İçinde ADD geçen kelimeler

İçinde ADD geçen kelimeler 397 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

Harf sayısına göre İçinde ADD geçen kelimeler

25 harfli

Artık Gıda Maddeleri Fonu, besin maddeleri yoğunluğu, besin maddesi gereksinimi, doğru-yanlış test maddesi, kinetik kimyasal maddeler, maddenin hal değiştirmesi, mayacılık katkı maddeleri, mineral madde gereksinimi, sindirilebilir kuru madde

24 harfli

alternatif yem maddeleri, çok yanıtlı test maddesi, muskulus adduktor brevis, muskulus adduktor longus, muskulus adduktor magnus

23 harfli

Angeln Saddlebackdomuzu, azotsuz öz madde tayini, maddi olmayan varlıklar, radyoprotektif maddeler, yassı haddelenmiş çelik

22 harfli

adda aldatıcı markalar, Addis Ababa konferansı, çözünmüş katı maddeler, fermantasyon maddeleri, gıda koruyucu maddeler, negatif kontrast madde, petrokimyasal maddeler, pozitif kontrast madde, radyosensitif maddeler

21 harfli

addan fiil türeten ek, besin maddeleri oranı, çözünür yem maddeleri, D. K. Faddeev teoremi, etkin besin maddeleri, ince geçili haddeleme, iyonik kontrast madde, kabuğu soyulmuş madde, kimyasal çekici madde, maddi duran varlıklar, maddi olmayan sermaye, reaksiyon ara maddesi, safra renkli maddeler, silaj katkı maddeleri, siyanin boyar maddesi, temel besin maddeleri, zorunlu-seçme maddesi

20 harfli

bazik eritiş maddesi, boyamaddesi, pigment, dokuya eşdeğer madde, gıda katkı maddeleri, guatrojenik maddeler, haddikifayeyi bulmak, hidrolizlenmiş madde, hormon uyarıcı madde, hücreler arası madde, kimyasal itici madde, kuru madde üzerinden, maddi olmayan mallar, sabunlaşamayan madde, sıcak haddeli alaşım, soğuk haddeli alaşım, toplam katı maddeler, yıldızlararası madde, yüzey etkin maddeler

19 harfli

addan ad türeten ek, göz yaşartıcı madde, hücre arası maddesi, kapiler aktif madde, katı madde embolisi, kuru madde ağırlığı, kuru madde tüketimi, madde imli paragraf, saddle holder block, sıcak haddeli çelik, soğuk haddeli çelik, tarihsel maddecilik, yem katkı maddeleri

18 harfli

adda öncelik hakkı, addan türeme eylem, Addax nasomaculata, besinyapımaddeleri, doğal ürün (madde), eşleştirme maddesi, gıda katkı maddesi, göze arası maddesi, göze-arası maddesi, haddelenmiş alaşım, ışıl ışıyıcı madde, safra boyarmaddesi, yem ayarında madde

17 harfli

addan türeme fiil, Addison hastalığı, anımsatma maddesi, aromatik maddeler, askıda katı madde, belirleyici madde, bölünebilir madde, haddeden geçirmek, haddelenmiş çelik, haddelenmiş çubuk, haddelenmiş kabuk, higroskopik madde, kuru madde tayini, madde çözümlemesi, madde örneksemesi, maddenin sakınımı, makrosiklik madde, muskulus adduktor, oksitleyici madde, tamamlama maddesi, tarihî maddecilik, ...

16 harfli

Addisonhastalığı, adın addara kala, azotsuz öz madde, çözünmeyen madde, eritiş maddeleri, etkicil maddeler, haddelenmiş ürün, haddi hesabı yok, ışın saçan madde, katı yem maddesi, Kitab-ı Mukaddes, kolesterik madde, kuru madde esası, lezzet maddeleri, lipotropik madde, madde imli liste, maddenin halleri, manisiz maddesiz, mineral maddeler, radyoaktif madde, tağaddeye gelmek, ...

15 harfli

addan türeme ad, alarm maddeleri, anorganik madde, bağlayıcı madde, besin maddeleri, bitirme haddesi, çeşni maddeleri, desteklik hadde, dolgu maddeleri, düzleme haddesi, efervesan madde, eksipiyen madde, Faddeev teoremi, floresans madde, gaddarlık etmek, hadde fabrikası, haddelenmiş tel, haddinden fazla, kavrulmuş madde, kirletici madde, kurutma maddesi, ...

14 harfli

addedilebilmek, baddem bayramı, besinmaddeleri, boyar maddeler, boynuz maddesi, caddeyi tutmak, Etkinsiz madde, haddeli boyama, haddini bilmek, ıslatıcı madde, kararsız madde, kırılmış madde, kimyasal madde, kontrast madde, kromofil madde, Madde değişimi, maddeleştirmek, maddesel nokta, maddileştirmek, mikro maddeler, mukadder olmak, ...

13 harfli

addan sakınma, addedilebilme, apalladdırmak, besin maddesi, bileşik madde, dolgu maddesi, gaddak kalmak, germe haddesi, haddi olmamak, haddini aşmak, kanun maddesi, katkı maddesi, kazan maddesi, kolegog madde, maddeleştirme, maddi sermaye, maddileştirme, maddiyatçılık, mineral madde, organik madde, sıcak haddeli, ...

12 harfli

Addison çörü, apre maddesi, balast madde, gaddar olmak, gaddarcasına, geçici madde, gıda maddesi, haddizatında, istiap haddi, kozmik madde, köpükmaddesi, maddi mallar, mukaddesatçı, raddelerinde, renk maddesi, renkli madde, saddle block, şaddaklanmak, tampon madde, üzütmaddeler

11 harfli

amorf madde, artık madde, beyaz madde, boyar madde, camsı madde, canlı madde, etken madde, fisil madde, haddelenmiş, haddikifaye, kabul haddi, karşı madde, madde madde, maddeleşmek, maddi zarar, maddileşmek, ne haddine!, polar madde, saddle pipe, soğuk hadde, taşıt madde, ...

10 harfli

adda budda, addedilmek, addolunmak, adduksiyon, baddibacak, faiz haddi, haddecilik, haddelemek, hagıgaddan, kuru madde, madde başı, maddecilik, maddelemek, maddeleşme, maddileşme, maddiyatçı, mukadderat, mukaddesat, yozgaddahı

9 harfli

addedilme, addolunma, adduracak, ana cadde, boz madde, boz-madde, gaddarlık, gri madde, hadde izi, haddehane, haddeleme, ham madde, kâr haddi, madde imi, maddeleme, Muhaddere, mukaddema, mukaddime, müteaddit, P maddesi, yaddetmek, ...

8 harfli

addeğişi, addetmek, addırmak, adduktor, addusere, ak madde, ak-madde, Alaaddin, bozmadde, gaddarca, hahaddan, hammadda, hammadde, kaddırak, maddelik, maddesel, maddeten, maddilik, maddiyat, maddiyet, muhaddep, ...

7 harfli

addamaç, addamaş, addetme, addeysa, addıraç, addırık, akmadde, daddiri, daddula, gaddare, haddeci, maddeci, muaddel, mugaddi, oğaddin, taaddüd, taaddüt, tagadde, tagaddi

6 harfli

addaks, baddak, baddem, badden, çaddah, daddaş, gaddar, gaddek, gaddel, gadder, haddik, kaddaj, kaddar, kadder, kaddus, madder, saddle, şaddak, yaddaş

5 harfli

addaş, addım, cadde, gaddi, hadda, hadde, kadda, madda, madde, maddi, maddi, radde, sadda

Kelime Ara