli

ana baba generasyonu, ara periyodik tabaka, baba/anne bir kardeş, başabaş gelir düzeyi, bilgi tabanlı sistem, dirimbilimsel akraba, doğrusal uzay tabanı, eniyi çaba aracılığı, eniyi çaba güvencesi, eniyi çaba yüklenimi, fırçabacaklı güveler, Fistularia tabacaria, gök kuşaklı alabalık, gök-kuşaklı alabalık, kaba boydan söylemek, kaba devimsel uyuşum, kaba siyasal ekonomi, kabadayılık taslamak, kabataslak araştırma, kalıcı diş kabarcığı, Karnabahar hastalığı, ...

19 harfli

abanozlaştırabilmek, abanozlaştırıvermek, Afrika yaban köpeği, akrabalı yetiştirme, araba tabanlı fırın, arkadan döker araba, aşınma taban düzeyi, at üstünde hokkabaz, babadiye, (babadya), babayanlı akrabalık, beta kırmalı tabaka, bırakıntı kabarması, bilet satış arabası, büyük çaplı kabarma, çabalamcıl içerseme, çok tabakalı epitel, dabal dabal yürümek, dağıtık veri tabanı, daha kaba düzgünlük, deri tabanı tepkisi, dişlerarası abanığı, ...

18 harfli

abambulakral bölge, abanıkta soluklama, abannaya debennéye, abanozlaştırabilme, abanozlaştırıverme, abuzamzak kayabaşı, Afrika yaban eşeği, ağtabaka yarışması, akşam sabah güzeli, alttan döker araba, ana bir, baba ayrı, Anabas testudineus, anayanlı akrabalık, artdamaksıl abanık, aşırı kalabalıklık, atasoylu akrabalık, ayranlığı kabarmak, ayrannığı gabarmak, babalı kızlı olmak, bağırsak kabarcası, başabaş faiz oranı, ...

17 harfli

aban aban yürümek, abanıklı baştalık, abanırlar dizgesi, abaz abaz yürümek, açınığımsı abanık, âdembabaya dönmek, Afrika yabaneşeği, ağzı kalabalıklık, Akabane hastalığı, akraba yamyamlığı, akşamlık sabahlık, Anadolu alabalığı, ateş arabası sesi, atmosfer tabakası, ayak hokkabazlığı, babasının hayrına, başabaşın altında, başabaşın üstünde, başabaştan yukarı, benekli ballıbaba, Bileziktik tabanı, ...

16 harfli

abalama gabalama, abanık değşilimi, abanozlaşıvermek, abartılı oynamak, Adana Mutabakatı, adyabatik sistem, Akçaabat köftesi, akrabalık adları, akrabalık kuramı, alabandayı yemek, aleuron tabakası, Alman yabanarısı, ana baba yavrusu, Anadolu karabaşı, Asya yaban eşeği, Avrupa alabalığı, Avrupa yaban atı, az büzülür taban, baba boyunduruğu, bağırsak kabarca, bağlantı tabanlı, ...

15 harfli

abalayıp gitmek, abanır almaşımı, abanır yayılışı, abanırlar uyumu, abanozlaşıverme, abanozlaştırmak, Abant alabalığı, abartıyı basmak, abaz abaz olmak, abaz abaz yemek, ağız kalabalığı, ağızardı abanık, ağızdışı abanık, ağşamlı zabahlı, ağtabaka çukuru, akraba evliliği, akşamlı sabahlı, alabalık ezmesi, alabanda vermek, ana-baba imgesi, Anabas scandens, ...

14 harfli

abalımemeliler, abandırabilmek, abandırıvermek, abanozlaştırma, abartılabilmek, abassöğodeneme, abazıya yilmek, acabada kalmak, afrika abanozu, ağıziçi abanık, ağzı kalabalık, akcılhgarabalı, alabalıkgiller, alabanda etmek, alabanda köşkü, alabanda kürek, alçak kabartma, almaşım tabanı, anababa kokusu, anacan babacan, araba anahtarı, ...

13 harfli

abandırabilme, abandırıverme, abarot satmak, abartılabilme, Abaza peyniri, abaza tahtası, abazan kalmak, âdembaba gibi, ağaç kabardan, ağaç kabartan, ağbat karabat, ahpun arabası, akbaba kıralı, akraba çıkmak, akraba diller, akşama sabaha, alabalık yağı, alabanda ateş, alacabalıkçıl, alp alabalığı, ana baba günü, ...

12 harfli

abanozgiller, abanozlaşmak, abartabilmek, abartısızlık, abartmacılık, abartmasızca, abassöğodene, abaza kesimi, abazan olmak, abazanlaşmak, akbaba kralı, akbabagiller, akraba olmak, alay arabası, ana baba bir, ana baba izi, anali babali, araba vapuru, armut kabağı, asetat taban, asya abanozu, ...

11 harfli

abajurculuk, abakteriyel, abanabilmek, abanıklaşma, abanıvermek, abanoz gibi, abanozlaşma, abartabilme, abartıcılık, abartısızca, abazambalak, abazanlaşma, aç kabadayı, ağız kabağı, akballıbaba, akşam sabah, alabağarsak, alın kabağı, Alikabaklar, alnı kabağı, altın tabak, ...

10 harfli

abak atmak, abanabilme, abandırmak, abanıverme, abanlanmak, abartılmak, abartmasız, abat olmak, abaz zabaz, acıkabalak, acıkalabak, açık araba, ağır taban, Akçabağlar, akçabardak, Alacabayır, Alamabatak, alar sabah, alt tabaka, anam babam, Arabacılar, ...

9 harfli

abajursuz, abaksiyal, abal abal, abalanmak, aballamak, abamektin, aban aban, abandırma, abanıklık, abanlamak, abannamak, abannemek, abapbacık, abappacık, abartılış, abartılma, abartısız, abartmacı, abartmalı, abasızlık, abaytaran, ...

8 harfli

abajurcu, abajurlu, abalabut, Abalaklı, abalamah, abalamak, abalamut, abandone, abanslan, abapaçık, abartıcı, abartılı, abartmak, abaşumaz, abazımak, abazıpka, Açmabaşı, âdembaba, ağcababa, ağtabaka, ahı baba, ...

7 harfli

abakebe, Abakolu, abakter, abalone, abandır, abanges, abanmak, abansız, abarmak, abartık, abartış, abartma, abassöğ, abatmak, Abayhan, Abazaca, acabana, Adabaşı, ağababa, ahgabak, ahibaba, ...

6 harfli

abajur, abaküs, abalaç, abalah, abalak, Abalar, abalık, abalon, abamak, abanık, abanış, abanız, abanma, abanoz, abanus, abanuz, abarıh, abarık, abariğ, abariş, abartı, ...

5 harfli

ababa, abaka, abale, abali, abama, abana, abane, abani, abara, abaré, abari, abari, abaro, abarû, abaşo, abayy, abaza, acaba, ahaba, akaba, Alaba, ...

4 harfli

abak, abal, abar, abas, abaş, abat, abav, abay, abaz, baba, caba, çaba, daba, gaba, haba, kaba, laba, PABA, saba, şaba, taba, ...

3 harfli

aba

Kelime Ara