İçinde ABAK geçen kelimeler

İçinde ABAK geçen kelimeler 282 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

abak aynı zamanda TDK sözlüğünde geçmektedir. abak anlamı için ilgili sayfayı ziyaret edebilirsiniz.

Harf sayısına göre İçinde ABAK geçen kelimeler

25 harfli

çok tabakalı yassı epitel, kabak çiçeği gibi açılmak, kel yanında kabak anılmaz, mükâfâtlı müsâbaka i`lânı

24 harfli

fosfolipit çift tabakası, nernst difüzyon tabakası

23 harfli

elektriksel çift tabaka, ince tabaka kama modeli

22 harfli

kuramsal tabaka sayısı, tersine çeviren tabaka, yalın ayak, başı kabak

21 harfli

toplumsal tabakalaşma

20 harfli

ara periyodik tabaka, monomolekül tabakası, monomoleküler tabaka, tabaka yüksekliği, H

19 harfli

beta kırmalı tabaka, çok tabakalı epitel, gözakı, sert tabaka, karşı iyon tabakası, koryokapiler tabaka, tek tabakalı epitel, yeraltı su tabakası

18 harfli

ağtabaka yarışması, Dışabakar (Başçık), mutabakat sağlamak, orta kaplar-tabaka, sınırlayıcı tabaka, tabakalı örnekleme

17 harfli

atmosfer tabakası, germinatif tabaka, ısı tabakalaşması, kabak tadı vermek, Malpighi tabakası, müsabakaya girmek

16 harfli

Adana Mutabakatı, aleuron tabakası, deri altı tabaka, dış kas tabakası, iç kaplar tabaka, kabak yaprakbiti, keratinli tabaka, Kutlubeytabaklar, nişasta tabakası, palisat tabakası, retiküler tabaka, tabak salyangozu, tabakhanetahtası, tanecikli tabaka, tek tabaka hücre, periyodik tabaka

15 harfli

ağtabaka çukuru, araknoid tabaka, Gazideretabaklı, granüllü tabaka, İki tabakalılık, kabak çekirdeği, kabak patlatmak, kabakulak olmak, kaymak tabakası, mantar tabakası, mutabakat zaptı, sigara tabakası, Şiremirtabaklar, tabak hokkabazı

14 harfli

Büyükkabaktepe, damar tabakası, dikensi tabaka, kabak doğramak, Karasukabaklar, Küçükkabaktepe, kütin tabakası, sankabak olmak, sınır tabakası, sinir tabakası, tabak döndürme, tabak sıyırmak, yarımkabakulak, yuvar tabakası

13 harfli

boya tabakası, dermal tabaka, dorsal tabaka, Gökçetabaklar, kabak dolması, kabak kallesi, kabak meydanı, kabak tatlısı, kabakulak otu, ozon tabakası, saydam tabaka, sosyal tabaka, Tabaklı burgu, üreyen tabaka, Yukarıkalabak, yüksek tabaka

12 harfli

bayağı kabak, bazal tabaka, camsı tabaka, çabakzımbası, çapraztabaka, dabak sumağı, damar tabaka, kabak çıkmak, kabak çiçeği, kabak elması, kabak kafalı, kabak kemane, kabak sineği, Kabakçevliği, Kabaktepeler, tabakalanmak, tabakayanışı, tarlabakkalı, tek tabakalı

11 harfli

abakteriyel, Alikabaklar, altın tabak, Arabakonağı, Cumatabaklı, dabak olmak, danabaklası, dingilkabak, kabak nohut, kabakarmudu, Kabakboğazı, kabakgiller, kabaklaşmak, kabakyanışı, Kalabakbaşı, kayık tabak, sabak almak, sert tabaka, sert-tabaka, su tabakası, tabak kâğıt, ...

10 harfli

abak atmak, acıkalabak, alt tabaka, asma gabak, babaklamak, Babakonağı, bahtabakan, bahtabakar, başı gabak, başı kabak, Çamkalabak, dabaklamak, Dağtabaklı, gabaklamak, kabak gibi, kabak tadı, kabakkağnı, kabaklamak, kabaklaşma, kabakuşluk, kallekabak, ...

9 harfli

abaksiyal, acabakına, ağ tabaka, ala gabak, arkabakım, aynabakar, babakudum, başıkabak, batısabak, gabakganı, garadabak, hacıkabak, kabak tas, Kabakdağı, Kabakdere, kabaklama, kabaklayı, kabakoyun, Kabaktepe, kabakulak, Kalabaklı, ...

8 harfli

ağtabaka, ak kabak, alabakar, alağabak, alakabak, Atabakan, Babakale, Babakaya, babaklık, babakoli, cakkabak, dınkabak, dingabak, dinkabak, durdabak, gırrabak, güntabak, Kabakaya, Kabakini, Kabakköy, Kabaklar, ...

7 harfli

abakebe, Abakolu, abakter, ahgabak, akkabak, alaabak, angabak, ankabak, annabak, arkabak, babaköş, Babaköy, gabaklô, galabak, habakan, Kabakça, kabakçı, Kabaklı, Kabakoz, Kabaköy, kabakum, ...

6 harfli

abaküs, alabak, apabak, dabaka, tabaka, ababak

5 harfli

abaka, babak, çabak, dabak, gabak, kabak, labak, nabak, sabak, şabak, tabak, zabak

4 harfli

abak

Kelime Ara