İçinde ABA geçen kelimeler

İçinde ABA geçen kelimeler 3051 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

aba aynı zamanda TDK sözlüğünde geçmektedir. aba anlamı için ilgili sayfayı ziyaret edebilirsiniz.

Harf sayısına göre İçinde ABA geçen kelimeler

25 harfli

(bir şey) abanoz kesilmek, (birinin) iştahı kabarmak, (biriyle) merhabası olmak, abat etmek (veya eylemek), araba ile tavşan avlanmaz, çocuk-ana baba saplantısı, çok tabakalı yassı epitel, kabak çiçeği gibi açılmak, kabarcıklı deri hastalığı, kapalı kümeler için taban, kel yanında kabak anılmaz, kemikli turnabalığıgiller, mükâfâtlı müsâbaka i`lânı, nerede akşam, orada sabah, ötümsüz veya üflek abanık, sinir kabartısı hücreleri, tabansuyu düzeyi eğrileri, tavşanı araba ile avlamak, yabancı cisim dev hücresi, yabani tütün zehirlenmesi, Yeni Dünya akbabasıgiller, ...

24 harfli

(toprağın) tav kabarması, Abadan petrolleri sorunu, akşam ahıra sabah çayıra, bağaklı yoğuncul kabarca, çek! (veya çek arabanı!), doğrudan yabancı sermaye, fosfolipit çift tabakası, gözyaşı kemiği kabarcığı, kalabalıklaştırma etkisi, koşulsuz Schauder tabanı, nernst difüzyon tabakası, sayfa adresi veri tabanı, sistem kayıt veri tabanı, taban aşındırma maliyeti, taban düzeyi değişmeleri, taban tabana zıt (olmak), yaban yazı, (yazı yaban), yabancı para sınırlaması, yabancı sermaye yatırımı, yabancı sıfırdan yatırım, yabani Cezayir menekşesi, ...

23 harfli

(bir şeyi) hesaba almak, (bir yere) abayı sermek, ağrılı dışlak düz taban, Akabane virüs hastalığı, anan yahşi, baban yahşi, arabasını düze çıkarmak, babalık fırın has işler, Copacabana Deklerasyonu, dolaylı yabancı sermaye, düşman tabası, (tapası), elektriksel çift tabaka, ince tabaka kama modeli, kaba yemlerin işlenmesi, kabarcıklı deri yangısı, kalabalıklaşma hipotezi, kendi hesabana çalışmak, laf söyledi bal kabağı!, özrü kabahatinden büyük, sıfır tabanlı bütçeleme, tabanca tipi yağ yakıcı, tavan-taban bildirmelik, ...

22 harfli

(birini) maytaba almak, Addis Ababa konferansı, akraba dışı yetiştirme, akşamdan sonra merhaba, babasız oğlan doğurmak, çatkı üstünde hokkabaz, çin seher, (çin sabah), durduraç taban perçini, hesaba kitaba gelmemek, kaba ekonomi yaklaşımı, kababulut, altokümülüs, kabartılı kaynak yapma, kasaba kümeleri tasarı, kısabaşlıkurbağagiller, kuramsal tabaka sayısı, Salmo trutta abanticus, sarı kocabaş hastalığı, simgeleştirme kabalığı, tabansal bürgeç kesimi, tersine çeviren tabaka, vektör uzayının tabanı, ...

21 harfli

(birine) abayı yakmak, açınıklararası abanık, aktif çaba operasyonu, ana baba eline bakmak, atadan babadan görmek, başabaş seçme yetkisi, boynuzlu yaban keçisi, büyük lekeli alabalık, Copacabana Bildirgesi, çay arabası tekerleği, dışa patlamalı abanık, ekonomik taban kuramı, emeğin yabancılaşması, gök gürültüsü arabası, Havabasılı temelatımı, iç işitme yolu tabanı, ilişkisel veri tabanı, kalabalıklaşma önsavı, kaldırım kabadayılığı, karabaş küçük ötleğen, kel turnabalığıgiller, ...

20 harfli

aba altında er yatar, ana baba generasyonu, ara periyodik tabaka, baba/anne bir kardeş, başabaş gelir düzeyi, bilgi tabanlı sistem, dirimbilimsel akraba, doğrusal uzay tabanı, eniyi çaba aracılığı, eniyi çaba güvencesi, eniyi çaba yüklenimi, fırçabacaklı güveler, Fistularia tabacaria, gök kuşaklı alabalık, gök-kuşaklı alabalık, kaba boydan söylemek, kaba devimsel uyuşum, kaba siyasal ekonomi, kabadayılık taslamak, kabataslak araştırma, kalıcı diş kabarcığı, ...

19 harfli

Abacus cisimcikleri, abanozlaştırabilmek, abanozlaştırıvermek, Afrika yaban köpeği, akrabalı yetiştirme, araba tabanlı fırın, arkadan döker araba, aşınma taban düzeyi, at üstünde hokkabaz, babadiye, (babadya), babayanlı akrabalık, beta kırmalı tabaka, bırakıntı kabarması, bilet satış arabası, büyük çaplı kabarma, çabalamcıl içerseme, çok tabakalı epitel, dabal dabal yürümek, dağıtık veri tabanı, daha kaba düzgünlük, deri tabanı tepkisi, ...

18 harfli

aba yeninden atmak, abambulakral bölge, abanıkta soluklama, abannaya debennéye, abanozlaştırabilme, abanozlaştırıverme, abuzamzak kayabaşı, Afrika yaban eşeği, ağtabaka yarışması, akşam sabah güzeli, alttan döker araba, ana bir, baba ayrı, Anabas testudineus, anayanlı akrabalık, artdamaksıl abanık, aşırı kalabalıklık, atasoylu akrabalık, ayranlığı kabarmak, ayrannığı gabarmak, babalı kızlı olmak, bağırsak kabarcası, ...

17 harfli

aban aban yürümek, abanıklı baştalık, abanırlar dizgesi, abaz abaz yürümek, açınığımsı abanık, âdembabaya dönmek, Afrika yabaneşeği, ağzı kalabalıklık, Akabane hastalığı, akraba yamyamlığı, akşamlık sabahlık, Anadolu alabalığı, ateş arabası sesi, atmosfer tabakası, ayak hokkabazlığı, babasının hayrına, başabaşın altında, başabaşın üstünde, başabaştan yukarı, benekli ballıbaba, Bileziktik tabanı, ...

16 harfli

abağına çalışmak, abalama gabalama, abanık değşilimi, abanozlaşıvermek, abartılı oynamak, Adana Mutabakatı, adyabatik sistem, Akçaabat köftesi, akrabalık adları, akrabalık kuramı, alabandayı yemek, aleuron tabakası, Alman yabanarısı, ana baba yavrusu, Anadolu karabaşı, Asya yaban eşeği, Avrupa alabalığı, Avrupa yaban atı, az büzülür taban, baba boyunduruğu, bağırsak kabarca, ...

15 harfli

Abadir sınaması, abalayıp gitmek, abalı memeliler, abanır almaşımı, abanır yayılışı, abanırlar uyumu, abanozlaşıverme, abanozlaştırmak, Abant alabalığı, abartıyı basmak, abaz abaz olmak, abaz abaz yemek, ağız kalabalığı, ağızardı abanık, ağızdışı abanık, ağşamlı zabahlı, ağtabaka çukuru, akraba evliliği, akşamlı sabahlı, alabalık ezmesi, alabanda vermek, ...

14 harfli

aba gibi atmak, abalımemeliler, abandırabilmek, abandırıvermek, abanozlaştırma, abartılabilmek, abassöğodeneme, abazıya yilmek, acabada kalmak, afrika abanozu, ağıziçi abanık, ağzı kalabalık, akcılhgarabalı, alabalıkgiller, alabanda etmek, alabanda köşkü, alabanda kürek, alçak kabartma, almaşım tabanı, anababa kokusu, anacan babacan, ...

13 harfli

abablandırmak, abandırabilme, abandırıverme, abarot satmak, abartılabilme, Abaza peyniri, abaza tahtası, abazan kalmak, âdembaba gibi, ağaç kabardan, ağaç kabartan, ağbat karabat, ahpun arabası, akbaba kıralı, akraba çıkmak, akraba diller, akşama sabaha, alabalık yağı, alabanda ateş, alacabalıkçıl, alp alabalığı, ...

12 harfli

abacı kebeci, abalı firenk, abanozgiller, abanozlaşmak, abartabilmek, abartısızlık, abartmacılık, abartmasızca, abassöğodene, abaza kesimi, abazan olmak, abazanlaşmak, akbaba kralı, akbabagiller, akraba olmak, alay arabası, ana baba bir, ana baba izi, anali babali, araba vapuru, armut kabağı, ...

11 harfli

? (pi)taban, abajurculuk, abakteriyel, abanabilmek, abanıklaşma, abanıvermek, abanoz gibi, abanozlaşma, abartabilme, abartıcılık, abartısızca, abazambalak, abazanlaşma, aç kabadayı, ağız kabağı, akballıbaba, akşam sabah, alabağarsak, alın kabağı, Alikabaklar, alnı kabağı, ...

10 harfli

aba güreşi, abağınslan, abak atmak, abanabilme, abandırmak, abanıverme, abanlanmak, abartılmak, abartmasız, abat olmak, abaz zabaz, acıkabalak, acıkalabak, açık araba, ağır daban, ağır taban, Akçabağlar, akçabardak, Alacabayır, Alamabatak, alar sabah, ...

9 harfli

aba atmak, aba tutma, ababülbül, abahandan, abajursuz, abaksiyal, abal abal, abalanmak, aballamak, abamektin, aban aban, abandırma, abanıklık, abanlamak, abannamak, abannemek, abapbacık, abappacık, abartılış, abartılma, abartısız, ...

8 harfli

aba gibi, ababaçça, Abacılar, abacılık, abajurcu, abajurlu, abalabut, Abalaklı, abalamah, abalamak, abalamut, abandone, abanslan, abapaçık, abartıcı, abartılı, abartmak, abaşumaz, abazımak, abazıpka, Açmabaşı, ...

7 harfli

ababara, ababbak, ababura, Abadiye, abakebe, Abakolu, abakter, abalone, abandır, abanges, abanmak, abansız, abarmak, abartık, abartış, abartma, abaskal, abaslık, abassöğ, abatmak, Abayhan, ...

6 harfli

ababak, ababil, ababul, ababül, abacan, abacıh, abacık, abacur, abaçık, abadan, abadon, abaham, abahan, abahon, abajor, abajör, abajur, abaküs, abalaç, abalah, abalak, ...

5 harfli

ababa, Abaca, abacı, abadi, abadi, abaka, abale, abalı, abali, abama, abana, abane, abani, abara, abaré, abari, abari, abaro, abarû, abasi, abaşo, ...

4 harfli

abaç, abağ, abah, abak, abal, abar, abas, abaş, abat, abav, abay, abaz, baba, caba, çaba, daba, gaba, haba, kaba, laba, PABA, ...

3 harfli

aba

Kelime Ara