İçinde ADR geçen kelimeler

İçinde ADR geçen kelimeler 223 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

Harf sayısına göre İçinde ADR geçen kelimeler

25 harfli

Adriyatik'ten Çin Seddine, devingen adres dönüştürme, Haematopinus quadristerni, Hermite kuadratür formülü, Lobatto kuadratür formülü, muskulus kuadratus plante, palatokuadratum kıkırdağı

24 harfli

adrenerjik sinir telciği, çevrimdışı adres defteri, Gauss quadrature formülü, sayfa adresi veri tabanı, sempatiko-adrenal sistem

23 harfli

bağlantı noktası adresi, ethernet donanım adresi, redd-ül-aciz al-es-sadr, Tetracerus quadricornis

22 harfli

cimbex quadrimaculatus, Gobius quadrimaculatus, Rado kuadratür formülü

21 harfli

adrenerjik agonistler, adreslenmiş sürücüler, beta adrenerjik almaç, bozuk kesim adresleme, hiperadrenokortikoizm, kişisel adres defteri

20 harfli

adreslenmiş dosyalar, bozuk blok adresleme, Charadrius fluvialis, çoklu dağıtım adresi, hiperadrenokortikizm, hiperadrenokortisizm, kuadratik eşitsizlik, pulzus kuadrigeminus, sadrazamlık armağanı

19 harfli

AAS sunucusu adresi, adrenerjik reseptör, adrenerjik sinirler, adrenokortikotropin, adrenokortikotrufin, bağdaştırıcı adresi, kuadratik fonksiyon, merkezli kuadrikler, hipoadrenokortisizm

18 harfli

Avogadro değişmezi, çoklu yayın adresi, doğrudan adresleme, sadremeki konuşmak

17 harfli

adrenal hormonlar, bilgisayar adresi, diyadrom balıklar, dolaylı adresleme, katadrom balıklar, sadra şifa vermek, sadrazamlık alayı, sadreyn efendiler, sanal adres uzayı

16 harfli

adrenal virilizm, adrenerjik almaç, adres dönüştürme, anadrom balıklar, anasistem adresi, IP adres hakları, noradrenalin, NA

15 harfli

adrenal korteks, adrenal medulla, adres göstermek, adres veri yolu, anadrom formlar, Avagadro sayısı, Avogadro sayısı, Avogadro yasası, Charadriiformes, genel ağ adresi, hiperadrenalizm, internet adresi, kadrini anlamak, lobus kuadratus, madrepor kanalı, Papio hamadryas

14 harfli

adres çözünümü, adriya hücresi, doğrudan adres, e-posta adresi, hipoadrenalizm, kadrini bilmek, kadrolandırmak, kadrolaştırmak, kelime kadrosu, madrepor plâğı, oyuncu kadrosu, sadroni gülüşü, simgesel adres, adres makinesi

13 harfli

adrenalektomi, adres ayırıcı, adres çevirme, adres defteri, adres rehberi, disadrenalizm, dolaylı adres, gadre uğramak, kadrolandırma, kadrolaştırma, noradrenerjik, sadrazam arzı, yabancı adres, adres listesi

12 harfli

adrenomegali, adrenotropik, adres ailesi, adres kitabı, adres sınıfı, adresli ödek, anadrenalizm, aygıt adresi, Charadriidae, elmek adresi, gerçek adres, göreli adres, kuadrivalent, Madreporaria, posta adresi, saat kadranı, taban adresi, varış adresi, yarı diadrom, yazı kadrosu

11 harfli

adrenal bez, adrenolitik, adres kartı, adriyamisin, gadrolunmak, kadrolaşmak, kadrosuzluk, kapı adresi, kuadrillion, kuadripleji, kuadrupedal, madrabazlık, madreporlar, Quadrupedes, sadrazamlık, torba kadro

10 harfli

adrenalizm, adrenerjik, gadrolunma, kadroculuk, kadrolaşma, madreporit, orfenadrin, salt adres

9 harfli

adrenalin, adresleme, badrambaz, bağbadrık, başbadrık, gadretmek, gadrolmak, hadronlar, IP adresi, iki adres, Kadrettin, kuadratum, sadranmak, Sadrettin

8 harfli

adrektal, badrabar, badramak, badramaz, diyadrom, gadretme, gadrolma, Kadrihan, kadrosuz, katadrom, kemadrin, kuadrant, madrabaz, madrepor, madrigal, sadrazam, şadrabaz, şadravan, kadranlı

7 harfli

anadrom, cıvadra, Kadriye, kadrocu, kadrolu, kuadrik, madraba, sadreyn, Sadriye

6 harfli

adresa, badrak, badran, badres, badrik, badron, badros, badruk, kadraj, kadrat, kadril, kadron, kuadri, madran, madrap, madrıf, madrıp, madrup, yadrek, kadran

5 harfli

adres, badra, badro, Hadra, kadre, Kadri, kadro, Sadri, şadra

4 harfli

sadr

Kelime Ara