İçinde ADİ geçen kelimeler

İçinde ADİ geçen kelimeler 828 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

adi aynı zamanda TDK sözlüğünde geçmektedir. adi anlamı için ilgili sayfayı ziyaret edebilirsiniz.

Harf sayısına göre İçinde ADİ geçen kelimeler

25 harfli

anadingil gezinti yatağı, Asplenium adiantum-nigrum, balinadişi, balina çubuğu, dengeli iktisadi kalkınma, İktisadi ve Sosyal Komite, Kamu İktisadi Kuruluşları, makroiktisadi büyüklükler, makroiktisadi göstergeler, menadiyol sodyum difosfat, menadiyon-sodyum bisülfit, MurrayVadisi ensefalitisi, potansiyel iktisadi artık, radikal zincir reaksiyonu

24 harfli

adî diferansiyel denklem, dışkıl sadistlik aşaması, halkadizilişli yapraklar, iktisadi belirlenimcilik, iktisadi rasyonalizasyon, intrakardiyak bradikardi, Kamu İktisadi Müessesesi, Oesophagostomum radiatum, östradiol antagonistleri, radikulomeningomiyelitis, tekno-ekonomik paradigma, tekno-iktisadi paradigma

23 harfli

contradictio in adiecto, galvani-faradi akınlamı, İktisadi Kalkınma Vakfı, İktisadi Kamu Kurumları, insisura işyadika mayor, insisura işyadika minor, Kamu İktisadi Teşebbüsü, klâdistik sınıflandırma, ligamentum anulare radi, makroiktisadi çözümleme, muskulus brakioradialis, regio tuberis iskiadisi, septum interradikularya

22 harfli

adî deniz kaplumbağası, iktisadi milliyetçilik, ligamentum radioulnare, limfosentrum işyadikum, makroiktisadi değişken, padişah bilesindekiler, regio tuberis işyadisi, septa interradikularya, supra aditif etkileşme, ventriküler bradikardi, yeni iktisadi coğrafya

21 harfli

adil yargılanma hakkı, aditus nazosfenoideus, Avusturya vadi sığırı, çıkmaz vâdi, kör vâdi, Haemadipsa zeylandica, iktisadi karar birimi, iktisadi sömürgecilik, katadiyoptrik yansıma, nervus radialis felci, radikulogangliyonitis, radioulnar sinostozis, sporadik sığır lökozu, üzgülenmeli sadistlik

20 harfli

adil ve kalıcı çözüm, antesedan yarma vâdi, apeks radisis dentis, Haemadipsa ceylonica, ikincil hipogonadizm, iktisadi emperyalizm, iktisadi entegrasyon, iktisadi göstergeler, iktisadi rasyonalite, iktisadi rasyonalizm, iktisadi rasyonellik, iktisadi seferberlik, kadir sınıfı,kadir.m, makroiktisadi analiz, padişah mehterhanesi, Plegadis falcinellus, sirkadiyan ritimleri, sporadik lenfangitis, temel iktisadi sorun, trimetil adipik asit

19 harfli

adi komandit şirket, adî uzatılmış kesir, adipokinetik hormon, adipökinetik hormon, babadiye, (babadya), dermatitis madidans, Dulkadirliyarımkale, gangliyoradikulitis, gayriiradi işsizlik, hâdim gayr-i menkul, Haemadipsa chiliani, Haemadipsa japonica, ikili iktisadi yapı, iktisadi bütünleşme, iktisadi dalgalanma, iktisadi eşitsizlik, iktisadi liberalizm, indikasyo radikalis, interradiyal kaslar, kadife köpek balığı, kadifeli örümcekler, ...

18 harfli

Abdılkadir Geylani, adil olmayan fiyat, angulus işiyadikus, iktisadi çözümleme, iktisadi demokrasi, iktisadi genişleme, iktisadi previzyon, iktisadi teşvikler, iktisadi ulusçuluk, itiyadi yavru atma, klormadinon asetat, levometadil asetat, limfonodi işyadisi, miyeloradikulopati, miyojen bradikardi, nörojen bradikardi, östradiol sipionat, padişah peşkeşçisi, panikulus adipozus, Paradisea rudolphi, radikal yenilikler, ...

17 harfli

adi emanet hesabı, adipöz göz kapağı, Agadir sözleşmesi, Dulkadirlikaraisa, hadi canım sen de, hakiki bradikardi, iktisadi coğrafya, iktisadi etkinlik, iktisadi istikrar, iktisadi kalkınma, iktisadi kararlar, iktisadi kestirim, iktisadi müeyyide, iktisadi olgunluk, iktisadi paradoks, iktisadi planlama, iktisadi rasyonel, iktisadi yaptırım, miyeloradikulitis, Muradiyemengencik, nalbir mûkisâdiki, ...

16 harfli

adi hisse senedi, adi maden kömürü, adi sıçan piresi, ağır adi yürüyüş, anadingil yatağı, fırçadilligiller, fila radikularya, iktisadi bilânço, iktisadi bunalım, iktisadi çelişki, iktisadi doktrin, iktisadi eşitlik, iktisadi rekabet, iktisadi sermaye, iktisadi veriler, iktisadi yasalar, Kadife hastalığı, kimyasal radikal, nervus işyadikus, os karpi radiale, padişah hazinesi, ...

15 harfli

Abadir sınaması, aditus faringis, aditus laringis, ağız sadistliği, aradişli takımı, aradizi öğeleri, arkus işyadikus, Citrus paradisi, egzama maditans, hâdimülharemeyn, hadise çıkarmak, iktisadi adalet, iktisadi analiz, iktisadi birlik, iktisadi buhran, iktisadi büyüme, iktisadi gönenç, iktisadi kaynak, iktisadi öğreti, iktisadi öngörü, iktisadi reform, ...

14 harfli

adipoz yüzgeci, adipöz yüzgeci, aktarmadirgeni, anadingil kolu, benzotiadiazit, bıyıklı fadime, Chrysomonadida, Çaybaşıfuadiye, Enteromonadina, fossa radialis, gadirlik olmak, iktisadi aktör, iktisadi artık, iktisadi bakış, iktisadi baskı, iktisadi hesap, iktisadi insan, iktisadi kayıp, iktisadi kuram, iktisadi model, iktisadi refah, ...

13 harfli

Abdülkadirköy, adi acı marul, adi akreditif, adi kuzukıran, adileşebilmek, adileşivermek, aditus orbita, Armadillidium, atadirimcilik, Avrupa lâdini, baba yadigârı, baklavadilimi, Baladi sığırı, Bedilkadirbey, bradikininler, cingil kadife, Çorakkadirler, dev armadillo, Diplomonadida, Diplomonadina, epijenik vâdi, ...

12 harfli

1,3-bütadien, adi ıskarmoz, adi mürdümük, adi ortaklık, adileşebilme, adileşiverme, adileştirmek, adipolökosit, adiposelüloz, adirme gaşlı, Agadir olayı, Bekaa Vadisi, diyarbadiyar, erkek gadife, gadid kalmak, gadit kalmak, Hacıkadirler, hipogonadizm, hipospadiyas, iktisadi güç, iktisadi kâr, ...

11 harfli

adi kefalet, adi palanga, adileştirme, adipoz doku, adipöz doku, aditif etki, alkadienler, Armadillium, atmadirgeni, azadirahtin, badi bannak, badi parmak, badikleşmek, Badis badis, çadir ayagi, doğu ladini, eradikasyon, evladiyelik, gadit gomak, hadi oradan, iktisadiyat, ...

10 harfli

Abdılkadir, Abdulkadir, Abdülkadir, adi defter, adi emanet, adi porsuk, adî şebboy, adi şirket, adil barış, adil fiyat, adil savaş, adim almak, adipikasit, âdiyürüyüş, akit vaadi, babadireği, badiklemek, badikleşme, boğaz vâdi, bradikardi, bradikinin, ...

9 harfli

Abdülhadi, adadizisi, adî ardıç, adi gedik, adi hisse, adi kesir, adi senet, adî servi, adi suçlu, adi şerit, adi yonca, adiaphora, adil oyun, Adilcevaz, adileşmek, adisplazi, adiüretin, Ahmetadil, aladirgen, amantadin, anadingil, ...

8 harfli

adi adım, adi ojit, adifenin, Adigeler, adikavya, adileşme, adilimit, adilşahî, adiposir, adiposit, adipozis, adipösit, Ağadibek, akkadina, Aladikme, aladiriz, anadipsi, andradit, antibadi, aşagadin, bacadibi, ...

7 harfli

Abadiye, adi fiğ, adi mal, adilane, Adilhan, Adilköy, Adiller, adillik, Adiloba, adirese, adisyon, adişaşi, aladiri, anadili, badigir, badimah, bağdadi, Bigadiç, bilâdin, danadiş, dikadim, ...

6 harfli

adilik, adipoz, adipöz, adires, adirme, aditus, adiyle, anadil, avadik, badila, badima, badinç, badire, badiya, badiye, Edadil, Fadile, Fadime, fadine, gadife, gâdime, ...

5 harfli

abadi, abadi, adile, adine, adire, adîsa, adîse, Azadi, badiç, badik, badis, çadir, dadik, dadiş, evadi, fadik, Fadim, gadik, gadir, hadiç, hadik, ...

4 harfli

adia, adik, adil, adiş, badi, cadi, gadi, hadi, kadi, nadi, Radi, sadi, Şadi, vadi

3 harfli

adi

Kelime Ara